Vyššie dávky v hmotnej núdzi – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Krajniakov rezort poskytne efektívnejšiu pomoc

Vyššie dávky v hmotnej núdzi

TRENČIANSKY KRAJ – Pomoc v hmotnej núdzi má byť adresnejšia a prístupnejšia. Vláda schválila úpravu zákona na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tomáš Somr
Krajniakov rezort poskytne efektívnejšiu pomoc. Foto: Tomáš Somr

„Vďaka novele prejdú dávky v hmotnej núdzi žiadanou zmenou tak, aby sa zohľadnili aj konštruktívne pripomienky odbornej verejnosti a, v neposlednom rade, aktuálne potreby spoločnosti,” uviedol pre Terajšok riaditeľ ÚPSVR Trenčín Boris Ilkyw.

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo ku koncu októbra 445 poberateľov dávky v hmotnej núdzi v okrese Trenčín,” doplnil.

Ľudí chcú motivovať

Novela komplexne upravuje hodnotenie príjmu. Najzásadnejšie zmeny sa týkajú zrušenia osobitného príspevku, ktorý bude riešený samostatne v rámci aktívnych opatrení na trhu práce.

Ďalšie výrazné zmeny sa dotknú výšky a štruktúry dávky v hmotnej núdzi, a tiež podmienok poskytovania jednotlivých príspevkov. Navrhované kroky by mali ľudí motivovať k práci, ktorá by viedla k úspešnému osamostatneniu sa a vymaneniu z odkázanosti na poskytovanie pomoci.

Rozšíriť by sa mal okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou. Hovoríme o osobách s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Poskytnutie jednorazovej dávky má byť umožnené aj domácnostiam, ktoré sú v hmotnej núdzi, no pomoc im v súčasnosti neposkytujú.

Príspevok pre tehotné ženy aj osamelého rodiča

Novela pomôže zvýšiť príjem aj tých núdznych domácností, ktorej členom je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. A to zjednotením výšky ochranného príspevku zo sumy 41,60 eur na 75,70 eur. Budúcim mamičkám doteraz museli znížiť finančnú pomoc o tehotenské, pretože boli poberateľkami tohto príspevku. Po novom sa už tehotenské nebude považovať za príjem na účely posudzovania životného minima.

Zvýši sa aj miera poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom, a to až do jedného roku veku dieťaťa, pričom naďalej bude trvať nárok na ochranný príspevok zvýšený zo sumy 15,10 eur až na 75,70 eur.

Zjednodušený predaj majetku

Novela tiež prihliada na osoby, ktoré z objektívnych dôvodov nemôžu riešiť hmotnú núdzu predajom majetku. Z praxe totiž vyplynulo, že niektorým domácnostiam v hmotnej núdzi nebola priznaná pomoc z dôvodu, že sa od nich vyžadoval predaj majetku. V mnohých prípadoch bol však v exekúcii a bez súhlasu exekútora ho predať nemohli. Po novom sa exekuovaný majetok nebude považovať za majetok, ktorého predajom si môže domácnosť zvýšiť príjem.

Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Novela nadobudne účinnosť 1. apríla 2023.

Komentáre

Tipy a podnety