Zasadali poslanci novomestského zastupiteľstva – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

23. zasadnutie bolo predposledným v tomto volebnom období

Zasadali poslanci novomestského zastupiteľstva

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Poslanci absolvovali program za dve hodiny.

Miroslav Bitarovský

13. 9. 2022

18:30

Miroslav Bitarovský
Poslanci absolvovali program za dve hodiny

Na programe bola okrem tradičného bodu Nakladania s majetkom mesta aj tretia zmena Návrhu úpravy Programového rozpočtu mesta na rok 2022.

»»» Pozrite si rozhovor s primátorom mesta Jozefom Trstenským, pred zasadnutím poslancov Mestského zastupiteľstva

,,Musíme schváliť niektoré dokumenty, ktoré sú dôležité, niektoré zmeny, ktoré priniesol život. Máme tu niekoľko bodov v oblasti majetkovo-právnych prevodov, ktoré treba dnes odsúhlasiť, ako prípady osobitného zreteľa, niektoré už samotné predaje alebo prípadné kúpy a darovanie,” povedal pred zasadnutím pre Terajšok primátor mesta Jozef Trstenský.

„Ďalej tam máme zmenu rozpočtu mesta, kde musíme pružne reagovať na nové opatrenia, ktoré zaviedlo ministerstvo financií, to je tých dlho rozprávaných 500 €, pretože pán minister financií nezabezpečil finančné prostriedky pre pracovníkov, ktorí pracujú na originálnych kompetenciách,“ pokračoval.

Primátor Trstenský upresnil, že to nie je 500 €, ale je to 500 € plus 35 % odvody, čiže 675 €. Pre Nové Mesto nad Váhom to je navýšenie bežných výdavkov o približne 260-tisíc €, ktoré musia zapracovať do zmeny rozpočtu.

„Plus sú tam nejaké ďalšie zmeny rozpočtu, ale už menšieho rozsahu, ktoré vyplynuli zo života. Ďalším bodom programu bude polročná správa o hospodárení, ja si myslím, že hospodárenie za pol roka vychádza dobre, takže tam by nemali byť pri schvaľovaní žiadne problémy, na prípadné otázky zodpovieme,“ dokončil Jozef Trstenský.

V bode programu Rôzne zaznela otázka aj k pádu jedného väzníka na streche Spoločenského domu.

„Budova bola staticky zabezpečená, rokovalo sa s poisťovňou a pripravujú sa podklady na komplexnú rekonštrukciu, ktorej výsledkom bude výstavba novej strechy. Predtým však treba urobiť nový obvodový veniec. Rekonštrukcia by mohla začať na jar budúceho roku. Mesto však za uzatvorenú poškodenú spoločenskú sálu dovtedy nemá adekvátne náhradné miesto,“ informoval primátor v závere zastupiteľstva poslancov mesta.

Posledné, v poradí 24. zasadnutie poslancov zastupiteľstva v tomto volebnom období bude v utorok 25. októbra.

Miroslav Bitarovský
23. zasadnutie bolo predposledným v tomto volebnom období
Miroslav Bitarovský
Poslanci absolvovali program za dve hodiny

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety