Problém z čias monarchie – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Riešením je sceľovanie pozemkov

Problém z čias monarchie

TRENČIANSKY KRAJ – Od 1. septembra 2022 je účinná novela zákona o pozemkových úpravách. Rozširuje dôvody sceľovania pozemkov do súvislých plôch s jedným vlastníkom, reaguje na zmenu klimatických podmienok. Uľahčí budovanie prístupových ciest, turistických chodníkov alebo cyklotrás. Overili ste si, či váš spoluvlastnícky podiel nie je umŕtveným kapitálom?

Denisa Hošková

3. 9. 2022

12:00

Tomáš Somr
Sceľovanie pozemkov vyrieši nevysporiadané vlastníctvo

„Dedičské právo v súčasnosti umožňuje, aby každý dedič dedil rovnakým dielom. To vyviera ešte z úpravy dedenia v Uhorsku. V dôsledku toho máme vlastníctvo veľmi rozdrobené. Na Slovensku je jeden pozemok vlastnený v priemere dvanástimi spoluvlastníkmi,” povedal pre Terajšok advokát Marek Maslák.

Takáto rozdrobenosť znemožňuje vlastníkom pozemky efektívne využívať a vytvára neprehľadnosť v užívaní pôdy. Užívatelia pritom často nemajú s vlastníkmi uzatvorené ani nájomné zmluvy.

„Na Slovensku mnohí ľudia ani nevedia, aké vlastníctvo majú v extraviláne, najmä k poľnohospodárskej a lesnej pôde, napríklad ako dedičstvo po svojich predkoch. Samé o sebe sú takéto podiely nevyužiteľné,” doplnil Maslák.

Opatrením proti drobeniu vlastníctva je sceľovanie pôdy. A teda, pozemkovými úpravami spoluvlastníctvo k pôvodným pozemkom zanikne. Vytvoria sa nové parcely, najčastejšie vo výlučnom vlastníctve. Ak sa však spoluvlastníci nevedia dohodnúť, o prerozdelení pozemku rozhodne súdne konanie. V novom usporiadaní sú scelené pozemky prispôsobené veľkosťou, tvarom a polohou tak, aby ich bolo možné v čo najväčšej miere samostatne využívať. Pre majiteľov pôdy tak vzniká možnosť reálne nakladať s majetkom, pozemky užívať, prípadne ich prenajať alebo predať.

Sceľovaním k rozvoju regiónov

Podľa Masláka je nevysporiadané vlastníctvo pozemkov v extraviláne príčinou toho, že obce, mestá a vyššie územné celky len ťažko získavajú dotácie na budovanie stavieb na týchto parcelách, napríklad pri budovaní cyklochodníkov. „Zároveň vysoká rozdrobenosť spôsobuje, že vlastníci nemajú k tejto pôde vzťah, a teda na Slovensku máme len veľmi málo rodinných fariem. Scelenie vlastníctva tieto problémy odstraňuje a podporuje zamestnanosť na vidieku,” vysvetlil Maslák. 

Peter Tarasovič, vedúci oddelenia komunikácie Pozemkového fondu, Maslákové slová potvrdzuje. „Usporiadané vlastníctvo k pozemkom v katastrálnych územiach umožňuje vytvorenie podmienok pre vznik nových malých firiem a podporu stredného a malého podnikania vôbec,” uviedol pre našu redakciu. Podľa jeho slov tiež uľahčí samosprávam vybudovať chýbajúcu infraštruktúru, nakoľko pri čerpaní eurofondov na mnohé projekty je podmienkou disponovať vlastníctvom k pozemkom.

Pozitíva, ktoré má priniesť novela zákona o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva, bude možné objektívne hodnotiť až po uplynutí dlhšieho  časového obdobia. „Hlavne v oblasti vplyvu pozemkových úprav na zmenu klimatických podmienok, a to najmä na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine, respektíve zabezpečenia protipovodňových a protieróznych opatrení,” dodal Tarasovič.

„Treba však uviesť, že pomalé vykonávanie pozemkových úprav na Slovensku nie je ani tak chybou právnej úpravy, ale skôr chybou nedostatočného a neplynulého financovania pozemkových úprav, na čo by sa mala vláda bližšie zamerať,” uzavrel tému Maslák.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety