Priehradný múr zostáva pre ľudí neprístupný – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Aký je dôvod?

Priehradný múr zostáva pre ľudí neprístupný

PÚCHOV/NOSICE – Už viac ako rok je na Nosickej priehrade uzavretý prechod po 250 metrov dlhom priehradnom múre. Dôvodom je havarijný stav betónového zábradlia. A aj keď na zábranách svieti nápis: Zákaz vstupu na stavenisko!, po stavebnej činnosti tu nie je ani stopy.

Terajšok

20. 8. 2022

8:00

RV
Pohyb po priehradnom múre je pre verejnosť zakázaný od júla minulého roka.

Prechádzka pre kúpeľných hostí

Aj keď na priehradnom múre je dlhodobo zakázané jazdiť na autách, predsa tu bývalo živo v pracovných dňoch i počas víkendov. Pre rekreačných bežcov aj cyklistov bol neodmysliteľnou súčasťou približne osemkilometrového okruhu po oboch stranách Váhu z Púchova cez Nimnicu do Nosíc a späť do Púchova. Ale predovšetkým sa tu pravidelne prechádzali kúpeľní hostia z blízkych nimnických kúpeľov a pri troche predstavivosti nasávali „prímorskú“ atmosféru. Nuž a keď v rámci regulácie vodných tokov vypúšťali vodu z priehrady cez všetky výpusty, na búrlivé divadlo sa chodili pozerať desiatky Púchovčanov. Vlani sa Nosická priehrada zmenila na „Niagaru“ v polovici mája. O necelé dva mesiace Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vydal nasledovný oznam: „SVP ako správca vodnej stavby Nosice dňom 7. júla 2021 dočasne uzatvoril korunu hrádze – mostovku pre verejnosť kvôli havarijného stavu betónového zábradlia a taktiež z dôvodu generálnej opravy na turbíne vodnej elektrárne Nosice do doby odstránenia poruchy.“

Stavebné zábrany, ale stavbárov nikde

Na oboch vstupoch na priehradný múr pribudli stavebné zábrany. Bežci, cyklisti, turisti, kúpeľní hostia sa museli otáčať na päte, prípadne voliť inú možnosť prekročenia Váhu suchou nohou. Pred dvomi rokmi ešte alternatívu nemali, dnes ňou je nový železničný most ponad Váh, ktorý Železnice SR postavili v rámci modernizácie železničnej trate. „Mostovka vodnej stavby Nosice je uzavretá pre verejnosť od minulého roka na základe vykonanej technicko-bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby a následne rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Trenčíne. Táto uzávera bola vykonaná kvôli bezpečnosti ľudí prechádzajúcich po mostovke. Stav betónového zábradlia je hodnotený ako havarijný,“ vysvetlil dôvody uzávery hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Lenže aj keď nápisy na zábranách zakazujú vstup na stavenisku, po stavebnom ruchu tu veru nie je ani stopy. Ako sa ukázalo, pripravená nie je ešte ani projektová dokumentácia.

Projekty musia prerábať

Vodohospodári už pred niekoľkými rokmi mali zámer rekonštruovať mostovku na priehradnom múre, vypísané bolo dokonca verejné obstarávanie a investícia mala byť financovaná z eurofondov, pričom jej výška bola odhadnutá na takmer poldruha milióna eur. Vo vestníku verejného obstarávania dokonca nájdete aj informáciu o víťazovi tendra, ktorým bolo združenie firiem Váhostav, Doprastav a TSS Grade, ale k realizácii projektu nakoniec nedošlo. Vypracovanie projektovej dokumentácie potvrdili aj Marián Bocák. „V minulosti bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostovky vodnej stavby Nosice, ale za obdobie do roku 2022 sa prejavili ďalšie poškodenia, ako napríklad technický stav žeriavovej dráhy, poškodenie rímsy návodnej strany s kolektorom pre rozvod sietí, osvetlenie mostovky či kamerový systém. Z tohto dôvodu je potrebné prepracovanie projektovej dokumentácie s doplnenými stavebnými objektmi,“ poznamenal Bocák.

Ako ďalej doplnil, v tomto roku začal proces verejného obstarávania pre vyhotovenie projektovej dokumentácie. „Momentálne sa pripravuje zmluva s úspešným uchádzačom. Následne budú na akciu pridelené finančné prostriedky do Plánu opráv a údržby na rok 2023. Z toho vyplýva, že mostovka bude uzavretá do ukončenia následných stavebných prác,“ dodal Bocák.

Dôležitá „spojka“ pre cyklotrasy

Už dnes je teda zrejmé, že verejnosť nebude mať umožnený pohyb po priehradnom múre ani v budúcom kalendárnom roku. Ak by však uzávera trvala ešte dlhšie, mohlo by to skomplikovať plány Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na dobudovanie Vážskej cyklomagistrály. Práve priehradný múr je totiž dôležitou spojkou pre už vybudovaný úsek cyklotrasy Púchov – Nosická priehrada so zatiaľ len naprojektovaným úsekom od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice.

„V rámci tohto úseku bola  príprava Vážskej cyklomagistrály mierne zdržaná, a to najmä s ohľadom na prebiehajúce práce na modernizácii železničnej trate. Napriek tomu máme aktuálne vysúťaženého zhotoviteľa, ktorého úlohou je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov aj inžinierska činnosť s cieľom vydania právoplatného stavebného povolenia,“ priblížila aktuálny stav hovorkyňa Úradu TSK Lenka Kukučková.

Podľa jej slov vyššie uvedené procesy sú z časového hľadiska veľmi náročné, a to najmä proces majetkovoprávneho usporiadania. „Vydanie stavebného povolenia predpokladáme na jeseň 2023, s tým, že proces samotnej realizácie bude závisieť od finančných možností TSK, resp. od budúcich možností financovania prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov,“ dodala Kukučková.

Súvisiaci článok

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety