Odpad nad zlato? – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Združenie miest a obcí dvíha varovný prst!

Odpad nad zlato?

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na hrozby ďalšieho zvyšovania poplatkov za odpady. Ministerstvu životného prostredia adresovalo zásadné pripomienky.

archív Terajšok
Odpad nad zlato?. Foto: archív Terajšok

O najnovších krokoch Združenia miest a obcí Slovenska informoval ústredný riaditeľ Michal Kaliňák. Prezradil,  že ministerstvu životného prostredia adresovali pripomienky k návrhu  Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

„Cieľom návrhu nariadenia vlády je podľa ministerstva životného prostredia ustanoviť položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov. Hrozí zníženie motivácie. Združenie miest a obcí Slovenska žiada ponechať mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadu  podľa aktuálne platného znenia  nariadenia vlády,“ opísal Kaliňák a doplnil, že výška úrovne vytriedenia je podľa predkladateľa aktualizovaná v nadväznosti na potrebu dosahovania cieľov a motivovania obcí zvyšovať jej úroveň.

Ako Kaliňák ďalej priblížil, požadovaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2022 a nasledujúce roky je podľa aktuálne platnej legislatívy stanovená na 31 % a predkladateľ navrhuje pre rok 2023 úroveň vytriedenia 40 %, pre rok 2024 a nasledujúce roky 45 %.

„Združenie miest a obcí Slovenska žiada ponechať aktuálnu výšku požadovanej miery vytriedenia komunálneho odpadu z dôvodu zavedenia zálohovania na Slovensku,“ zdôraznil ústredný riaditeľ ZMOS s tým, že zálohované plastové fľaše aj plechovky totiž tvorili veľkú časť vytriedeného komunálneho odpadu.

Združenie podľa slov ústredného riaditeľa ďalej upozorňuje, že ak mestá a obce nedosiahnu stanovenú mieru vytriedenia komunálneho odpadu, budú automaticky vyradené z možnosti  čerpania príspevkov z Environmentálneho fondu a tým sa naopak môže znížiť motivácia triediť.

„Nedosiahnutím stanovenej vyššej miery vytriedenia nebudú môcť mestá a obce čerpať dotácie, čo môže mať za dôsledok znižovanie environmentálneho rozvoja miest a obcí. Zvýšením platieb sa zvýšia výdavky samospráv,“ upozornil Kaliňák.

ZMOS taktiež poukazuje, že v návrhu nariadenia vlády nie sú výstupy z úpravy zmesového odpadu kategorizované v súlade s legislatívou Európskej únie.

„V návrhu nariadenia vlády je následne v časových intervaloch rokov 2024, 2025 a 2026 a nasledujúcich rokoch odstupňovaná výška sadzby za uloženie priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov. Združenie miest a obcí Slovenska žiada doplniť návrh nariadenia vlády o analýzu, na základe ktorej boli stanovené jednotlivé sadzby za uloženie priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov,“ pokračoval Kaliňák a dodal, že vzhľadom na proces tvorby materiálu nie je výška jednotlivých sadzieb podložená na odborných základoch.

Podľa jeho slov, uloženie odpadu, ktorý prešiel úpravou, bude pre samosprávy podľa údajov ministerstva predstavovať výdavky pre mestá obce v roku 2023 vo výške 10 535 169 eur, v roku 2024 výdavky vo výške 12 946 364 eur, v roku 2025 výdavky vo výške 5 572 220 eur a v roku 2026 výdavky vo výške 23 035 180 eur, k čomu je potrebné pripočítať aj navýšenie výdavkov za uloženie odpadu a na samotný proces mechanicko-biologickej úpravy odpadu.

Komentáre

Tipy a podnety