Budú mať radu seniorov – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Handlová začlení seniorov do verejného života

Budú mať radu seniorov

HANDLOVÁ – Erudovaní a otestovaní početnými životnými skúškami. Staršia generácia je nenahraditeľným zdrojom hodnôt a poznania. Mesto Handlová preto začlení seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov do verejného a politického života ako zdroj skúseností a znalostí.

Denisa Hošková

10. 9. 2022

12:00

Tomáš Somr
Seniori sú zdrojom skúseností a znalostí

Radu seniorov schválili uznesením na augustovom mestskom zastupiteľstve. „Veľmi ma teší, že absolútne bez výhrad. A osobne sa teším aj na jej prvé zasadnutie,” povedala pre Terajšok primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová. „Samotná myšlienka vyplynula prirodzene zo stretnutí so staršou generáciou, nakoľko v meste máme viacero, viac či menej, formalizovanych spolkov s rôznym zameraním, kde sa stretávajú organizovane,” doplnila.

Okrem primátorky bude radu tvoriť aj predseda Denného centra mesta Handlová, zástupca Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, zástupca Karpatskonemeckého spolku, zástupca Miestneho spolku Slovenského červeného kríža a zástupca Baníckeho spolku mesta Handlová. Zasadať budú raz štvrťročne.

Úlohou rady bude zabezpečovať užší kontakt seniorov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov s orgánmi samosprávy, napomáhať presadzovaniu ich záujmov, potrieb a požiadaviek. Uplatnia tak svoje odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti pri plnení úloh mesta.

Rada bude sledovať problémy seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v sociálnej, zdravotnej a ekonomickej oblasti, a tiež v oblasti bezpečnosti. Súčasťou ich pôsobenia bude aj navrhovanie riešení štatutárovi mesta. Tie by mali smerovať k zvýšeniu kvality života, životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi. Rovnako by mali zvýšiť úroveň podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov a ich začleňovanie do spoločnosti.

Mesto Handlová tak týmto inšpiratívnym projektom ocenilo prínos generácie, ktorá sa musela počas uplynulých desaťročí vyrovnať s mnohými zmenami. Poukázalo tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších a zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí trpeli najmä v ostatných dvoch pandemických rokoch izolovanosťou a strachom.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety