Sťažnosť za peniaze! – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Majú platiť za ďalšie kolky

Sťažnosť za peniaze!

Podanie sťažnosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude mať svoju cenu. Až 66 eur bude musieť zaplatiť ten, kto tak urobí. Tento krok má predísť „šikanovaniu úradu, nemocníc a zdravotníckeho personálu“.

Mária Jakúbeková

16. 9. 2022

8:00

Tomáš Somr
Sťažnosť za peniaze

Zavedenie poplatku vyplýva z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach a účinnosť novely by mala nadobudnúť platnosť k 1. januáru 2023. Podľa úradu pôsobujú neoprávnené sťažnosti neefektívne využívanie personálnych kapacít. Podnetov je stále viac a zdravotnícky personál prichádza o zamestnancov. „Návrh zákona predložilo do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo zdravotníctva po konzultácii s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou . Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť návrhu zákona od 1. januára 2023,“povedala hovorkyňa úradu Monika Hudecová. 

Kolok či kaucia?

V prípade, že sa sťažnosť ukáže ako opodstatnená, kolok bude sťažovateľovi vrátený. Dá sa teda hovoriť skôr o akejsi kaucii či depozite.

V prípade zavedenia poplatkov ide v princípe o kauciu, cieľom ktorej je zvýšiť pacientske povedomie a znížiť zaťaženie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti neopodstatnenými podnetmi, ktorých je viac ako 80 %. Výška kaucie je taká, aby motivovala podávateľa konať racionálne, zmysluplne a efektívne. Navrhovaná úhrada za podanie podnetu na výkon dohľadu je 66 eur, pričom úhrada sa podávateľovi podnetu vráti, ak bol podnet opodstatnený. Ide teda o kauciu.

Ak podávateľ podnetu pred podaním podnetu na vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti preukázateľne požiadal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu, sadzba úhrady má byť v takom prípade polovičná, teda 33 eur.

Nepomer medzi kapacitou úradu a množstvom podnetov má okrem finančných a personálnych aj ďalšie dôvody,“ vysvetľuje Hudecová, „platná legislatíva neselektuje podnety a dáva právo subjektom požadovať prešetrenie podnetu aj v situáciách, kedy sa uvedené nejaví ako spravodlivé, resp. dôvodné, resp. má až charakter zneužívania práva.

Určitá racionálna selekcia má zamedziť zneužívaniu verejných zdrojov (v správe úradu) a aj následnému nedôvodnému zaťažovaniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“).

Je šikanovaný úrad či pacienti?

V dôsledku opatrení počas koronovej pandémie stúpol počet podnetov na prešetrenie zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na nedostatočný počet zamestnancov v zdravotníckom sektore je však navyšovanie počtu žiadostí kontraproduktívne. Kto je tu teda viac znevýhodnený? Pacient či príslušný úrad?

Kvalitná starostlivosť pre pacienta

Úrad pre dohľad verí, že ľudia sa so spoplatnením stotožnia, nakoľko jeho zámerom má byť eliminácia zjavne neopodstatnených, špekulatívnych alebo šikanóznych podnetov.  

Na názor sme sa spýtali aj internej lekárky, MUDr. Nikoly Šulíkovej z Trenčianskych Stankoviec:

Väčšina pacientov hospitalizovaných na oddeleniach sú ľudia vyššieho veku a rozumiem, že v ich prípade čiastka 66€ za podanie sťažností môže byť problémom, vzhľadom na cenu liekov, potravín a iných položiek v pomere k výške dôchodku. Taktiež rozumiem, že človek pracujúci ‚celý‘ život, človek, ktorý odvádza tomuto štátu dane, si zaslúži kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Na strane druhej stoja zdravotnícki pracovníci, ktorí sa snažia poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Je nás nedostatok a nie sme ani finančne motivovaní. Čo sa týka spomínaného zákona, ak by daná sťažnosť bola vyhodnotená ako oprávnená a financie vrátené poškodenej strane, nevidím v tom problém,“ dodáva však, že podanie sťažnosti treba zvážiť.Mnohokrát je to o ohľaduplnosti a empatii. Samozrejme, ak ide o zanedbanie zdravotnej starostlivosti, je na mieste podanie danej sťažnosti.“

Súvisiaci článok
Súvisiaci článok

Komentáre

Comments are not currently available for this post.

Tipy a podnety