Marián Michalko, Author at Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Ako informoval Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, v priebehu mesiaca jún 2022 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 273 výjazdov.

„Z tohto počtu bolo 101 technických zásahov. Nasledovalo 71 výjazdov k dopravným nehodám, 68 zásahov pri požiaroch a 20 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 12 požiarno-previerkových cvičení a 1 výjazd k udalosti, pri ktorej napokon zasahovať nemuseli,“ uviedol M. Petrík a dodal, že priame škody v dôsledku týchto udalostí boli za mesiac jún vyčíslené na 653.000 EUR.

V dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji sa podarilo uchrániť hodnoty, ktoré predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 2.841.000 eur.

Foto: archív HAZZ

Extrémne horúčavy a nedostatok zrážok si vyberá svoju daň. Pitnej vody je nedostatok. Upozornila na to vodárenská spoločnosť prevádzkujúca verejný vodovod. Zároveň sa  obrátila na 19 obcí na Považí so žiadosťou o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku.

„Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov v regióne, z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tieto vodovody,“ upozorňujú trenčianski vodári s tým, že z uvedeného dôvodu, v zmysle zákona žiadajú o zabezpečenie dočasného obmedzenia  používania pitnej vody.

Zakázané je používať pitnú vodu na polievanie záhrad a trávnikov, polievanie ihrísk, cestnej zelene a verejných priestranstiev. Rovnako sa zakazuje aj napúšťanie bazénov, umývanie áut .

Ako trenčianski vodári ďalej uviedli, výzva sa týka Dolnej Poruby, Omšenia, Trenčianskych Mitíc, Neporadze, Mníchovej Lehoty, Selca, Trenčianskych Stankoviec, Trenčianskej Turnej, Veľkých Bieroviec, Opatoviec, Chocholnej, Kostolnej, Drietomy, Beckova, Soblahova, Ivanovskej doliny, Zábudišovej, Modrovej a Zemianskeho Podhradia.

Obec informovala svojich obyvateľov p prísnom zákaze. Polievať pitnou vodou a napúšťať bazény je zakázané. Podľa Trenčianskych vodární a kanalizácii je pitnej vody nedostatok. 

„Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Trenčín upozorňujú na prísny zákaz polievať záhrady a napúšťať bazény pitnou vodou z dôvodu nedostatku pitnej vody,“ upozorňuje obec.

Ako uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska, Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 28. a 29. júna 2022 vyhodnotila štrajkovú pohotovosť samospráv schválenú na mimoriadnom sneme a v dôsledku toho konštatovala, že ekonomická situácia miest a obcí  sa naďalej zhoršuje a zo strany vlády neboli ponúknuté uspokojujúce, efektívne a konštruktívne návrhy, ktoré by reflektovali na oprávnené potreby a požiadavky miest a obcí.

Rada ZMOS preto odporúča mestám a obciam, aby dňom 1. 7. 2022 v súvislosti s obmedzovaním príjmov miestnej územnej samosprávy, nadchádzajúcou ekonomickou nestabilitou a nízkou predvídateľnosťou legislatívy prijímali nasledovné opatrenia:

a) pre zachovanie primárnych úloh miest a obcí obmedzili dotačné schémy podporujúce šport a kultúru,

b) vo vzťahu k vnútornému riadeniu mestských a obecných úradov obmedzili o jednu hodinu úradné hodiny pre verejnosť,

c) prenechali vláde a príslušným orgánom štátnej správy riadenie a realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež,

d) žiadali príslušné ministerstva o dofinancovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy v plnom rozsahu,

e) nekomunikovali so štátom na tých úsekoch, ktoré majú primárne informačný charakter,

f) obmedzili prístup k Európskym investičným a štrukturálnym fondom, a to z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov, čím eliminujú riziká prípadných korekcií a ostatných negatívnych dopadov,

g) participovať na verejných zhromaždeniach regionálnych združení organizovaných na úrovni krajov s cieľom poukázať na negatívne dopady legislatívy a ekonomiky na verejné služby zabezpečované mestami a obcami,

h) vysvetľovať obyvateľom sociálno-ekonomické dopady vládnych rozhodnutí na mestá a obce a ich možné riešenia mestami a obcami,

i) pozývať svojich obyvateľov a sociálno-ekonomických partnerov na verejné zhromaždenia za dôstojnosť a stabilitu,

j) pozývať na regionálne verejné zhromaždenia členov vlády

k) vyvesiť na budovy mestských a obecných úradov baner s textom, ktorý bude reflektovať situáciu v samosprávach. 

