Nová hrozba – odídu sestry z ambulancií? – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Lekárom platy zdvihli, ambulantným sestrám nie

Nová hrozba – odídu sestry z ambulancií?

Trenčiansky kraj – Hrozba, že odídu lekári z nemocníc a Slovákov nebude mať kto riešiť, je zažehnaná. Lekári si vybojovali vyššie platy. Teraz však hrozí niečo rovnako vážne. Je pravdepodobné, že ambulantné sestry začnú hromadne odchádzať z ambulancií!

Sestričky v nemocniciach si prilepšia, tie v ambulanciách však nie. Foto: Tomáš Somr
Tomáš Somr
Sestričky v nemocniciach si platovo polepšia, ich kolegyne z ambulancií však nie, hrozí preto ich odchod do nemocníc. Foto: Tomáš Somr
Tomáš Somr
Sestričky v nemocniciach si platovo polepšia, ich kolegyne z ambulancií však nie, hrozí preto ich odchod do nemocníc. Foto: Tomáš Somr

Dôvod je jednoduchý. Novelizovaný zákon jednostranne zvýhodňuje len sestry, ktoré pracujú v nemocniciach. Na tie, ktoré robia v ambulanciách sa akosi pozabudlo. „Čo sa týka zvýšenia miezd, zákon 578 z roku 2004 bol novelizovaný a je schválený Národnou radou. To znamená, že od 1.1.2023 všetky sestry, pôrodné asistentky a ďalších cez 22 zdravotníckych profesií budú mať zvýšené základné zložky miezd. Týka sa to však len tých, ktorí pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Netýka sa to teda ambulantných sestier, zariadení sociálnych služieb, školských sestier a podobne,“ potvrdil viceprezident Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober.

Odchod sestier z ambulancií do nemocníc

Ten zdôrazňuje, že tento fakt je obrovským problémom. Komora totiž navrhovala, aby bol zákon platný aj pre sestry pracujúce v ambulantnom sektore. To sa však nestalo, čo bude mať podľa Kobera výrazný negatívny dopad „Tam už zafunguje trh a sestry začnú odchádzať z ambulancií do nemocničných zariadení, čo môže spôsobiť kolaps ambulantného sektora,“ zdvíha varovný prst Kober. Potvrdzuje, že niet pochýb o tom, že ambulantné sestričky začnú meniť prácu. „Neviem aké počty to budú, lebo mnohým sestrám, ktoré pracujú v ambulanciách vyhovuje pracovná doba, akú tam majú. Nechcú pracovať na zmeny, v noci, cez sviatky a víkendy a radšej uprednostnia 8-hodinovú pracovnú dobu, čo je pochopiteľné. Veľa mladších sestier chce ísť na ambulancie kvôli deťom, lebo je problematické vychovávať deti a byť niekde celú noc v práci. Ale bez ohľadu na to, určite dôjde k fluktuácii týchto pracovných síl z ambulancií smerom do nemocníc, pretože mzda ako taká je jeden z veľmi výrazných motivačných faktorov. Potom sú samozrejme aj iné motivačné faktory, ktoré ľudí lákajú na zmenu zamestnania, alebo ich dokonca nútia úplne opustiť profesiou,“ hovorí Kober s tým, že práve odliv sestier do úplne iných profesií je ďalších veľkým problémom. Dôvodom je, že zdravotnícki odborníci sú frustrovaní aj znechutení z dlhodobého neriešenia problémov v zdravotníctve.

Fluktuácia sestier je podľa viceprezidenta komory v dnešnej dobe extrémne výrazná, „Hlavne pri tom nedostatku sestier, ktorý aktuálne pociťujeme, je každá fluktuácia pre zamestnávateľov extrémne bolestivá, lebo oni si jednoducho nevedia nájsť náhradu, ak niektorá sestra sa rozhodne, že odíde za lepšími pracovnými podmienkami napríklad z ambulancie do nemocnice,“ hovorí Kober.

Obrovské rozdiely v platoch sestier

Práve mzda je veľkým motivačným faktorom, pre ktorý sa sestričky rozhodnú odísť z ambulancií do nemocníc. Kým v ambulanciách sa často zarába len minimum, v nemocniciach sa dá zarobiť oveľa viac. „Čo sa týka ambulantného sektora, tam sú mzdy veľmi rozdielne. Ide buď o mzdy, ktoré určuje minimum zo Zákonníka práce, alebo ide o mzdy na základe zmluvy a dohody so zamestnávateľom. Niekde sestry zarobia naozaj minimálnu mzdu. To znamená nejakých 600, 700 eur v čistom, niekde má takáto sestra okolo 900, až 1000 eur. To závisí od samotného zamestnávateľa ako sa so sestrou dohodne a či to ona bude ochotná akceptovať. Tu si treba položiť otázku, či sú ambulantné sestry ochotné robiť za takéto nízke mzdy, ak už teraz v nemocniciach získajú omnoho lepšie ohodnotenie. Podľa aktuálnych prepočtov, ktoré som robil na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa zvyšuje prepočet ohľadom odpracovaných rokov z 20 na 30, u sestry, ktorá má odbornú spôsobilosť, teda nemá ešte špecializáciu, či certifikačnú prípravu sa mzda v hrubom bude pohybovať od 1211 eur, ak je sestra absolventka po 1574 eur, ak ide o sestru s 30-ročnou praxou. Ak už sestra špecializáciu má, mzda sa bude pohybovať od 1332 do 1695 eur. U sestry s pokročilou praxou, s najvyššími kompetenciami, špecialistky, ktoré majú ukončený aj magisterský stupeň vzdelania, mzda po 30-tich rokoch bude končiť na úrovni 1807 eur, čo je dosť veľký rozdiel, ak na ambulancii má sestra 1000, alebo 1200 eur v hrubom. Predpokladám teda, že tie, ktorým nerobí problém zmeniť prácu, budú prestupovať z ambulancií do nemocníc,“ vyratúva Kober. Ďalšou vecou sú podľa neho stabilizačné príspevky, ktoré boli schválené vo výške 5-tisíc eur v hrubom. Tie sú ďalšou motiváciou odísť z ambulancií do nemocníc, keďže sestry v ambulanciách, či sociálnych službách tieto príspevky nedostanú.

Sedemtisíc zle ohodnotených ambulantných sestier

Podľa Kobera spracuje v ambulantnom sektore sedemtisíc sestier, z ktorých mnohé budú chcieť odísť za lepšou mzdou. Sestry ako také však nie sú organizované tak, ako napríklad lekári, čím sú v nevýhode oproti iným profesiám, pretože je komplikované vymyslieť aj zo strany štátu mechanizmus, kde by boli začlenené všetky sestry. „Máme lekárov nemocničných a ambulantných, to je štátny a súkromný sektor. Keď sa hovorí o záchranároch, tí sú naozaj jednoliata skupina. Fyzioterapeuti taktiež, rádiologickí asistenti, laboranti. Oni majú jasnú, špecifikovanú úlohu, kde pracujú, ale sestry sú veľmi rôznorodé. Sestry máme v každom jednom odvetví, nielen v nemocniciach, aj tam sa nám delia podľa náročnosti práce, špecializácie a odbornosti. Máme sestry v ambulanciách, DDSkách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Máme ale sestry aj v školách, armáde, zbore justičnej a väzenskej stráže,“ upresňuje Kober.

Nahradia chýbajúce sestry neodborní pracovníci?

Kober upozorňuje aj na fakt, že lekári sa snažia problém s nedostatkom ambulantných sestier často vyriešiť doslova protizákonne. „Vytvára sa tu taký nešvár, že keď lekár nevie nájsť sestru, tak ju nahradí inou pracovnou silou. My na to ako komora prichádzame postupne, že na ambulanciách nám nepracujú sestry, ale recepčné bez zdravotníckeho vzdelania, zubný asistent, zdravotnícky asistent, alebo laborant, jednoducho nie sestra. To je problém, pretože takéhoto zdravotníckeho pracovníka nemôžme mať zaregistrovaného a lekár týmto porušuje platnú legislatívu, lebo sú jasne stanovené minimálne personálne normatívy, kde sa jasne hovorí o tom, že na ambulancii napríklad špecialistu má byť sestra a na plný úväzok,“ uzavrel viceprezident Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Komentáre

Tipy a podnety