Prehľad nehodovosti v kraji za rok 2022 – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

V ktorý deň sa stalo najviac nešťastí?

Prehľad nehodovosti v kraji za rok 2022

TRENČÍN – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne zverejnilo štatistiku dopravných nehôd v Trenčianskom kraji za uplynulý rok.

Michal Večeřa
Ilustračná fotografia. Foto: Michal Večeřa

Za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 1060 dopravným nehodám (-14), z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 427 dopravných nehôd (+34). Pri dopravných nehodách zomrelo 26 osôb (+6), 72 osôb bolo ťažko zranených (+14) a 445 osôb ľahko zranených (+48). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa KR PZ v Trenčíne Katarína Kuzmová.

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 14 vodičov osobného motorového vozidla, 1 vodiča nákladného motorového vozidla, 3 vodičov motocykla, 2 spolujazdcov v osobnom motorovom vozidle, 5 chodcov a 1 vodiča elektrickej kolobežky.

Tab. Prehľad základných ukazovateľov o dopravných nehodách podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2022 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2021.

Dni a časy vzniku dopravných nehôd

Z pohľadu dní v týždni zaznamenali za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 najviac dopravných nehôd v pondelok (161 dopravných nehôd, +13) a vo štvrtok (161 dopravných nehôd, +10). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zaznamenanli najväčší nárast počtu dopravných nehôd v pondelok (+13) a v stredu (+12).

Tab. Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd podľa jednotlivých dní v týždni za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2021.

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd zaevidovali za toto obdobie najviac dopravných nehôd v čase od 16:00 do 20:00. (239 dopravných nehôd, +33), v čase od 12:00 do 16:00 (231 dopravných nehôd, -6) a v čase od 8:00 do 12:00. (177 dopravných nehôd, -25). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zaznamenali nárast počtu dopravných nehôd v čase od 16:00 do 20:00. (+33), v čase od 00:00 do 4:00. (+7) a v čase od 20:00 do 24:00 h. (+1).

Tab. Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd podľa času za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2021.

Miesta dopravných nehôd

V obci zaevidovali za spomínané obdobie 720 dopravných nehôd (-1), pri ktorých zomrelo 11 osôb (+3), 35 osôb bolo ťažko zranených (-1) a 281 osôb bolo ľahko zranených (+48).

Mimo obce zaevidovali 340 dopravných nehôd (-13), pri ktorých prišlo o život 15 osôb (+3), 37 osôb bolo ťažko zranených (+15) a 164 osôb ľahko zranených (0).

Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli kritické najmä cesty I., II. a III. triedy, viď. tabuľka.

Na diaľnici zaznamenali 102 dopravných nehôd (-8), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (-3), 5 osôb bolo ťažko zranených (-1) a 19 osôb bolo ľahko zranených (+4). Na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo zaznamenaných 89 dopravných nehôd (-12), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (-3), 3 osoby boli ťažko zranené (-2) a 14 osôb bolo ľahko zranených (+2).

Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo porušenie povinnosti vodiča (38 dopravných nehôd, -11) a nedovolená rýchlosť jazdy (37 dopravných nehôd, -6).

Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni sobota (19 dopravných nehôd, +8) a pondelok (16 dopravných nehôd, -5). Z hľadiska času patrili medzi najnehodovejšie intervaly od 12:00 do 16:00 (24 dopravných nehôd, 0), od 8:00 do 12:00 (17 dopravných nehôd, -9) a od 16:00 do 20:00 (15 dopravných nehôd, -2).

Na železničných priecestiach bolo v sledovanom období zaznamenaných 9 dopravných nehôd (+3), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0), 2 osoby boli ťažko zranené (0) a 2 ľahko zranené (+1).

Tab. Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd podľa druhu komunikácie za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2021.

Vinníci dopravných nehôd

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že minulý rok zavinili najviac dopravných nehôd vodiči motorových vozidiel v počte 948 dopravných nehôd (-6). Vodičmi nemotorového vozidla bolo zavinených 53 dopravných nehôd (+2), z toho deťmi 13 dopravných nehôd (+6). Chodcami bolo zavinených 20 dopravných nehôd (+1), z toho deťmi 6 dopravných nehôd (+3).

Z pohľadu druhu nehody došlo k 87 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom (+26) a k 62 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s cyklistom (-10).

Príčiny dopravných nehôd za rok 2022

  • – porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 470 dopravných nehodách (-26), čo predstavuje 44,3 % podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bolo 10 osôb usmrtených, 30 osôb bolo ťažko zranených a 126 osôb bolo ľahko zranených,
  • – nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 157 dopravných nehodách (-20), čo predstavuje 14,8 % podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bolo 8 osôb usmrtených, 8 osôb bolo ťažko zranených a 80 osôb bolo ľahko zranených,
  • – nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 89 dopravných nehodách (+6), čo predstavuje 8,4 % podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 3 osoby boli ťažko zranené a 6 osôb bolo ľahko zranených,
  • – nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 78 dopravných nehodách (+19), čo predstavuje 7,4 % podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 8 osôb bolo ťažko zranených a 80 osôb bolo ľahko zranených,
  • – nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 64 dopravných nehodách (+11), čo predstavuje 6 % podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bolo 7 osôb usmrtených, 6 osôb bolo ťažko zranených a 40 osôb bolo ľahko zranených,
  • – nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami sa podieľalo na 38 dopravných nehodách (-3), čo predstavuje 3,6 % podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 2 osoby boli ťažko zranené a 25 osôb bolo ľahko zranených.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných nehôd zistené v 143 prípadoch (-2). Pri týchto dopravných nehodách bolo 7 osôb usmrtených (+4), 6 osôb bolo ťažko zranených (+2) a 39 osôb bolo ľahko zranených (-13).

Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 122 dopravných nehôd (-6), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 14 dopravných nehôd (0) a chodci 7 dopravných nehôd (+5).

Z hľadiska miesta bolo pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v obci 108 dopravných nehôd (-3) a mimo obce 35 dopravných nehôd (+1).

Z hľadiska kategórie komunikácie boli zavinené pod vplyvom alkoholu 3 dopravné nehody na diaľnici (+3), 27 dopravných nehôd na cestách I. triedy (-5), 19 dopravných nehôd na cestách II. triedy (-3), 28 dopravných nehôd na cestách III. triedy (0) a 59 dopravných nehôd na komunikáciách v km systéme nesledovaných (+14).

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu zaznamenaných v okrese Prievidza (36 dopravných nehôd, +6), Trenčín (21 dopravných nehôd, -10) a Ilava (19 dopravných nehôd, 0). Nárast v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu bol zaznamenaný na území okresov Prievidza (36 dopravných nehôd, +6), Myjava (6 dopravných nehôd, +3), Púchov (14 dopravných nehôd, +2), Považská Bystrica (13 dopravných nehôd, +1), Bánovce nad Bebravou (8 dopravných nehôd, +1) a Partizánske (9 dopravných nehôd, +1).

Vyhodnotenie prijatých opatrení vo vzťahu k dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji:

Za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 priaznivý vývoj v celkovom počte dopravných nehôd (1060 dopravných nehôd, -14) a v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (143 dopravných nehôd, -2).

Ostatné sledované základné ukazovatele sú v porovnaní s rokom 2021 nepriaznivé. K nárastu došlo v počte dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (427 dopravných nehôd, +34), v počte usmrtených osôb pri dopravných nehodách (26 usmrtených osôb, +6), v počte ťažko zranených osôb (72 ťažko zranených, +14) a v počte ľahko zranených osôb (445 ľahko zranených, +48).

Komentáre

Tipy a podnety