Ako združenie ďalej uviedlo, Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska bude v tejto súvislosti oslovovať predsedov Regionálnych združení a členov Rady ZMOS v súvislosti s technicko-organizačnými detailami prípravy verejných zhromaždení.  

Ako informovalo mesto Trenčín, mesto sa na prelome storočí rýchlo rozrastalo a pribúdali nové moderné stavby, ktoré ho zdobia dodnes.

„Mohutný hotel Erzébet, neskôr Tatra, dnes Elizabeth sa stal jedným zo symbolov mesta. Zaujímavé stavby nájdeme aj na Štúrovom námestí a Námestí sv. Anny,“ uviedlo mesto.

Viete, kde sa nachádzal hotel Ilava, či ktorý dom zdobia štylizované masky, alebo ako Mudr. Brežný prispel  k zlepšeniu dopravy? Aj to sa a omnoho viac sa budete môcť dozvedieť už túto sobotu pri prechádzke mestom.

„Prechádzka sa začne v sobotu 2. júla o 16.00 hodine spred Kultúrno – informačného centra  na Mierovom námestí. Tentokrát bližšie spoznáte stavby zo začiatku 20. storočia,“ informovalo mesto Trenčín.

Kvôli vysokým horúčavám pristúpilo mesto Handlová k ráznemu kroku. Z dôvodu vysokých teplôt budú poslanci rokovať online. Informovalo o tom mesto na svojich stránkach.

„Zasadnutie mestského zastupiteľstva zajtra neprebehne vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, ale online,“ oznámilo mesto a doplnilo, že z dôvodu krátkodobej predpovede, kedy Slovenský hydrometeorologický ústav vydal najbližšie dni, výstrahu 2. stupňa pre vysoké teploty, pričom v okrese Prievidza sa miestami očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 – 37 °C sa zasadnutie mestského zastupiteľstva naplánovaného na 30. júna 2022 o 14.00 bude konať online, prostredníctvom aplikácie zoom.  

„Zasadnutie poslancov bude možné sledovať online  od 14.00hodiny. Verejnosť môže svoje pripomienky k jednotlivým bodom rokovania zasielať počas konania zastupiteľstva na emailovú adresu: zastupiteľstvo@handlova.sk,“ dodalo mesto na záver.

Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa môže pochváliť skvelou správou.

„Dnes bolo šťastných udalostí naozaj neúrekom. Deň sme zavŕšili týmto super certifikátom!!! Máme slovenský rekord!“ jasali od radosti gymnazisti na svojej stránke.

Ako uvádza samotný certifikát, Iniciatíva z Nového Mesta nad Váhom zorganizovala rekordný pokus, do ktorého sa zapojilo 28 škôl s 6153 žiakmi. Tí dokázali na štvorcové papiere za 45 minút nakresliť 4 167 045 srdiečok. Celá akcia bola zaznamenaná do archívu Múzea rekordov v českom meste rekordov Pelhřimov a zapojilo sa do nej aj novomestské gymnázium s počtom 180 580 nakreslených srdiečok, čím sa stali držiteľmi slovenského rekordu.

V Bánovciach nad Bebravou obnovili mobiliár v parku. Informovalo o tom mesto na svojich stránkach.

„Pracovníci mesta v minulých týždňoch osadili nové lavičky v mestskom parku. Nové lavičky sú umiestnené popri promenáde pod stromami, viaceré pribudli pri detskom ihrisku,“ uviedlo mesto a dodalo, že pôvodné lavičky s betónovým základom budú v krátkom čase odstránené, ostatné zachovalé lavičky prejdú obnovou a môžu byť opäť využité. Ako mesto doplnilo, aktuálne prebieha aj výmena smetných nádob za objemnejšie nádoby s prekrytím proti dažďu alebo vetru.

„Výmenou mobiliáru, výsadbou kvetov a stromov, údržbou parku a ďalšími postupnými krokmi sa mesto snaží revitalizovať park a spraviť z neho príjemnejšie miesto pre oddych, stretávanie sa, hry a kultúrne podujatia,“ skonštatovalo na záver vedenia mesta.

Voda vo fontánach v týchto horúcich dňoch doslova láka, najmä tých najmenších, skočiť do nej. Fontána Marca Aurelia sa stala počas horúčav vyhľadávaným miestom. Ako upozorňuje mesto, nie je však na to určená.

„Mestská polícia Trenčín dôrazne upozorňuje na nebezpečenstvo úrazu a hrozbu poškodenia majetku mesta. Fontána je umeleckým dielom a je zakázané sa v nej kúpať. Pri porušení zákazu hrozí pokuta. Deti sa môžu v centre mesta s vodou hrať pri fontáne Vodník na Štúrovom námestí alebo v Átriu pod Mestskou vežou,“ uviedlo mesto a a jedným dychom zároveň apelovali na rodičov a zodpovedných dospelých, aby v žiadnom prípade nenechali deti vstupovať do Fontány Marca Aurelia na Mierovom námestí.

Fontána nie je určená na kúpanie a hru detí,“ zdôraznilo mesto a dodalo, že rovnaká situácia je aj v iných častiach mesta.

„Na vlastné riziko vstupujú deti do fontány vo vynovenom verejnom priestore pri Rozkvete. Upozorňujeme, že voda v nej je chemicky upravovaná. Navyše, niekoľkokrát od spustenia fontány došlo k uvoľneniu ventilov, a prevádzka fontány tak bola zablokovaná,“ uviedlo mesto.

Ako mesto informovalo, na osvieženie je možné použiť rozprašovače vodnej hmly.

„Nájdete ich na Mierovom námestí, v Átriu pod Mestskou vežou a tiež na námestí pri Rozkvete. V pravidelných intervaloch chrlia vodnú hmlu, spúšťajú sa automaticky. Nie je preto potrebné nič stláčať ani otáčať. Vodná hmla vychádza zo stĺpov 60 sekúnd, potom nasleduje 30-sekundová pauza. To sa stále opakuje. Rozprašovače sa v pondelok až štvrtok zapínajú o 10.00 hodine a vypínajú o 21.30 hodine. Od piatka do nedele fungujú od 10.00 do 23.00 hodiny. Ich farebné LED podsvietenie sa spúšťa každý deň o 19.30 hodine a vypína sa spolu s vodnou hmlou,“ uzavrelo mesto Trenčín.

Nové školské športovisko, do ktorého mesto investovalo približne 230-tisíc eur z vlastných zdrojov, si žiaci vyskúšali v utorok 28. júna 2022. Informovala o tom hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom Veronika Valuchová.

„Pôvodný škvarový ovál a priľahlé ihrisko škola využívala približne tri desaťročia. Športovisko nevyhovovalo požiadavkám modernej doby z hľadiska bezpečnosti ani adekvátnych podmienok na telesnú a športovú výchovu. Areál si preto pýtal obnovu. Tej sa dočkal v októbri minulého roku, keď samospráva začala s vlastných zdrojov s prácami na jeho modernizácii,“ uviedla V. Valuchová a dodala, že práce v hodnote 230-tisíc eur boli zamerané najmä na obnovu atletickej dráhy, na ktorej pôvodný škvarový povrch nahradil štandardizovaný tartan.

„Samospráva zmodernizovala tiež sektor na vrh guľou a skok do piesku. Pre zvýšenie komfortu počas loptových hier na betónovej ploche boli na ihrisko doplnené záchytné siete,“ dodala V. Valuchová s tým, že momentálne prebieha aj rekonštrukcia tretieho školského športoviska na Základnej škole  s Materskej škole Pavla Demitru.

Slová hovorkyne mesta doplnil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.

Teší ma, že sa nám aj v tejto ťažkej dobe darí napĺňať naše ciele. Otvorili sme druhé z troch rekonštruovaných školských športovísk. Celkovo do obnovy ihrísk na školách investujeme z vlastných zdrojov asi 760-tisíc eur. Verím, že tak deti motivujeme k pohybu a k zdravšiemu životnému štýlu. Ihrisko môže rovnako využívať v popoludňajších hodinách v súlade s prevádzkovým poriadkom aj verejnosť,“ vysvetlil P. Wolf.

Zmodernizované športovisko bolo do života uvedené hneď školskými majstrovstvami v bežeckých disciplínach.  

„Je to pre našu školu nesmierne dôležité. Počas pandémie nám deti ostali viac-menej sedieť, preto je veľmi dôležité ich opäť rozhýbať. Som si istá, že nám s tým pomôže aj nové športovisko. Ihrisko bude využívať približne sedemsto žiakov materskej a základnej školy,“ prezradila na záver riaditeľka školy Marta Bardyová.

Letné prázdniny sa blížia a s nimi aj čas výletov. Ak plánujete výlet na Bradlo, vyviezť sa naň môžete vláčikom Brezováčikom.

„Od 1.7.2022 bude jazdiť vláčik Brezováčik každý deň podľa platného grafikonu z Námestia gen. M. R. Štefánika na Bradlo a späť. V prípade nepriaznivého počasia môže prevádzkovateľ upraviť prevádzku, o čom vás budeme informovať,“ informovalo mesto Brezová pod Bradlom s tým, že prvá cesta na Bradlo začne o 9.35 hodine a posledná z Bradla bude o 18.00 hodine. Cena obojsmerného lístka pre dospelých je 5 eur, dôchodcovia nad 65 rokov, deti do 15 rokov, študenti a ZŤP za obojsmerný lístok zaplatia 3 eurá.

Ako ďalej M. Petrík uviedol, Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a v Partizánskom vyhlásili na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase  

    – od 27. júna 2022 (08:00 hod.) do odvolania v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

    – od 27. júna 2022 (10:00 hod.) do odvolania, v územnom obvode okrese Partizánske

    – od 28. júna 2022 (08:00 hod.) do odvolania v územnom obvode okrese Prievidza

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

„V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti,“ doplnil M. Petrík s tým, že pre fyzické osoby je zakázané na lesných pozemkoch najmä  fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad a zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

„Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní  zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať. Zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku a vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe,“ doplnil M. Petrík.

Najmajestátnejšia dominanta krajského mesta vytiahla len pár dní pred začiatkom letných prázdnin pre svojich návštevníkov doslova eso z rukáva.

„Na Trenčianskom hrade máme zase o jednu skvelú atrakciu naviac – vychutnajte si pohľad na mesto Trenčín tak ako ešte nikdy- z hojdačky priamo pod hradom,“ prezradila skvelú správu Katarína Špačková z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Boli ste už hojdačku vyskúšať? Podeľte sa s nami o jedinečný zážitok a pochváľte sa fotografiou z hojdačky na Trenčianskom hrade v komentári k článku.

Krátko po siedmej ráno zalarmoval hasičov požiar technologického zariadenia vo výrobnej hale  jednej z fabrík v Dubnici nad Váhom. Ako uviedla trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, prvotne sa požiar snažili uhasiť samotní zamestnanci firmy, pričom traja sa nadýchali splodín a jeden sa popálil.

„Všetci 4 zamestnanci boli odvezení na ošetrenie do nemocnice. Sú mimo ohrozenia života,“ doplnila K. Kuzmová a dodala, že predbežná škoda bola vyčíslená na 3000 eur a okolnosti a príčiny požiaru budú predmetom vyšetrovania, ktoré bolo políciou začaté pre prečin Ublíženie na zdraví.

Ako informoval Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, pri požiari, ktorý vypukol vo výrobnej hale súkromnej spoločnosti v meste Dubnica nad Váhom, zasahovalo sedem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Dubnice nad Váhom a Trenčína.

„ Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že ide o požiar na odsávaní výrobného stroja. Pred príchodom hasičov bolo z objektu evakuovaných 135 zamestnancov, pričom štyri osoby pri udalosti utrpeli zranenia,“ doplnil M. Petrík a dodal, že zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo lokalizovať.

„Momentálne postihnuté priestory odvetrávajú pomocou pretlakovej ventilácie a  vyhľadávajú skryté lokálne ohniská. Zraneným osobám bola na mieste poskytnutá predlekárska prvá pomoc a následne boli odvezené na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ uzavrel M. Petrík.

V Považskej Bystrici dnes prišli s dobrou správou pre budúce mamičky.

„Dnes sme slávnostne poklepali základný kameň rekonštrukcie pôrodných sál v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici,“ prezradil primátor mesta Karol Janas s tým, že ide o dlhoočakávanú investíciu, ktorá výrazne zvýši komfort budúcim mamičkám, pričom celková investícia je vo výške viac ako 1,6 milióna eur.

„Teší má, že župa si kladie zlepšovanie podmienok v zdravotníctve za prioritu, dôkazom toho je fakt, že za posledných päť rokov išlo do nemocnice v Považskej Bystrici z rozpočtu TSK viac ako 12,5 milióna eur. Ako krajský poslanec vždy rád tieto investície podporím,“ doplnil K. Janas a jedným dychom dodal, že v nových sály by sa prvé dieťa mohlo narodiť už osem mesiacov od dnešného poklepania základného kameňa.

„Zhotoviteľ má v zmluve 8 mesiacov od začatia, čo je dnes. Ale prisľúbil, že do Vianoc by to malo byť hotové,“ uzavrel K. Janas.

Tipy a podnety