Problémy s pitnou vodou – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Aktuálne počasie
Weather Data Source: weerbericht morgen Trenčín
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Weather for the Following Location: Dubnica nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Weather for the Following Location: Prievidza map, Slovakia
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Weather for the Following Location: Povazska Bystrica map, Slovakia
Weather for the Following Location: Trencin Region map, Slovakia
Vysielame naživo
Sledujte oficiálne výsledky volieb 2022

Klimatické zmeny pocítili aj obce v Púchovskom okrese

Problémy s pitnou vodou

ZUBÁK/LEDNICA – Dlhotrvajúce mimoriadne teplé obdobia s podpriemernými zrážkovými úhrnmi z roka na rok trápi čoraz väčšie územie našej krajiny. Ak sa k tomu pridá nedostatočná snehová pokrývka, vznikne problém, ktorý sa zásadným spôsobom odrazí v stave podzemných vôd.

Klimatické zmeny pocítili aj obce v Púchovskom okrese. Foto: Tomáš Somr
Problémy s pitnou vodou v obci Zubák.
Problémy s pitnou vodou v obci Zubák.
Problémy s pitnou vodou v obci Zubák.
Problémy s pitnou vodou v obci Zubák.
Problémy s pitnou vodou v obci Zubák.
Pavol Gelo, starosta obce Zubák.
Problémy s pitnou vodou v obci Zubák.
Pavol Gelo, starosta obce Zubák.
Problémy s pitnou vodou v obci Lednica.
Pavol Gelo, starosta obce Zubák.
Kamil Karas, starosta obce Lednica.

Výrazný pokles prietokov totiž negatívne ovplyvňuje zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. S nepríjemnou situáciou už niekoľko mesiacov bojujú aj obce Zubák a Lednica v Púchovskom okrese.

„Celý problém je následkom nedostatočných zrážok a ani zimy už nebývajú také, aké bývali. Na zásobu spodnej vody je dôležité aj pomalé topenie snehu. Žiaľ, aj keď sme podhorskou obcou, snehu je málo,” povedal pre Terajšok Pavol Gelo, starosta obce Zubák.

Ako ďalej uviedol, zásobu vody v miestnom vodojeme pravidelne monitorujú. Počas roka však zaznamenali postupný pokles výdatnosti prameňov, pričom skutočnosť zhoršoval aj fakt, že spotreba vody v obci bola vyššia ako jej prítok. Situáciu sa preto rozhodli riešiť vyhlásením mimoriadnej situácie a navážaním vody do akumulačnej nádrže.

„Vodu sme objednávali od Považskej vodárenskej spoločnosti (POVS). Snažili sa, spolupráca bola naozaj dobrá. Žiaľ, situácia so suchom sa dotkla aj ich, nakoľko pitnou vodou zásobujú oveľa väčšiu aglomeráciu. Časom nám túto službu už nemohli poskytovať, prioritou bolo navážanie vody do ich vodojemov, čo je pochopiteľné. My sme teda požiadali o cisternu Správu štátnych hmotných rezerv, za čo musím veľmi pekne poďakovať, že nám vozidlo požičali,” pokračuje Gelo.

V rámci opatrení oslovili aj hydrogeológa. Na základe vytypovaného miesta s predpokladaným dostatkom vody vyvŕtali tri nové vrty a v čase najväčšieho sucha vykonali aj hydrodynamické skúšky, ktorými sa zisťuje prietočnosť a výdatnosť prameňov.

„Skúšky ukázali, že vo vrtoch by sme mali mať výdatnosť 0,71 litrov za sekundu, čo o 100 percent prevyšuje náš aktuálny prítok. Ten je momentálne 0,37 litrov za sekundu. Pripravená je aj záverečná správa pre Ministerstvo životného prostredia. Podľa mojich informácií by 15. novembra mala zasadať komisia. Dúfame, že nám odsúhlasia odber spodnej vody na nových vrtoch,” uzavrel starosta.

V súčasnosti hradia všetky výdavky spojené s problémom z obecného rozpočtu. Nakoľko však ide o mimoriadny stav z hľadiska civilnej ochrany, obec Zubák môže po ukončení všetkých prác a napojení prameňov požiadať o refundáciu finančných prostriedkov Ministerstvo vnútra SR.

Identickú situáciu riešia aj v neďalekej obci Lednica, kde nedostatok pitnej vody vo vodojemoch a záchytných prameňoch pociťujú od augusta tohto roka.

„Vodu dovážame cisternou z POVS. Žiadali sme cisternu zo štátnych hmotných rezerv, no zatiaľ sme odpoveď nedostali. Ľudia ale nedostatok vody momentálne necítia, ten pociťovali v čase, keď sme šetrili vodou. Teraz ju kupujeme a oni nemajú žiadny problém,” uviedol starosta obce Kamil Karas, podľa ktorého jedinou cestou, ako problém riešiť aj v budúcnosti, je nájsť náhradný zdroj vody, zachytiť ďalší prameň alebo urobiť vrty.

„Spolupracujme s odborníkmi z oblasti hydrobiológie, ktorí nám s tým vedia pomôcť. Vytypovali sme aj lokalitu, kde by sme mohli urobiť vrt, no musíme riešiť finančnú otázku,” doplnil Karas.

Naliehavosť klimatických zmien rozprúdila v spoločnosti živú diskusiu o tom, ako zvládnuť otázku pretrvávajúceho sucha. Z úst politikov a mnohých odborníkov počúvame o dôležitosti zadržiavania vody v krajine ako efektívneho riešenia kritického stavu s nedostatkom zrážok. Obaja starostovia obcí, ktoré aktuálne bojujú s nepriaznivou situáciou, sa však zhodujú v tom, že pri súčasnom vývoji klímy jednoducho nie je čo zadržiavať. Štát tak pravdepodobne bude musieť prísť s účinnejšou koncepciou riešenia problému.

Komentáre

Tipy a podnety