Obec investuje do komfortu obyvateľov – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

V Čachticiach realizujú súbežne viacero projektov

Obec investuje do komfortu obyvateľov

ČACHTICE – Rekonštrukcia zdravotného strediska, parkovisko pri cintoríne a nový zberný dvor majú priniesť vyšší komfort služieb.

Starostka obce Čachtice Erika Ondrejokvá má z realizácie investičných zámerov radosť. Foto: Miroslav Bitarovský
Obec Čachtice
Baroková Golgota pred vyčistením. Foto: Obec Čachtice
Obec Čachtice
Baroková Golgota pred vyčistením. Foto: Obec Čachtice
Miroslav Bitarovský
Baroková Golgota sa po vyčistení zmenila na nepoznanie. Foto: Miroslav Bitarovský
Obec Čachtice
Baroková Golgota sa po vyčistení zmenila na nepoznanie. Foto: Obec Čachtice
Miroslav Bitarovský
Baroková Golgota, stojaca v centre obce na Malinovského ulici, pochádza z roku 1620. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Nové parkovacie plochy pri cintoríne. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Nové parkovacie plochy pri cintoríne. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Rekonštrukcia Obecného úradu v Čachticiach. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Rekonštrukcia Obecného úradu v Čachticiach. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Stav súsošia bol v havarijnom stave a v prvej etape prác sa podarilo súsošie vyčistiť suchým i mokrým spôsobom a spevniť hmotu jeho kameňa. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Čachtické zdravotné stredisko začali rekonštruovať v septembri minulého roku s predpokladaným termínom dokončenia v júni tohto roku. Foto: Miroslav Bitarovský
Miroslav Bitarovský
Čachtické zdravotné stredisko začali rekonštruovať v septembri minulého roku s predpokladaným termínom dokončenia v júni tohto roku. Foto: Miroslav Bitarovský

Po významných investičných projektoch, akými bola rekonštrukcia kultúrneho domu alebo obnova požiarnej zbrojnice, obec pokračovala zaujímavými a prospešnými aktivitami aj v minulom roku. Niektoré projekty v ňom aj dokončila, niektoré čakajú na odovzdanie v tomto roku.

Vyčistená vzácna Golgota

Baroková Golgota, stojaca v centre obce na Malinovského ulici, pochádza z roku 1620 a je umeleckým dielom talianskych majstrov. Dala ju postaviť Judita Révayová, nevesta Alžbety Báthoyovej, ako prosbu o odpustenie hriechov, ktorých sa jej svokra dopustila trýznením nevinných dievčat. Po dlhom období sa táto národná kultúrna pamiatka dočkala dôkladného odborného vyčistenia.

„Práce na reštaurovaní súsošia začali ešte v septembri minulého roku, a to vďaka dotácii z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z programu Obnovme si svoj dom,“ objasnila starostka obce Erika Ondrejová.

Stav súsošia bol v havarijnom stave a v prvej etape prác sa podarilo súsošie vyčistiť suchým i mokrým spôsobom a spevniť hmotu jeho kameňa.

„Zmena po realizácii prác je obrovská. Súsošie bolo vyčistené od machov a lišajníkov, boli odstránené uhlíkaté depozity,“ dodala starostka

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Čachtické zdravotné stredisko začali rekonštruovať v septembri minulého roku s predpokladaným termínom dokončenia v júni tohto roku. Predpokladaná hodnota stavebných prác je takmer 551-tisíc eur bez DPH.

„Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu rekonštrukcie existujúceho objektu zdravotného strediska a tým modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti,“  informovali na stránke verejných súťaží.

Výsledkom komplexného projektu bude Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádové oblasti s lokálnym vplyvom a vplyvom na štátnu pomoc. V stredisku pribudne nová ambulancia pre sociálneho pracovníka.

„Zateplili sa obvodové múry, rekonštruovala strecha, v ambulanciách sa menili elektrické rozvody, vodovodné potrubia, vymenili sa podlahy a takým najväčším prínosom pre občana bude vybudovanie výťahu,“ vymenovala rozsah prác Erika Ondrejková.

 

Obecný úrad v novom šate

V septembri sa začala aj rekonštrukcia miestneho obecného úradu. Financovanie tu obec realizuje prostredníctvom eurofondov. Dokončenie je plánované na júl tohto roku.

„Súčasťou tejto rekonštrukcie je zateplenie budovy, zateplenie plochej aj šikmej strechy, výmena dverí a okien, inštalácia rekuperačných jednotiek, nainštalovanie fotovoltaických modulov, prebehne komplexná výmena osvetlenia a výmena elektroinštalácie,“ povedala starostka.

Nové parkovacie plochy pri cintoríne

Výrazným problémom v obci bolo sťažené parkovanie pri obecnom cintoríne, predovšetkým počas pohrebov a Dušičiek. To bude od februára minulosťou. Na toto obdobie je plánované dokončenie výstavby parkovacích plôch.

„V rámci prvej časti prác sme pri cintoríne upravili okolie domu smútku, rozpadnuté múry prešli rekonštrukciou a boli vybudované časti nových múrov ako základ pre oplotenie a vybudovala sa prístupová cesta na parkovisko,“ pokračovala Ondrejková.

Druhou časťou realizácie projektu bolo vybudovanie parkoviska s počtom 42 parkovacích miest. Súčasťou komplexu cintorína bude aj novovybudovaná urnová stena obsahujúca 162 urnových miest.

 Zberný dvor presťahujú na perifériu obce

Obec v súčasnosti prevádzkuje dočasný zberný dvor v centre obce. Ten sa onedlho uzatvorí, nový oficiálny zberný dvor vybudujú v intraviláne obce v časti Komárno, neďaleko čističky odpadových vôd.

„Získali sme nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške približne 1 milión eur. V minulom roku sme podali žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR, predtým sme zabezpečili bezodplatný prevod pozemkov  od Slovenského pozemkového fondu na Obec Čachtice, územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie. NFP je určený na výstavbu a na zabezpečenie potrebnej techniky na zberný dvor,“ dokončila starostka Erika Ondrejková.

Súvisiaci článok

Komentáre

Tipy a podnety