Deväť osobností – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Udeľovanie ocenení v obuvníckom meste

Deväť osobností

PARTIZÁNSKE –  Oproti iným mestám v kraji je Partizánske vekom „benjamín“ . Šikovných ľudí má aj napriek tomu neúrekom.

Marián Michalko

5. 9. 2022

17:05

mesto Partizánske
Deväť osobností.

Mesto Partizánske patrí medzi tie mladšie mestá na Slovensku. Pri príležitosti 84. výročia svojho založenia udelilo verejné uznanie deviatim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj, zveľaďovanie a reprezentáciu. Informovalo o tom mesto na svojich stránkach s tým, že ocenenia odovzdal primátor Jozef Božik v piatok 2. septembra 2022 počas slávnostného mestského zastupiteľstva.

Ako mesto ďalej informovalo, verejné uznanie mesta za rok 2022 udelili Ivanovi Arvayovi  za rozvoj hospodárskeho a podnikateľského prostredia v oblasti obuvníckeho priemyslu s dôrazom na inovácie a využívanie moderných technológií v meste i regióne Partizánske.

Za tvorivú činnosť, podporu kultúry a úspechy dosiahnuté v oblasti réžie a produkcie na Slovensku a v zahraničí získal ocenenie Peter Bebjak.

Jánovi Cifrovi udelili verejné uznanie za úspešnú dlhoročnú športovú reprezentáciu mesta Partizánske vo volejbale a za dosiahnuté úspechy doma aj v zahraničí, Júliusovi Pečovi za hospodársky a podnikateľský rozvoj, podnikateľské úspechy a presadzovanie inovatívnych technológií v stavebníctve.

Eleonóra Fodorová získala ocenenie za prácu, ľudský prístup a snahu pomáhať ľudom odkázaným na sociálnu inštitucionálnu pomoc nad rámec svojich každodenných pracovných povinností.

Lekár Jiří Látal získal ocenenie za prínos v rozvoji všeobecnej chirurgie v Partizánskom a za zásluhy na rozvoji traumatológie na Slovensku.

Klaudia Halászová za svoju aktívnu angažovanosť v príprave projektov pre rozvoj mesta Partizánske a spoluprácu mesta a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bola rovnako medzi ocenenými.&Ocenenie pri príležitosti výročia založenia mesta získali in memoriam aj Jozef Galo za dlhoročnú prácu a rozvoj družstevníctva v Partizánskom a na Slovensku a modernizáciu a obnovu družstevného bytového fondu, Ľudmila Ivanovičová za prácu s deťmi a mládežou v oblasti kultúry, vzdelávania a šírenia kultúrneho dedičstva našich predkov a aktívne pôsobenie vo folklórnych súboroch v Partizánskom.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety