Župa žiada prehodnotiť grafikon – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Rozruch kvôli vlakom

Župa žiada prehodnotiť grafikon

Trenčín – Trenčianska župa žiada prehodnotiť nový návrh grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2022 a 2023. Poslanci po rokovaní župného parlamentu, ktorý sa konal v utorok v prítomnosti 39 poslancov, žiadajú ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu.

Terajšok

31. 8. 2022

12:40

Tomáš Somr
Župa riešila nový vlakový grafikon

Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopravy, ktorý bol na župu doručený 15. júna tohto roku, obsahoval podľa vedenia župy zásadné zmeny cestovných poriadkov a výrazne by zasiahol do aktuálnej vlakovej obslužnosti na viacerých tratiach Trenčianskeho kraja.

Zároveň žiadnym spôsobom nereflektuje existujúce dlhoročné nadväznosti na prímestskú autobusovú dopravu. V prípade, že tento návrh zostane v aktuálnej podobe, bude mať zásadný vplyv na cestovné poriadky v rámci celej PAD v Trenčianskom kraji,“ informovala župa.

Ako dodala, v rámci pripomienkového konania bolo na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja doručených viac ako 150 pripomienok, ktoré zástupcovia kraja preposlali ZSSK, a. s., a tlmočili ich aj na ministerstve dopravy. „Nakoľko súlad vlakovej a prímestskej autobusovej dopravy kraj považuje z dlhodobého hľadiska za prioritný a zaväzujú k nemu aj strategické dokumenty pre rozvoj dopravy v kraji, žiada ministerstvo dopravy o prehodnotenie tohto návrhu so zreteľom na mimoriadnu dôležitosť predložených pripomienok k cestovným poriadkom a zároveň o odloženie jeho platnosti o 1 rok, na december 2023, čím by vznikol dostatočný časový priestor na zosúladenie a skoordinovanie PAD a vlakovej dopravy na území Trenčianskeho kraja,“ uviedla župa v tlačovej správe.

Proti novému grafikonu sa v kraji zdvihla vlna nevôle a viaceré obce a mestá zorganizovali aj petície, ktoré podpísali tisícky ľudí.

Okrem nového grafikonu župné zastupiteľstvo riešilo aj schválilo 2. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 až 2024. „Jej spracovanie umožnila aktuálna júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá síce prináša informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1 percenta na 1,9 percenta, stále však ponúka priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v príjmovej časti rozpočtu o 5 172 tisíc eur a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo,“ informovala župa.

Ide hlavne o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov Úradu TSK a OvZP. Ďalej ide o zabezpečenie dostatočného krytia bežných výdavkov pre Správu ciest TSK na súvislé opravy ciest druhej a tretej triedy a tiež o zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 1 milióna eur na zahájenie stavebných prác vybudovania Hokejovej akadémie. Celkový rozpočet príjmov sa zvýšil na objem 223 946 tisíc eur, v celkovom rozpočte výdavkov dochádza k nárastu na 257 517 tisíc eur.

Súvisiaci článok

Komentáre

Comments are not currently available for this post.

Tipy a podnety