Rastúca energetická chudoba – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Pomôžu zelené zdroje?

Rastúca energetická chudoba

TRENČIANSKY KRAJ – Fenomén energetickej chudoby bol kedysi primárnym problémom rozvojových krajín. V súčasnej dobe, kedy sme svedkami prudkého zdražovania energií, sa čoraz častejšie objavuje aj v krajinách Európskej únie. Slovensko nevynímajúc. Je východiskom z kritickej situácie podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie?

Denisa Hošková

13. 9. 2022

8:00

Tomáš Somr
Situácia ohrozuje osamelých seniorov, ale aj rodiny

Definícia tohto závažného celospoločenského problému je v súčasnosti stále nejednotná.Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že energeticky chudobnými sa domácnosti stávajú vtedy, ak nemajú dostatok financií na zabezpečenie vykurovania domu alebo bytu na úrovni 18 až 21 stupňov Celzia a na ďalšie energie. Najčastejšími dôvodmi sú nízke príjmy, vysoké ceny energií a tiež neefektívny spôsob vykurovania, pričom táto situácia ohrozuje nielen seniorov, ale čoraz častejšie aj mladšie rodiny.

Existuje náplasť na „ranu”?

Podľa Radoslava Igaza, hovorcu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), je riešenie energetickej chudoby výzvou ako pre Slovenskú republiku, tak aj ostatné štáty EÚ. ÚRSO preto vypracoval návrh koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. „Čo sa týka rozpracovanosti návrhu koncepcie, aktuálne pracujeme na komplexnejšom podkladovom materiáli, ktorý chceme v horizonte niekoľkých týždňov začať konzultovať s ďalšími inštitúciami štátnej a verejnej správy, povedal pre Terajšok Igaz.

Návrh by mal, okrem iného, obsahovať aj zoznam kritérií, ktoré umožnia identifikovať energeticky chudobných koncových odberateľov a tiež nástroje ochrany pred týmto problémom. Igaz zároveň dodal, že v plnej miere podporujú zmysluplný a systémový rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v SR. Na konkrétne návrhy riešenia problému energetickej chudoby z dielne ÚRSO si ale budeme musieť počkať do jesene tohto roka.

Dôležité sú však aj komplexné opatrenia. Do tých, okrem energetickej efektívnosti, môžeme zahrnúť problematiku príspevku na bývanie, opatrovateľského príspevku, výšku minimálnej mzdy, dávky v hmotnej núdzi či odstraňovania dlhodobej nezamestnanosti. Uvidíme teda, ako si s tým štát legislatívne poradí.

Alternatíva funguje

Riešenie krízy sa čoraz viac stáva politickou prioritou. Výsledky však nechajú na seba dlho čakať. No zatiaľ čo ľudia na medzinárodnej úrovni stále uvažujú nad efektívnym riešením problému, malé komunity ukazujú veľkému svetu, ako sa to robí. Niekedy stačí zopár „idealistov”, ktorí si jednoducho vyhrnú rukávy a v praxi predvedú ekonomicky príkladné riešenia.

V susednej Českej republike je takýmto „idealistom” obec Kňěžice v okrese Nymburk. Srdcom projektu ich energetickej sebestačnosti je bioplynová stanica (BPS). Tá vyrába energiu pre svojich obyvateľov, a tiež obyvateľov zo susedných obcí za prijateľné ceny. „Projekt bol uvedený do prevádzky v auguste 2006 s myšlienkou urobiť niečo pre životné prostredie, komfort obyvateľov, udržať finančné toky v území, zamestnanosť, nahradiť splaškovú kanalizáciu a čističku odpadových vôd, vyriešiť spracovanie bio odpadu a zbaviť sa závislosti na uhlí,” vysvetlil pre našu redakciu starosta obce Milan Kazda.

V BPS spracovávajú približne 25 druhov odpadu. „Vymenujem tie najdôležitejšie. Hnoj z ošípaných, tráva, bio odpad z domácností, gastro odpad z domácností, reštaurácií a jedální, potraviny po záruke, zeleninu zo supermarketov, liehovarské výpalky a kaly z čističky odpadových vôd,” doplnil starosta. Z týchto obnoviteľných zdrojov následne vzniká bioplyn, elektrina a horúca voda. Do distribučnej siete dodávajú 2200 MWh, pričom priemerná spotreba v ČR je 1,5 MWh na osobu za rok. Obec Kňěžice tak dokázala, že alternatívna lokálna ekonomika môže fungovať.

Neistota nahráva zeleným zdrojom aj v regióne

 Aj samosprávy si uvedomujú výhody vyplývajúce z vlastnej výroby elektrickej energie a tepla. Mesto Bánovce nad Bebravou momentálne pracuje na pilotnom projekte využitia OZE pre verejné budovy. „Konkrétne sa spracováva projektová dokumentácia na využitie fotovoltaiky na ZŠ Partizánska, ktorá bude použitá na zapojenie sa do eurofondovej výzvy. V prípade pozitívnych skúseností budeme, samozrejme, pokračovať aj na ďalších verejných budovách,” prezradila primátorka mesta Rudolfa Novotná.

Nezaostáva ani Bolešov. „Obec Bolešov pripravuje projekt energetickej sebestačnosti pre budovu materskej školy, jaslí, obecného úradu a perspektívne všetkých objektov vo vlastníctve obce, vrátane zníženia energetickej závislosti základnej školy,” uviedol Martin Rác, starosta obce.

Lacnejšia lokálna výroba

„Decentralizácia energetického sektora je v dnešnej dobe správna cesta”, povedala pre Terajšok Lucia Palmanová, manažérka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu pre politiku OZE. Nielen domácnosti, ale aj miestne podniky a obecné budovy môžu byť prepojené v rámci energetickej komunity. „Čakacie doby na inštaláciu fotovoltaiky sa neustále predlžujú, záujem je naozaj vysoký. Domácnosti využívajúce OZE, predovšetkým energiu zo slnka, vedia pokryť primárne svoju vlastnú spotrebu, no ak sa do komunity zapojí aj obec a investuje do väčších inštalácií na svojich pozemkoch, môže vyrobiť slušné množstvo energie, ktoré následne zásobuje energiou miestne domácnosti a verejné budovy. Lokálna výroba je lacnejšia a efektívnejšia,” doplnila Palmanová, podľa ktorej máme na Slovensku veľký potenciál aj v oblasti geotermálnej energie.

Každé mesto či obec má teda príležitosť začať úspešnú energetickú a klimatickú politiku priamo na mieste. Energetická sebestačnosť založená na komunitnej úrovni tak môže byť praktickou inšpiráciou pre zmenu zdola.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety