V hľadáčiku štátu budú vaše komíny – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Vláda obmedzí aj domáce údenie

V hľadáčiku štátu budú vaše komíny

TRENČIANSKY KRAJ – Podľa štatistík zomrie na Slovensku ročne 5-tisíc obyvateľov na následky znečisteného ovzdušia.

pixabay
V hľadáčiku štátu budú vaše komíny. Foto: pixabay

Slovenská inšpekcia životného prostredia (IŽP) eviduje mnoho prípadov, kedy ľudia výrazne ohrozovali zdravie ostatných obyvateľov spaľovaním odpadových materiálov. Situáciu má zlepšiť vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Kúrenie pod drobnohľadom

„Keď ľudia nekúria palivom na to určeným, ale odpadom, do ovzdušia sa uvoľňujú mikroskopické častice, ktoré ohrozujú zdravie. Takýto odpad, ktorý spáli nezodpovedný občan, však dýchajú všetci. Treba si uvedomiť, že pri správnom kúrení a vlhkosti dreva nie je takmer vôbec vidieť dym z komína,” uviedlo pre Terajšok oddelenie komunikácie MŽP SR.

Cieľom vládneho návrhu zákona je teda v maximálnej možnej miere obmedziť spaľovanie nepovolených materiálov ako sú textil, guma alebo plasty. 

„V tejto súvislosti je zakázané spaľovať aj energetické hnedé uhlie, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW. Ide o malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kotly a piecky v domácnostiach,” doplnilo oddelenie komunikácie MŽP SR.

V prípade spozorovania výrazného zadymenia (napríklad pri spaľovaní plastového odpadu alebo pneumatík), môže ktokoľvek túto skutočnosť nahlásiť obci. Pokiaľ bude dotyčná osoba v svojom konaní pokračovať, starosta vzniknutú situáciu nahlási IŽP, ktorá je oprávnená, na základe poverenia a preukázania odbornej spôsobilosti, vstúpiť do obydlia a udeliť pokutu.

Samosprávy získajú viac kompetencií

Nový zákon však zvýši právomoci štátu, okresných úradov a samospráv aj v iných prípadoch. Vydaním všeobecne záväzného nariadenia budú môcť obce na svojom území ustanoviť požiadavky a podmienky prevádzkovania vybraných malých zdrojov a rovnako tak vykonávania vybraných osobitných činností.

Obmedziť tak môžu kapacitu aj čas prevádzkovania malých zdrojov, prípadne ich úplne zakázať. Rovnaký scenár bude platiť pre osobitné činnosti.

Pôjde o tieto malé zdroje a činnosti:

a) spaľovanie suchého rastlinného materiálu na voľnom priestranstve alebo otvorenom ohnisku

b) stacionárne spaľovacie motory na inú prevádzku ako núdzové zdroje

c) stavebné práce vrátane drvenia stavebných materiálov a stavebných odpadov

d) prenosné zdroje na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu vrátane procesov pyrolýz (tepelný rozklad materiálu) a drvenia odpadov

e) štiepkovanie biomasy, drvenie plastov alebo iných materiálov na podnikateľské účely

f) domáce údenie

g) zariadenia, ktoré používajú organické rozpúšťadlá.

Pozor na domáce údenie

Sporným bodom zákona, ktorý vyvolal u mnohých vlnu nevôle, sa stalo práve domáce údenie. MŽP SR ale celú situáciu vysvetľuje.

„Vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia neobmedzuje malé domové údenie výrobkov pre vlastnú potrebu. Obec môže prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obmedziť alebo zakázať domáce údenie s viac ako 30 kg potravinárskych výrobkov za mesiac, ak dochádza k znečisťovaniu ovzdušia.” 

Samosprávy teda budú môcť regulovať a obmedzovať domáce údenie najmä v prípade častých sťažností okolia.

Pripomíname, že vládny návrh zákona, ktorý schválili poslanci NR SR, vetovala prezidentka. Parlament bude o jeho opätovnom schválení rozhodovať ešte raz, pravdepodobne na februárovej schôdzi.

Komentáre

Tipy a podnety