Podnikateľov v regióne pribudlo – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

SOPK usporiadala v Považskej Bystrici Komorový deň

Podnikateľov v regióne pribudlo

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Trenčianska regionálna komora SOPK (Slovenská obchodná a podnikateľská komora) zorganizovala v spolupráci s mestom Považská Bystrica Komorový deň. Cieľom stretnutia podnikateľov a partnerských organizácií bolo informovať o možnostiach rozvoja podnikania a spolupráce s mestom či príslušnými úradmi.

Denisa Hošková

22. 9. 2022

8:00

Tomáš Somr
Komorový deň SOPK v Považskej Bystrici

„Mojou víziou je vybudovať z Považskej Bystrice silné mesto,” poznamenal v úvode stretnutia súčasný primátor mesta Karol Janas. Jedným z problémov, ktorým však v súčasnosti musia čeliť, je otázka zamestnávania fundovaných ľudí, ktorí majú príslušné vzdelanie.

To potvrdil aj prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.

„Najmä v špecializovaných odboroch, ako je napríklad odbor starostlivosti o životné prostredie či pozemkové lesné hospodárstvo, nakoľko sa vyžaduje osobnostný kvalifikačný predpoklad a vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa. Ideálne aj nejaká prax,” uviedol Torda, ktorý zároveň dodal, že jedným z dôvodov sú aj platové podmienky vo verejnej a štátnej správe. Tie sú v súčasnosti nastavené príliš nízko.

Stačí jedna živnosť

Cieľom Vladimíra Lefka, vedúceho odboru živnostenského podnikania, je, aby bol živnostenský úrad v Považskej Bystrici nápomocný pri poradenskej činnosti a uľahčoval ľuďom štart do podnikania. Podľa jeho slov je tento prístup oceňovaným najmä zo strany drobných živnostníkov, ktorí nemajú za sebou právnika alebo právnu kanceláriu. „Veľa podnikateľských subjektov a veľa predmetov podnikania ale neznamená kvalitu. Stačí jedna voľná živnosť,” vysvetlil Lefko.

V ostatnej dobe sa však objavil zvláštny trend. „Fyzické osoby si zakladajú eseročku. Tí ľudia ale ani poriadne nevedia, aký je rozdiel medzi právnickou a fyzickou osobou. Snažíme sa im preto vysvetľovať tieto rozdiely,” dodal.

Pre zaujímavosť, podľa štatistiky k 1. septembru 2022 eviduje Okresný úrad v Považskej Bystrici 13 628 podnikateľských subjektov. Z toho je fyzických osôb 9340 a právnických 4288. Oproti roku 2021 narástol počet podnikateľov takmer o 400 subjektov. Údaje platia pre obvod Považská Bystrica, teda okres Púchov a okres Považská Bystrica.

Presviedčajú ľudí, aby sa zamestnali

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Považskej Bystrici organizuje celý rad aktivít pre zamestnávateľov na podporu zamestnanosti, ako sú napríklad výberové konania, stretnutia so zamestnávateľmi a podobne. Informácie o aktuálnych voľných miestach a výberových konaniach pravidelne aktualizujú a zverejňujú na internetovej stránke úradu.

Na stretnutiach predstavili aj nový projekt Chyť sa svojej šance, do ktorého sa môžu zapojiť nielen zamestnávatelia, ale aj obce a mestá. Projekt je zameraný na mladých ľudí, uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov. No uplatnenie sa na trhu práce by mali nájsť aj ďalšie znevýhodnené skupiny, napríklad ľudia nad 50 rokov s nízkym stupňom vzdelania či zdravotne postihnutí. Úrad v súčasnosti pripravuje ďalšie dva projekty.

Jedným z nich je Prax pre mladých. Prostredníctvom tejto príležitosti mladí uchádzači o zamestnanie do 29 rokov získajú a prehĺbia svoje zručnosti a schopnosti, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania formou praxe, ktorú budú vykonávať u zamestnávateľa.

Druhým projektom je Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Ide o zámer vytvorenia pracovného miesta, ktoré budú podporovať 6 mesiacov vo výške najviac 698,69 eur. Následne je zamestnávateľ povinný udržať toto miesto ďalšie tri mesiace. K tomu mu vopred vyplatia ešte jednorazový príspevok vo výške 521 eur.

Úrad aktuálne eviduje 1411 uchádzačov o zamestnanie v Považskej Bystrici a 902 uchádzačov o zamestnanie v Púchove.

„Trendom v celej spoločnosti ale je, že ľuďom sa robiť nechce. Možno nám neveríte, no máme enormnú snahu ľudí presviedčať, aby sa zamestnali. V mnohých prípadoch sa nám to darí. Preto vždy žiadame aj zamestnávateľov, aby v tomto smere s nami aktívne spolupracovali,” povedal Marcel Janco, riaditeľ Úradu práce v Považskej Bystrici.

S podnikaním pomôžu aj odborníci

Jednými z pozvaných hostí Komorového dňa v Považskej Bystrici boli aj zástupcovia Národného podnikateľského centra, ktorí predstavili možnosti služieb podpory a rozvoja podnikov a inovácií. Tento eurofondový projekt, ktorého pobočku nájdete aj v Trenčíne, poskytuje pod jednou strechou široké portfólio informácií a doplnkových služieb. Ich cieľom je podporiť vznik a rozvoj malých a stredných podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania. Môžete sa na nich obrátiť s akoukoľvek otázkou. Svoje aktivity zameriavajú aj na študentov a mladých ľudí.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety