Nová učebnica tradičnej kultúry – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Určená je deťom myjavského regiónu

Nová učebnica tradičnej kultúry

MYJAVA – Žiaci prvého stupňa základných škôl myjavského okresu si zatraktívnia hodiny regionálnej výchovy. Pracovný materiál obsahuje množstvo zaujímavých a tvorivých úloh.

Miroslav Bitarovský

19. 9. 2022

18:00

Miroslav Bitarovský
Autori Lenka Šútorová Konečná, a Peter Obuch s novou pracovnou učebnicou tradičnej kultúry v areáli Gazdovského dvora v Turej Lúke

Zostavovateľmi učebnice sú Lenka Šútorová Konečná, Peter Obuch a Eva Čmelová, traja zamestnanci Centra tradičnej kultúry v Myjave. Tí ju spolu s autorským tímom a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia prinášajú pre pedagógov, rodičov, priaznivcov tradičnej kultúry, ale hlavne pre deti na prvom stupni ZŠ.

»»» Pozrite si rozhovor z autormi novej učebnice / Lenka Šútorová Konečná a Peter Obuch

„Žiaci sa pútavou formou dozvedia, ako ľudia v minulosti žili a čo si uchovali v tradíciách dodnes. Základné informácie o obradoch a obyčajoch v rámci rodinného a kalendárneho cyklu sú všeobecne platné na celom Slovensku,“ informovala Eva Čmelová.

V pracovnej učebnici sú informácie týkajúce sa predovšetkým myjavského regiónu. V prvej časti deti spoznávajú samotný myjavský región, jeho polohu, tradičnú architektúru a spôsob odievania v minulosti.

Druhá časť je zameraná na životný cyklus, obrady a obyčaje, ktoré sprevádzali človeka od narodenia cez svadbu až po smrť. Záverečná časť je venovaná obyčajom kalendárneho cyklu. Jeseň je zameraná na spracovanie ovocia a technických plodín, ako boli ľan a konope. V ďalšej kapitole sú to zimné zvyky vianočného a fašiangového obdobia, jarné vynášanie Moreny, prinášanie letečka a iné veľkonočné tradície. Záver je venovaný v lete vrcholiacim poľnohospodárskym prácam,“ povedala spoluautorka Lenka Šútorová Konečná.

„Vzhľadom na rôznorodosť tradičných prejavov, predovšetkým nárečia a odevu, sme sa v tejto učebnici zamerali najmä na centrálnu časť myjavského regiónu, predovšetkým lokality Myjava, Brezová pod Bradlom, Krajné a ich okolie,“ vysvetlil ďalší z autorov učebnice Peter Obuch.

Pracovná učebnica nájde široké využitie pri aplikovaní regionálnej výchovy v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. Spolu s prepojením na doplňujúce informácie a materiály na webovej stránke Centra tradičnej kultúry bude inšpiráciou pri samostatnom hľadaní ďalších zaujímavostí o tradičnej kultúre Slovenska.

Miroslav Bitarovský
Autori Lenka Šútorová Konečná, a Peter Obuch s novou pracovnou učebnicou tradičnej kultúry v areáli Gazdovského dvora v Turej Lúke
Miroslav Bitarovský
Prostredníctvom novej pracovnej učebnice tradičnej kultúry sa žiaci pútavou formou dozvedia, ako ľudia v minulosti žili a čo si dodnes uchovali v tradíciách

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety