Nepostačujúce kapacity, nevybavené žiadosti – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Deti nie je kam umiestniť

Nepostačujúce kapacity, nevybavené žiadosti

TRENČIANSKY KRAJ – Materské školy dlhodobo bojujú s nedostatočnou kapacitou. Predškolská výchova je pritom na Slovensku od augusta minulého roku povinná pre všetky päťročné deti, ktoré majú o rok nastúpiť do základnej školy. A to je zdrojom ďalšieho problému. Pre deficit miest mladšie deti jednoducho nie je kam umiestniť.

Denisa Hošková

5. 9. 2022

8:00

Tomáš Somr
Materským školám chýbajú kapacity

Rodičia sú preto nútení hľadať možnosti, ktoré však zásadným spôsobom ovplyvňujú chod domácnosti. Či už zapíšu svoje deti do materských škôl (MŠ) mimo svojej obce alebo mesta a prekonávajú pritom nemalé vzdialenosti alebo sa rozhodnú svoj návrat do práce odložiť a zostať s dieťaťom doma, oba spomenuté prípady negatívne vplývajú na rodinné financie. To je v dobe dynamického zdražovania neželaným stavom. Riešením je dobudovanie kapacít predškolských zariadení.

Limitované samosprávy situáciu riešia

„Záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ Zamarovce je enormný. Evidujeme žiadosti rodičov už od dvoch rokov dieťaťa. Je to z toho dôvodu, že matky sa chcú vrátiť do práce čo najskôr. Niektoré deti však nespĺňajú podmienky prijatia na základe požiadaviek prijímania do MŠ. Na základe prihlášok sme v tomto školskom roku nevyhoveli 17 deťom, nakoľko sme limitovaný kapacitou MŠ,” povedal pre Terajšok starosta obce Zamarovce Peter Minárik. Ako ďalej doplnil, pred 7 rokmi zrealizovali v MŠ Zamarovce prístavbu a obec tak zvýšila kapacitu o 21 miest. Tá je dnes nastavená na 60 detí.

Aj v Novom Meste nad Váhom museli žiadosti o umiestnenie detí do materských škôl odmietať. „Prednosť pri prijímaní detí do MŠ dostali 5-ročné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a potom deti podľa veku. Neprijali sme 51 detí, ktoré ani k 31. 12. 2022 nedosiahnu vek 3 rokov. U nás pretrváva trend, že rodičia chcú dávať do MŠ deti hneď po dovŕšení veku 2 rokov, podľa školského zákona sa takéto deti prijímajú do MŠ výnimočne. Mesto NMnV má schválený projekt nadstavby MŠ a rozšírením jej kapacity o 3 triedy, financovaný z Európskej únie a štátneho rozpočtu,” vysvetlil pre našu redakciu Dušan Hevery z oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ NMnV.

Obec Beluša už v roku 2020 bojovala s veľkým množstvom nevybavených žiadostí. Rozšírili preto kapacitu predškolského zariadenia o dve triedy, aby mohli prijať ďalších 50 detí. Podobný scenár si však budú musieť zopakovať. „Vzhľadom k tomu, že obec Beluša sa neustále rozrastá a pribúdajú najmä mladí obyvatelia s deťmi, prirodzene je aj väčší záujem o umiestnenie detí do predškolského zariadenia,” opísala Jana Huliačková z OcÚ Beluša. Irena Gulišová, riaditeľka MŠ Beluša uviedla, že v školskom roku 2022/2023 bude 11 tried materskej školy navštevovať spolu 259 detí. Odmietli pritom 25 žiadostí. Obec má však v pláne nadstavbu hospodárskeho pavilónu s plochou strechou, čím vytvorí jednu novú triedu s kapacitou pre 25 detí.

Pomôžu aj ministerstvá

 Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, bývalé vlády problém s nedostatkom miest v materských školách roky ignorovali. „MIRRI SR v tomto smere spravilo zásadný pokrok a z eurofondov sme od marca 2020 vyhlásili už dve výzvy špeciálne na rozširovanie miest v materských školách. Trenčiansky samosprávny kraj sa mohol zapojiť do minuloročnej celoslovenskej výzvy, ktorú sa MIRRI SR podarilo navýšiť z pôvodných 14 miliónov eur až na 27,2 milióna eur,” informoval našu redakciu odbor komunikácie MIRRI SR. V tejto výzve uspelo 8 projektov. V regióne tak vznikne 221 nových miest v 8 materských školách, ktoré bude môcť spolu navštevovať 862 detí.

Aj rezort školstva rieši kritickú situáciu. Ako podporu pre samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských škôl, vyhlásil výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Tá je určená na dobudovanie a rozšírenie kapacít. „Táto výzva má pomôcť naplniť cieľ vytvorenia viac ako 12 300 miest v materských školách a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 percent,” vysvetlil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O podporu sa môžu uchádzať prakticky všetci zriaďovatelia. Financie sú určené na rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybavenie tried.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety