Päťsto eur zamestnancom – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Samosprávam sa nápad štátu nepozdáva

Päťsto eur zamestnancom

Trenčiansky kraj – Státisíce eur odídu z účtov samospráv v dôsledku rozhodnutia štátu. Ten si zmyslel, že samosprávy musia vyplatiť 500-eurovú odmenu zamestnancom mesta a organizácií, ktoré mesto zriaďuje. Vedenia miest a obcí považujú takýto nátlak zo strany štátu za mimoriadne nekorektný.

Tatiana Michalková

21. 9. 2022

16:00

tm
Odmena pre zamestnancov mestských zariadení sa u samospráv nestretla s nadšením

Zásah do rozpočtu

Silvia Grúberová, primátorka Handlovej vraví, že šikovný zamestnanec si odmenu zaslúži, ale vyplýva zo mzdovej a personálnej politiky každého zamestnávateľa alebo kolektívnej zmluvy kedy a v akej výške. „V globále tieto príkazy – najprv 350 eur, teraz 500 eur – považujem za drzý zásah do mestského rozpočtu na „príkaz“ zvrchu. Nepovažujem to za spravodlivé a nemôžem sa s týmto prístupom stotožniť. Všetky odmeny, ktoré sme vyplatili, si budeme žiadať preplatiť na Ministerstve financií Slovenskej republiky,“ povedala Grúberová.

Podľa nej minister financií oznámil odmenu vo výške 500 eur pred asi dvoma mesiacmi s tým, že odmeny treba vyplatiť na jeseň. Ako uviedla, táto odmena v hrubom s odvodmi znamená až 676 eur a prináleží v Handlovej úradníkom, mestským policajtom, zamestnancom Domu kultúry, Mestskej knižnice, materských škôl, školských klubov detí, školských jedální, základných umeleckých škôl, centra voľného času aj základných škôl. V meste ide spolu o sumu 249 800 eur z ktorých 76 653 hradilo ministerstvo školstva. „Vo finančnom vyjadrení to znamená nájsť ďalších približne 173 156 eur,“ uzavrela primátorka.

Sľub je sľub

V Dubnici nad Váhom je odmena 500 eur určená zamestnancom mesta Dubnica nad Váhom a organizácií, ktoré mesto zriaďuje. Vyplácajú ju priebežne v rámci výplatných termínov za mesiac august, respektíve september. Celkovo už mesto zo svojej kasy na ňu vynaložilo viac ako 265-tisíc eur.

Aj v čase neustáleho zužovania sa samosprávneho rozpočtu mesto dokázalo nájsť finančné prostriedky na vyplatenie sľúbených odmien, čo bolo možné najmä vďaka dlhodobému uvážlivému hospodáreniu a šetreniu od seba. Vzhľadom na to, že uvedené odmeny boli zamestnancom vopred sľúbené zo strany štátu, mesto považuje za korektné ich svojim zamestnancom na základe uvedeného sľubu vyplatiť. Zároveň by sme však ako samospráva, ktorá hospodári s vopred schváleným, a beztak už napnutým rozpočtom, privítali, ak by boli takého kroky, majúce zásadný vplyv na mestskú kasu, vopred konzultované so samosprávami, respektíve, aby by boli zastrešené príspevkom zo strany štátu,“ povedala Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom.

Negatívne vplyvy

V meste Považská Bystrica predstavuje odmena 500 eur celkovú sumu 285 080 eur. Tieto odmeny zatiaľ vyplatené neboli, boli vyplatené odmeny (iné) v sume 350 eur na pracovníka, čo spolu predstavovalo 170 105 eur, teda mesto by malo na základe rozhodnutia vlády vyplatiť spolu 428 194 eur,“ povedal prednosta Mestského úradu Považská Bystrica Anton Martaus. „Vyplatenie týchto odmien dopadá katastrofálne na rozpočet mesta, keď si uvedomíme, že to nie je jediný negatívny vplyv na rozpočet. K tomu treba pripočítať daňové bonusy, nárast cien elektrickej energie, plynu a celkovú infláciu 14 percent,“ konštatuje Martaus. Podľa neho uvedené zvýšenie výdavkov mesta negatívne ovplyvní prakticky celkovú činnosť, keďže všetky spomínané negatívne vplyvy budú predstavovať skutočne šialenú sumu – viac ako milión eur. „Pracovníkom verejnej správy prajeme odmeny, ale povinnosť, aby ich vyplatila samospráva, považujeme za nekorektné. Ľahké je schváliť odmeny a potom ich vyplatenie nechať na samosprávu,“ uzavrel prednosta.

Rovnaký pohľad na odmeny majú aj v krajskom meste Trenčín. „Odmena sa v podmienkach mesta Trenčín netýka úradníkov a mestských policajtov, ktorí sú odmeňovaní podľa Zákonníka práce. Mala by byť vyplatená zamestnancom našich zariadení opatrovateľských služieb, Mestského hospodárstva a správy lesov, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom v škôlkach a školách, ktorí sú odmeňovaní v zmysle zákona 553/2003 Zbierky zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a vyplatenie odmeny vo výške 500 eur brutto pre týchto zamestnancov vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,“ povedala Eva Mišovičová z kancelárie primátora mesta.

Podľa nej ide v Trenčíne o sumu až 736 424 eur. Mesto dodáva, že zatiaľ odmenu nevyplatili, pretože mu neprišli od štátu žiadne peniaze na tento účel. Na otázku, čo vyplatenie takejto odmeny znamená pre mesto Mišovičová odpovedala, že zatiaľ nevedia kde z rozpočtu zobrať financie. „Isté je, že to bude na úkor niečoho. Túto povinnosť, ktorú nám dal štát, by sme mali splniť do konca roka,“ uzavrela Mišovičová.

Rybníček v tom má jasno

Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček má na to jasný názor. „Bohužiaľ, tento nezmysel schválilo aj Združenie miest a obcí Slovenska, čomu doteraz nerozumieme, prečo to urobili. Ak sa štát rozhodol, tak to štát má aj zaplatiť. Ak to neurobí, je to len ďalší dôkaz centralizácie moci a postupného oslabovania a finančnej likvidácie miest a obcí,“ povedal na rovinu Rybníček.

V Prievidzi už vyplatili odmenu 434 eur zamestnancom mesta na rok 2022. Išlo o pracovníkov mestskej polície, opatrovateľky, zamestnancov v materských školách a školských jedálňach. „Odmeny pre právne subjekty budú vyplatené 170 zamestnancom, v predpokladanej výške 114 707 eur,“ vysvetlil hovorca mesta Michal Ďureje.

Zároveň dodal, že po schválení druhej zmeny rozpočtu bolo mestu doručené zamietavé stanovisko z ministerstva financií k žiadosti o dofinancovanie jednorazového príspevku. „My stále veríme, že štát nám tieto výdavky bude kompenzovať. Nie je možné plniť všetky povinnosti, ktoré na nás štát postupne ukladá a to bez adekvátneho dofinancovania zo strany štátu,“ uzavrel Ďureje.

Čo na to ministerstvo?

Dodatok ku kolektívnej zmluve bol podpísaný 13. júla tohto roku. Ten pojednáva o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 vo výške 500 eur. „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona  o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti,“ uviedlo Ministerstvo financií na svojich stránkach s tým, že vyplatené odmeny budú školám a školským zariadeniam refundované na základe údajov o vyplatených odmenách, ktoré si ministerstvo školstva zozbiera prostredníctvom elektronického formulára. Ten bolo potrebné vyplniť do 9. septembra tohto roka.

Komentáre

Comments are not currently available for this post.

Tipy a podnety