Tatiana Michalková, Author at Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

 Ľudia považovali za dôležité vybudovať novú školu, ktorá ale – na rozdiel od starej – nebude slúžiť maďarizácii, ale povedie k upevneniu slovenského povedomia a kultúrneho rozvoja regiónu. Hneď po oslave nového roka 1919 sa preto vybrala delegácia Staroturanov za slovenskou vládou. Obec ponúkla na výstavbu školy pozemok a stavebný materiál. Základný kameň bol položený už v októbri 1920. Školu slávnostne otvorili 17. septembra 1922 ako Masarykovu štátnu meštiansku školu. Za sto rokov jej existencie sa tu vystriedali stredná škola, odborná stredná škola, základná deväťročná škola, poľnohospodárske učilište, základná škola a v súčasnosti budovu navštevujú žiaci a pedagógovia základnej umeleckej školy. 

Vo Zvolene ničia pleseň a baktérie

„Od začiatku roka majú archívy na Slovensku sterilizačný plán a chodia v pravidelných intervaloch každý piatok na Zvolenský zámok. Sem sa z archívov prevážajú dokumenty do sterilizačnej komory. Plyn v komore zničí prípadnú pleseň alebo iné baktérie, ktoré sa na dokumentoch nachádzajú,“  povedal riaditeľ Štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza. Takýmto spôsobom sa zastaví degradácia dokumentov. „Na dokumentoch sa to nejako neprejaví. Ak tam je nejaká pleseň, tak tam aj zostane, ale už nebude aktívna a nebude sa ďalej šíriť. Plyn ju zahubí. Dokument je konzervovaný pre ďalšie obdobie a vydrží dlhšie, ako keby sa to nerobilo,“ upresnil P. Brindza s tým, že tento proces sa v tomto roku deje v rámci celého Slovenska. Každý archív dostal pridelené termíny a je už na dohode, či sa rozdelí s dokumentami aj so svojimi pracoviskami a tie si tiež prídu sterilizovať dokumenty, alebo či si bude sterilizovať dokumenty len sídelný archív. V Trenčianskom kraji boli udelené tri termíny v júni. V rámci prvého sa vozili do Zvolena listiny z pracoviska v Bojniciach. Vzápätí prišiel na rad sídelný archív v Trenčíne a ako posledné si dá sterilizovať dokumenty pracovisko v Považskej Bystrici.  

Desiatky škatúľ plných vzácností 

Z Trenčína putovalo do Zvolena spolu 240 škatúľ plných dokumentov.  „Bola toho takmer plná dodávka. Najstarší bol z roku 1527, najmladší z roku 1907,“ skonštatoval P. Brindza s tým, že na všetky dokumenty sa nedostalo a ani dostať nemohlo. V archíve ich je totiž niekoľko kilometrov. „Tých škatúľ je tu niekoľko tisíc, máme určené len tri termíny, tak sme tam mohli doviezť naraz len 240 škatúľ. Vyberali sme fondové oddelenia v rámci Trenčianskeho magistrátu, tých bolo desať. Práve u tých najstarších dokumentov sa predpokladalo, že môžu obsahovať choroboplodné zárodky, pretože v minulosti boli v rôznych nevyhovujúcich podmienkach, vo vlhkých priestoroch. Práve toto sú predpoklady pre vznik plesní,“ uviedol P. Brindza. Sterilizácia je podľa neho zároveň prípravou na digitalizáciu, pretože sa na Slovensku uvažuje nad postupnou digitalizáciou archívnych dokumentov a ich zverejnením na internete. Na digitalizačný stroj by mali ísť listiny  už po strerilizácii, aby sa tam potom náhodou neocitol dokument, ktorý bude napadnutý plesňami a nepoškodil aj ostatné. 

Najstaršie listiny zostali v Trenčíne

Najstarší dokument v archíve je z roku 1318. Takto staré listiny však nie sú uchovávané v klasických škatuliach, ale ide o veľkorozmerné formáty, ktoré sú uskladnené v špeciálnych zásuvkách. Na sterilizáciu by museli byť prepravované v špeciálnych obaloch, ktoré nie každý má. Tie, ktoré ich majú, už prešli reštaurovaním v reštaurátorskej dielni. „Tých je len 101 kusov od roku 1318 do roku 1526 a dávame ich postupne reštaurovať do dielne Slovenského národného archívu. Do Zvolena putovali dokumenty z roku 1527 a vyššie.“ Čo sa ich obsahu týka, šlo prevažne o testamenty a pozostalostné súpisy majetku, ktoré na testamenty nadväzujú. „Keď chce niekto skúmať majetkové pomery trenčianskych mešťanov, tak práve cez tieto testamenty sa k tomu dostane. Tieto by sme potom chceli dávať ako prvé aj na digitalizáciu. Potom sú to reverzy, obligácie, spory mesta s hradom, majetkové deľby, dávali sme tam aj novoveké listiny a listy, ktoré boli adresované Trenčínu od roku 1531,“ uzavrel P. Brindza.

Trinásť kilometrov vzácnych dokumentov 

Štátny archív v Trenčíne uchováva tu i na pracoviskách, ktoré sa nachádzajú v Považskej Bystrici a Bojniciach, skoro 13 kilometrov vzácnych dokumentov.  Najväčší podiel má práve Trenčín, a to takmer 5,9 kilometra. Najstaršia listina pochádza z roku 1318 a najmladšia okolo roku 2000. Najcennejšie sú mestské privilégiá, či potvrdenia konfirmácií. Takto staré dokumenty sa zachovali vďaka uskladneniu na rôznych miestach. Bývali uložené v dome richtára, alebo na fare, kde sa ich snažili uložiť tak, aby ich nezničil prípadný požiar. Neskôr sa ukladali prevažne na radniciach, ale našli sa aj v sakristiách kostolov, či konkrétne v Trenčíne pod mestskou vežou a v suteréne pod múzeom. V minulosti platilo, že ak na niečo človek nevlastní papier, prakticky to nemá. Aj preto si každý dokument ľudia poctivo odkladali, a tak sa zachovali až do dnešných čias. 

Samosprávy teraz upozorňujú na to, že miestni obyvatelia, ktorí jazdia vlakmi do škôl či za prácou, budú mať problém. Okrem týchto vlakov dôjde aj k obmedzeniu niektorých rýchlikov z Bratislavy do Žiliny. Navrhovaný grafikon sa chystajú pripomienkovať. 

Nový grafikon spôsobil rozruch

Podľa Michala Ďurejeho, hovorcu mesta Prievidza a zároveň aj poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, bola zjavne prioritou pri zostavovaní nového grafikonu diaľková doprava a nie doprava z obcí v rámci regiónov. „Lenže, ľudia využívali vlaky aj preto, lebo iné spojenie do týchto obcí v daných časoch nie je. Na tieto zmeny teda doplatia obyvatelia obcí, v ktorých nestoja vlaky s označením Rex,“ hovorí M. Ďureje. Ten upozorňuje na fakt, že niekoľko osobných vlakov bude podľa nového cestovného poriadku zrušených a nahradených vlakmi Rex. „Tie na rozdiel od osobných vlakov nestoja v obciach. Cestujúci budú nútení dochádzať na vzdialenejšie zastávky, na ktorých stojí Rex, čo ich môže od cesty vlakom odradiť. Okrem toho nový grafikon počíta s výrazným posunutím odchodov pri niektorých vlakoch, čím sa stanú pre cestujúcu verejnosť nepoužiteľné. Napríklad osobné vlaky, ktoré v ranných hodinách pomáhajú voziť do školy študentov alebo zamestnancov do práce. Posunutím ich odchodov sa stanú nevyužívané,“ vyratúva M. Ďureje. 

Problémom bude posunutie odchodov

Michal Ďureje uvádza hneď niekoľko príkladov. Podľa neho je najväčším navrhovaným nezmyslom zrušenie ranného vlaku číslo 5048, ktorý doteraz jazdil z Prievidze o 6:15 ráno. „Tento vlak zastavuje v obciach a je veľmi vyťažený. Dokonca od Bošian je často plný a zamestnanci železníc ho nazývajú „študentský vlak“. Po jeho zrušení bude jazdiť osobný vlak s odchodom o 5:18 a ďalší vlak pôjde z Prievidze až o 7:10. Tieto navrhované časy sú však pri ceste do školy pre študentov nepoužiteľné. Samozrejme, medzi odchodmi osobných vlakov je navrhovaný Rex, lenže ten nestojí vo vlakových staniciach obcí,“ zdôrazňuje M. Ďureje. Vlak číslo 5068 s odchodom o 16:27 z Prievidze je v navrhovanom grafikone podľa neho dokonca zrušený a pritom ide o spoj, ktorý vo veľkom využívajú ľudia na jazdu z práce domov. „Na Trase Topoľčany-Prievidza sa zas ruší osobný vlak, ktorý jazdil z Topoľčian o 5:46 s príchodom do Prievidze o 7:12, teda opäť ho môžeme považovať za študentský vlak. Namiesto neho je navrhovaný Rex. Pripomínam, že ten nebude stáť v jednotlivých obciach, čo bude komplikovať situáciu predovšetkým študentom,“ konštatuje M. Ďureje. Okrem neho upozorňuje obyvateľov na navrhovaný grafikon aj mesto Handlová. To vyzvalo ľudí, aby návrh grafikonu pripomienkovali do 30. júna tohto roku, pričom pripomienky je možné zaslať na Trenčiansky samosprávny kraj.

Ľudia sa môžu obrátiť na župu

Zmeny cestovných poriadkov v železničnej doprave schvaľuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. „Z tohto dôvodu nemáme priamu kompetenciu ovplyvňovať cestovné poriadky železničnej dopravy. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam v súčasnej dobe pripravujeme spoločne s dopravcami pripomienky k návrhu Grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2022/2023, ktoré budeme podávať s cieľom maximálneho zachovania železničnej dopravy na území Trenčianskeho kraja,“ potvrdila hovorkyňa trenčianskej župy Lenka Kukučková s tým, že možnosť individuálne pripomienkovať grafikon má aj verejnosť, a to do 30. júna. „Všetky pripomienky občanov posielam zástupcom Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorí by mali každú žiadosť prehodnotiť a zaujať stanovisko,“ uzavrela L. Kukučková s tým, že ľudia môžu pripomienky zasielať aj priamo objednávateľovi železničnej dopravy – ministerstvu dopravy a výstavby, prípadne železničnej spoločnosti.

Dáta o počte cestujúcich sú podstatný argument

Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáša Kováča sú dáta o počte cestujúcich podstatným, nie však jediným argumentom pri rozhodovaní o tom, ktorý vlak by mohol byť obmedzený. „Tými ďalšími sú napríklad percento cestujúcich v tom ktorom vlaku, alebo náklady na jeho vedenie,“ hovorí T. Kováč. Podľa neho už železnice od 12. júna tohto roku obmedzili vedenie deviatich vlakov spomedzi 11-tisíc, ktoré týždenne vypravia. „Išlo o čiastočné obmedzenie víkendových jázd niektorých rýchlikov a prázdninovú výluku školského vlaku Zámčan. Zároveň sme ale zaviedli 43 letných vlakov týždenne. Počet vlakov na Slovensku tak v lete v absolútnych počtoch oproti máju stúpne,“ konštatuje T. Kováč. Ten zároveň dodáva, že z dôvodu zefektívnenia železničnej dopravy a objednávky ministerstva dopravy a výstavby došlo v Trenčianskom kraji k obmedzenia troch vlakov. Ide o regionálny rýchlik 705, ktorý odchádza z Bratislavy o 9:13 a v Žiline je o 11:36, po zmene je vedený iba v pracovných dňoch, pred zmenou však jazdil denne. Regionálny rýchlik číslo 706 zo Žiliny do Bratislavy po novom jazdí iba v pracovných dňoch, pred zmenou však jazdil aj v sobotu a regionálny rýchlik 712 zo Žiliny do Bratislavy, ktorý už rovnako nejazdí v sobotu.

O navýšení sumy za narodenie dieťaťa rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom stredajšom zasadnutí. Ich rozhodnutie bude účinné od 1. júla tohto roku. „Poslanci schválili opätovné navýšenie podpory pri narodení dieťaťa, a to až na sumu 500 eur pri narodení prvého dieťaťa, vzhľadom na zvýšené finančné výdavky, ktoré sa rodičom spájajú s prvým dieťatkom. Suma pri narodení každého ďalšieho dieťaťa ostáva vo výške 200 eur. Finančnú podporu v takomto rozsahu je možné uplatniť na dieťa, ktoré sa narodí od 1. júla tohto roku,“ informovala primátorka mesta Katarína Heneková.

Mesto podporuje Púchovčanov takýmto spôsobom už dlhšie. V priebehu pol roka tak došlo k ďalšiemu navýšeniu príspevku o sumu dvesto eur, a celkovo ide už o tretie navyšovanie takejto podpory v tomto volebnom období. Cieľom je podľa vedenia mesta podporiť mladé rodiny Púchovčanov a finančne im uľahčiť situáciu spojenú s narodením dieťaťa.

Miesto doterajších dvoch eur budú ľudia za hodinu platiť iba euro. „Znamená to zjednotenie ceny parkovného na celom území mesta v zóne s plateným státím v hodnote euro na dobu 60 minút,“ povedala primátorka mesta Katarína Heneková. Tá dodala, že sa zároveň zaviedla možnosť zakúpenia parkovacej karty pre občanov mesta, ktorí majú vozidlo na leasingovú zmluvu, a to na sumu 30 eur ročne. Tým došlo k 50-percentnému zníženiu z pôvodných 60 eur ročne. Od 1. septembra bude možné v meste Púchov, zakúpiť si už iba elektronickú kartu.

Poslanci súhlasili so zmenou Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022, to znamená, že súhlasili vyčleniť na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové 840-tisíc eur s DPH. 

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka sa momentálne rieši preložka cesty 1/61, s čím súvisí aj jeho plánovaná výstavba. „Riešia to odborníci z Ministerstva dopravy, Slovenskej správy ciest, sme tesne pred dokončením dokumentácie k územnému rozhodnutiu k rekonštrukcii starého cestného mosta. Z toho chceme riešiť aj takéto projekty. Preto chceme dnes schváliť túto sumu a dokončiť dokumentáciu, aby sa realizácia mosta do Orechového mohla robiť súbežne s rekonštrukciou starého cestného mosta,“ povedal primátor Richard Rybníček pred hlasovaním.

Nie všetci však s návrhom súhlasili. Niektorým poslancom sa nepáči práve plán na výstavbu nového mosta. Podľa poslanca Richarda Medala to nie je dobrá cesta pre Trenčín. Obáva sa, že áut v Trenčíne neubudne, ale naopak pribudne. Proti a postavil aj poslanec a kandidát na primátora mesta Miloš Mičega. Ten sa obáva toho, že tieto plány najviac zasiahnu trenčiansku štvrť Sihoť, cez ktorú budú jazdiť autá okolo ekonomickej školy.

Miesto, kde stojí kaplnka Panny Mária, sa volá Chorlová. „To je starý chotárny názov. K tomuto miestu mali starí obyvatelia Poruby vždy veľkú úctu. Traduje sa, že sa tam zjavila Panna Mária. Je tam výdatný prameň vody a zaujímavé je, že ani v zime pri silných mrazoch voda nezamŕza. Ľudia verili tomu, že je zázračná,“ povedal archivár Erik Kližan. Nad prameňom bol desaťročia obraz Panny Márie, s ktorým sa spája legenda. V roku 1884 až 1885 bola v Porube epidémia pravých kiahní s množstvom obetí. Vtedajší porubský richtár Ján Tisai sa zapovedal, že ak sa jeho dieťa vylieči, dá na tomto mieste podstaviť murovanú kaplnku. Zrejme sa tak aj stalo, pretože v roku 1884 ju skutočne postavili na mieste dreveného prístreška. „Tá kaplnka existuje dodnes. Bola niekoľkokrát obnovovaná veriacimi z úcty k tomuto miestu. Sú to desaťročia, čo sem vedie každoročne púť a v roku 2000 porubskí veriaci prišli s iniciatívou vytvoriť krížovú cestu. Vtedy boli osadené železné kríže, na nich sú obrázky, jednotlivé zastavenia na krížovej ceste. Púť tu býva vždy dvakrát do roka – v máji a septembri,“ povedal E. Kližan s tým, že púť je hojne navštevovaná. Podľa neho je dookola všade hora, pričom na čistinke stojí kaplnka. 

Pri potulkách k porubskej kaplnke však treba byť opatrní. Okrem turistov sa tu radi zdržujú aj medvede, pričom uplynulý týždeň napadol jeden z nich človeka. 

Dezo Hoffmann bol slovenský fotograf, ktorý sa stal medzinárodne uznávaným vďaka snímkam osobností, akými boli Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Elton John či The Beatles. Trenčan Marián Pauer je zas úspešným autorom viacerých diel. K písaniu monografie o Dezovi Hoffmanovi sa dostal náhodou.

Dezo ho zaujal vo viedenskej televízii

„V osemdesiatom ôsmom som raz večer pozeral televíziu a keďže naše programy spoľahlivo uspávali divákov, prepol som na viedenskú televíziu. Práve išiel dokument o fotografovi z Horného Uhorska. Zbystril som pozornosť najmä po tom, keď sa na obrazovke objavil štiavnický Trojičný stĺp a v komentári zaznelo, že fotograf pochádzal z Banskej Štiavnice,“ hovorí M. Pauer. Ten neváhal ani chvíľu a od rakúskej televízie si zohnal celý dokument a vydal sa po stopách Deza Hoffmanna. „V spomínanom dokumente Fotograf Beatles bola veľmi dôležitá informácia, že Dezo býval v metropole na Temži v Jermyn street. Keď som v roku 1989 konečne pricestoval do Londýna, Dezo už tri roky nežil. Vybral som sa teda na spomínanú ulicu v nádeji, že nájdem aspoň niekoho z jeho rodiny,“ spomína M. Pauer. Jeho prvá cesta po stopách slávneho fotografa však skončila neúspechom. M. Pauer však nie je z tých, ktorí sa vzdávajú a po návrate domov začal písať listy všetkým, ktorí s Dezom spolupracovali, alebo ho aspoň poznali. „Pol roka sa mi listy vracali s červenou pečiatkou – adresát neznámy. Bolo to zúfalé. Niekoľkokrát som aj zvažoval, či ma takéto moje sizyfovské úsilie zmysel, či to nebude len strata času a peňazí. Opäť však vstúpila do hry náhoda,“ hovorí M. Pauer.

Po stopách fotografa žiarivých hviezd

Už si nespomína, kto mu poradil, že na Kramároch býva architekt, ktorého Dezo počas Bratislavskej lýry navštevoval. Napokon ho našiel a dozvedel sa, že jeho manželka si dopisuje s Dezovou dlhoročnou asistentkou Eileen Mallory. Keď sa mu s ňou podarilo spojiť, pozvala ho do Londýna s tým, že mu veľmi rada o Dezovi porozpráva. „Zrazu som bol v siedmom nebi, ako vravia Angličania. Pani Eileen bola živou kronikou Dezovho života a jeho tvorby. Jej vďačím takmer za všetky ďalšie kontakty. Za tie najdôležitejšie určite. Ona ma nasmerovala do agentúry Rex Features za pánom Frankom Selbym, ona zavolala bývalému manažérovi Apple Corps, vďaka ktorému som sa tam stretol s Jeremy Neechom, osobným rešeršérom Sira Paula McCartneyho pri tvorbe Antológie The Beatles, ona presvedčila Billa Wymana z Rolling Stones, aby nám dovolil filmovať v jeho reštaurácii Sticky Fingers,. Ona mi dala kontakt na Sira Georgea Martina, producenta a zvukového majstra v štúdiu na Abbey Road,  o ktorom sa zvykne hovoriť, že bol piaty Beatles,  ona ma zoznámila s Normanom Joplingom, novinárom týždenníka Record Mirror a autora textov do Dezových kníh. Aj po rokoch si na ňu a na Deza krásne zaspomínal Alan Messer, ktorý ako sedemnásťročný začínal u Deza svoju fotografickú kariéru. V Nashville sa neskôr stal osobným fotografom hviezdy country Johnny Casha,“ spomína M. Pauer s tým, že najviac mu dalo zabrať pátranie po Dezovej dcére Dolores a jeho synovi Davidovi. Pátrania po Dolores vytrvalému Trenčanovi zabralo dlhých štrnásť rokov, až napokon ona našla jeho a nakontaktovala ho aj na svojho brata.

Dostal sa k archívu so vzácnymi fotografiami

Vďaka nesmiernej húževnatosti sa M. Pauerovi podarilo dostať aj k archívu, v ktorom bolo šesťapoltisíc Dezových fotografií. Vraví, že najcennejšie sú pre neho všetky fotky The Beatles, Rolling Stones a kapiel zo 60. rokov. „Obdivuhodná je snímka Beach Boys na petržalskom brehu Dunaja v Bratislave, práve tak fotka Sandie Shaw na Centrálnom trhovisku. Vzácne sú fotky osobností divadla a filmu, pre mňa aj jazzových hudobníkov. Dezo vedel dokonale vystihnúť charakter zobrazovaných postáv. Známa je historka, keď sa objavili Dezove snímky, na ktorých The Beatles skáču v Sefton parku, že prišiel za ním Mick Jagger z Rolling Stones, aby urobil také „skákacie“ snímky aj im. Dezo to odmietol. Argumentoval tým, že Beatles skáču všetci, v Rolling Stones len Mick. Presvedčil ho, že im urobí iné snímky, slovo dodržal a snímky mali úspech,“ hovorí M. Pauer. Podľa neho bol Dezov prínos do fotografie 60. rokov skutočne revolučný napríklad tým, že v čase, keď iní fotografi používali veľkoformátové fotoaparáty a blesky, prišiel na scénu s kinofilmovým aparátom, z ktorého dokonca vybral zrkadlo, aby nerušil pri fotografovaní v štúdiu.

Práca bola beh na dlhú trať

Ako hovorí M. Pauer, práca na Dezovej monografii bola behom na „sakramentsky dlhú trať“, ktorá mu zabrala vyše štvrťstoročie života. „Na tej trati bolo veľa cestovania, veľa stretnutí s dovtedy pre mňa neznámymi ľuďmi. Všetci hovorili o Dezovi s obrovským zaujatím, okamžite sa pre tento projekt nadchli a zvažovali, ako byť čo najviac osožní.   Bolo aj veľa čakania, či všetci prídu na stretnutia. Nie vždy všetko vyšlo tak, ako som si naplánoval,“ uzatvára autor, pre ktorého sa nádherná Banská Štiavnica, rodisko D. Hoffmanna, stala nočnou morou. „Keď som videl, v akom stave je rodný dom Deza a nezáujem miestnych predstaviteľov niečo s tým urobiť. Až vďaka bratom Šafaříkovcom sa chátrajúci dom postupne mení na dôstojné pripomenutie slávneho rodáka,“ uzavrel M. Pauer.

Jezuitský, neskôr piaristický kostol bol vybudovaný v rokoch 1653 až 1657 v ranobarokovom štýle podľa vzoru kostola svätého Františka Xaverského vo Viedni. Už v roku 1708 bol počas požiaru mesta veľmi poškodený a po obnovovacích prácach nadobudol jeho interiér terajší barokový charakter. V popredí fotografie je nemenej významná stavba – synagóga. Tá patrí medzi ikonické stavby a pozoruhodné diela v rámci celého Slovenska. Postavili ju na začiatku 20. storočia, v roku 1913, ale jej predchodkyňou bola drevená synagóga z roku 1781. V interiéri sa zachovala pôvodná modrá kupola s bohatým lustrom a farebné okenné vitráže.

Obhorené steny, rozbité sklá, v dome množstvo policajtov a pred domom ľudia z bytovky na Okružnej ulici v Handlovej, ktorí v okamihu prišli o strechu nad hlavou. Takto to aktuálne vyzerá na mieste nešťastia, kde prišli nad ránom o život štyria ľudia, manželia vo veku 46 a 48 rokov a ženy vo veku 40 a 65 rokov. 

Tragický požiar sa rozhorel nadránom pravdepodobne v jednom z bytov na piatom poschodí. Jeho príčina zatiaľ nie je známa, na mieste sa však momentálne nachádzajú podľa polície aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Slovenskej Ľupči. Zisťuje sa aj miera poškodenia bytového domu. Kedy a či vôbec sa budú môcť obyvatelia bytovky vrátiť domov zatiaľ nie je známe. Ľudia sa momentálne nachádzajú v telocvični v Handlovej, kde im mesto zriadilo náhradné ubytovanie. 

Mimoriadnu situáciu vyhlásilo mesto o 9.30 hodine ráno. Informovala o tom po zasadnutí krízového štábu primátorka Silvia Grúberová. Na Mestskom úrade v Handlovej je už vyvesená čierna zástava. Mesto založilo transparentný účet na pomoc obyvateľom bytovky na Okružnej ulici. Ten bude zverejnený zajtra. Mesto zároveň žiada, aby všetci tí, ktorú chcú a môžu pomôcť prispievali výlučne na mestský účet, ktorého využitie bude riadne zdokladované. „Mesto Handlová vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych,“ uviedla primátorka mesta Silvia Grúberová s tým, že ľudia z bytovky sú aktuálne evakuovaní v náhradnom ubytovaní v telocvični v Handlovej. Zároveň sa zisťuje miera poškodenia bytového domu. „Situácia je aktuálne pokojná,“ informovala hovorkyňa primátorky mesta Jana Paulínyová.

K tragickému požiaru došlo v noci. Rozhorel sa v 11-poschodovom bytovom dome. „Podľa doterajších zistení, k požiaru malo dôjsť z doposiaľ neznámych príčin pravdepodobne v jednom z bytov na 5. poschodí. Na miesto v krátkom čase dorazili všetky záchranné zložky, ktoré sa snažili čo najskôr evakuovať všetkých obyvateľov bytového domu a zároveň zabrániť väčším škodám na majetku,“ informovala trenčianska polícia na svojich stránkach. Podľa polície sa napriek snahe všetkých zúčastnených nepodarilo zachrániť manželov vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Traja ľudia boli prevezení do nemocnice v Bojniciach na ošetrenie. Sú našťastie mimo ohrozenia života. Ďalšie dve osoby ošetrenie odmietli. „Okolnosti tejto tragickej udalosti budú predmetom vyšetrovania v rámci trestného stíhania začatého pre zločin všeobecného ohrozenia,“ informovala polícia. V súčasnosti sú na mieste už aj policajní experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Slovenskej Ľupči.

Počas mimoriadnej kontroly nafúkalo v Trenčíne až osem kolobežkárov s pomocným motorčekom a jeden cyklista a to len v priebehu štyroch hodín trvania policajnej akcie. Zarážajúce je, že všetkých osem ľudí nafúkalo viac ako jedno promile.

Miesto, kde policajti kontrolovali kolobežkárov nebolo vybrané náhodne. „Toto miesto sme vybrali z dôvodu, že tu došlo v nedávnych dňoch k smrteľnej dopravnej nehode kolobežkára,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková. Polícia sa prioritne zamerala na to, či nejazdia ľudia pod vplyvom alkoholu. Tolerovaná hranica v obytnej zóne je 0,5 promile alkoholu. Opitý kolobežkár môže dostať na mieste pokutu až do výšky 50 eur ak nafúka do jedného promile. Ak nafúka viac, bude ho riešiť správny orgán a hrozí mu aj oveľa vyššia pokuta až do výšky 650 eur.

V Trenčianskom kraji polícia od začiatku roka eviduje šesť dopravných nehôd s účasťou elektrokolobežiek. Okrem toho si policajti všímajú aj priestupky, akými sú jazda dvoch osôb na jednej kolobežke.

V čase svojho vzniku bola budova akadémie najmodernejšou školskou stavbou na Slovensku. Jej autorom je architekt Ferdinand Silberstein. Stavbu naprojektoval v roku 1932 a otvorená bola v roku 1937. Nielen ona, ale aj celá stará Sihoť, kde budova stojí, nesie pečať architektonického funkcionalizmu. V čase vzniku šlo o vybudovanie úplne novej mestskej štvrte na naplaveninách rieky Váh. 

Cieľom rekonštrukcie budovy obchodnej akadémie je znížiť energetickú náročnosť budovy školy, ktorá dlhodobo patrí k najlepšie hodnoteným stredným školám v kraji aj na Slovensku. „Na tejto stavbe sa už niekoľko týždňov pracuje. Celá investícia, vrátane stavebného dozoru, je v hodnote 1,8 milióna eur s DPH,“ povedal predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška. Stavebné úpravy podstúpia všetky bloky budovy. Zrenovujú sa bloky otvorov, zrealizuje sa zatepľovací systém, zrekonštruuje strešný plášť. Modernizáciou prejdú aj silnoprúdové rozvody, osvetlenie a bleskozvody. „Trvalo naozaj veľmi dlho pripraviť projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. Nebolo to jednoduché, pretože ide sčasti o kultúrnu pamiatku a museli sme vyhovieť aj pamiatkarom,“ povedala riaditeľka školy Monika Bulková s tým, že zatiaľ sa opravuje za plnej prevádzky školy, teda bez prerušenia vyučovania. Hlavné práce by sa mali vykonávať počas letných prázdnin. 

Na stavbe sa však prejavili aj rastúce ceny stavebných materiálov a samotnej práce. Tie bude musieť zhotoviteľ stavby obhájiť pred župou. „Budeme so zhotoviteľom rokovať. Všetky navýšenia cien musia byť zdôvodnené a obhájiteľné,“ informovala Trenčianska župa, ktorá je investorom. Svoje investície chce ochrániť aj tým, že prípadné dodatky podpíše, no účinnosť nadobudnú až po kontrole príslušných orgánov. 

Za kúpanie v Nemšovej si tento rok priplatíte

Letné kúpalisko v Nemšovej je obľúbené nielen v tomto meste, ale zbiehajú sa sem ľudia z celého okolia. Jeho prevádzkovateľ Ľubomír Škuta potvrdil, že už majú všetko pripravené na otvorenie letnej sezóny. „Mali sme tu už aj kontrolu z hygieny, boli odobraté vzorky vody a ak všetko bude v poriadku, tak 10. júna otvoríme,“ povedal začiatkom minulého týždňa. Ľ. Škuta nedokáže povedať, o koľko vrastú tento rok náklady na prevádzku, ale pre návštevníkov nemá dobrú správu. „Ceny vstupného sa tento rok zvyšujú. Vlani bolo pre obyvateľov Nemšovej vstupné 3,50 eur a tento rok bude vstupné 4 eurá. Návštevníci z iných miest platili minulý rok 4,50 eur a tento rok budú za vstup platiť 5,50 eur,“ potvrdil Ľ. Škuta. 

Kúpalisko otvoria, bude však bez vody

Zaujímavá situácia nastala v Bojniciach, kde toto leto plážové kúpalisko síce otvoria, kúpať sa tu však nebude dať. Dôvodom je nevyhovujúci stav budov, zariadení a elektroinštalácie kúpaliska. Tieto objekty neprešli odbornými prehliadkami a preto tento rok otvoria kúpalisko len ako športovo-rekreačný areál. Znamená to, že sa tu bude dať opaľovať, oddychovať, relaxovať, športovať, ale nie kúpať. Dobrou správou je, že vstup do areálu bude voľný. „Areál bude otvorený od 15. júna pre všetkých návštevníkov bezplatne,“ potvrdil riaditeľ Technických služieb v Bojniciach Roman Hlaváč. Vedenie mesta robí všetko preto, aby boli bazény na kúpalisku opäť plné vody. Aktuálne podľa zástupcu primátora mesta Jozefa Hatvanyiho hľadajú možnosti, ako niekdajšiu pýchu mesta zachrániť a kde na to vziať peniaze. 

Ceny zostanú rovnaké v Trenčíne aj Púchove

Kúpaliská, ktoré sú v správe miest, tento rok zvyšovať vstupné nebudú, aj keď priznávajú, že náklady na prevádzku raketovo vzrástli. Škrt cez rozpočet im robia hlavne zvyšujúce sa ceny elektrickej energie. Aktuálne prebiehajú aj na letnom kúpalisku v Trenčíne prípravy na otvorenie. To bolo začiatkom minulého týždňa plánované už na piatok 17. júna. Momentálne sa už napúšťajú bazény. Ako informoval Robert Buchel, správca zimného štadióna Pavla Demitru, mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska v Trenčíne, ceny vstupného tento rok zostanú na minuloročnej úrovni. Na otázku, či vie vyrátať, o koľko vzrastú náklady, odvetil, že touto informáciou nedisponuje.

V Púchove potvrdili, že tento rok extrémne vzrástli náklady na prevádzku kúpaliska, ale aj to, že zdražovať vstupné tento rok nebudú. „Oproti minulému roku sa náklady na energie spojené s prevádzkou letného kúpaliska zvýšili až dvaapolnásobne,“ povedala hovorkyňa mesta Púchov Laura Krošláková. Kým v roku 2020 bola jednotná cena pre všetkých 2,50 eura, vlani už platili Púchovčania 3 eurá a cezpoľní 4,50 eur. Tento rok ceny zostávajú na minuloročnej úrovni. „Letné kúpalisko v Púchove bude otvorené od 17. júna, v čase od 10:00 do 19:00 a to až do 4. septembra,“ dodala L. Krošláková s tým, že mesto už niekoľko rokov zaznamenáva pokles návštevníkov od polovice augusta pre nepriaznivé počasie. 

V Považskej otvorili, v Partizánskom sa chystajú

Ani ceny vstupného na letnom kúpalisku v Považskej Bystrici sa nemenia. „Vstupné zostáva aj napriek stúpajúcim cenám energií rovnaké ako v minulom roku,“ povedala Miluša Kollárová z Mestského úradu v Považskej Bystrici. Tu dokonca svoje brány otvorili medzi prvými už počas úvodného júnového víkendu.  „Kúpalisko je po technickej aj personálnej stránke pripravené. Aj napriek stúpajúcim cenám energií vstupné bude nezmenené. Kúpalisko prešlo kompletnou rekonštrukciou, kde boli vymenené bazénové fólie veľkého aj malého bazéna. Na mieste odstráneného tobogánu, ktorý nespĺňal kritériá statiky, bola inštalovaná nová kamikadze šmykľavka do veľkého bazéna. Rekonštrukciou prešli aj niektoré sociálne zariadenia, rozšírenie detského ihriska a pieskové plážové ihrisko, ktoré sa dá využiť okrem volejbalu, futbalu aj pre hádzanú,“ povedala M. Kollárová.  

Kým v Považskej Bystrici už kúpalisko otvorili, v Partizánskom sú zatiaľ prípravy v plnom prúde. „Na sezónu sa pripravujeme, presne plánovaný dátum nemáme, všetko sa odvíja od počasia, aké bude. Momentálne v tejto fáze sme už nachystaní, čo sa týka bazénov, postupne sa dopĺňa personál. Ceny energií vzrástli, ale cena vstupného zostáva rovnaká ako vlani. Vstupné máme rozdelené na dve časti, pre ľudí, ktorí pochádzajú priamo z mesta, je to 5 eur na deň a pre tých, ktorí nie sú z Partizánskeho, 6 eur,“ povedal správca kúpaliska Dušan Šlosár. 

Vo štvrtok prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva do Trenčianskych Teplíc aj zástupcovia Spoločnosti Jaromíra Krejcara, ktorí sa snažia o záchranu liečebného domu. Tí majú už zajtra, teda v piatok, namierené na Okresný úrad do Trenčína, ktorý bude rozhodovať o jeho vyvlastnení. „K záchrane liečebného domu Machnáč sme nikdy neboli tak blízko ako dnes,“ potvrdila primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková s tým, že mesto robí všetko preto, aby skvost zachránili. Primátorka mesta zároveň potvrdila, že verí tomu, že sa dočkajú správneho výsledku. „Nikdy nedošlo ku konštruktívnemu dialógu s majiteľmi Machnáča. Vtedy sme sa rozhodli, že národnú kultúrnu pamiatku sa budeme snažiť vyvlastniť a rozhodli sme sa zahájiť tento vyvlastňovací proces. Zajtra ráno o deviatej začne prvé vypočutie o vyvlastnení národnej kultúrnej pamiatky. Nikdy nebola záchrana Machnáča tak blízko ako teraz a je tu teraz reálna možnosť zmeny vlastníka. Bola by som veľmi rada, ak by ste nás podporili v tejto veci,“ uviedla na mestskom zastupiteľstve zástupkyňa Spoločnosti Jaromíra Krejcara a obrátila sa priamo na trenčianskoteplických mestských poslancov.

Vyvlastňovací proces odštartovala v septembri práve Spoločnosť Jaromíra Krejcara s cieľom dosiahnuť pamiatkovú obnovu liečebného domu. Zástupcovia spoločnosti sú pripravení na vypočutí na Okresnom úrade hájiť verejný záujem, ktorým je zachovanie kultúrneho dedičstva. Podľa nich si pamiatka zaslúži citlivú obnovu.

Liečebný dom, ktorý je kultúrnou pamiatkou, chátra už niekoľko rokov. Pár dní pred vypočutím na Okresnom úrade v Trenčíne v decembri 2021 podal majiteľ Machnáča námietku zaujatosti voči predsedovi vyvlastňovacieho orgánu. Túto námietku Ministerstvo dopravy ako nadriadený orgán zamietlo. Majiteľ pamiatky navyše neustále podáva námietky zaujatosti a návrhy na prerušenie konania. „Majiteľ si je dobre vedomý toho, prečo to robí. Svoje povinnosti týkajúce sa ochrany tejto architektonicky cennej budovy roky zanedbával. Nereagoval na výzvy a žiadosti pamiatkového úradu, nekomunikoval, nepreberal písomnosti. Okresný súd v Trenčíne mu preto v septembri 2020 zakázal akokoľvek narábať s nehnuteľnosťou,“ povedal riaditeľ spoločnosti J. Krejcara Martin Zaiček.

Tipy a podnety