Trenčianska župa je ekologicky zodpovedná – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Má prvenstvo v environmentálnych aktivitách

Trenčianska župa je ekologicky zodpovedná

TRENČÍN – Trenčianska župa získala certifikát Zodpovednej organizácie. Toto ocenenie obdržala ako prvá samospráva a kraj na Slovensku.

Lívia Slynková

16. 8. 2022

18:00

TSK
Katarína Kretter zo spoločnosti Envi-pak a trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Certifikát Zodpovednej organizácie dostala trenčianska krajská samospráva od spoločnosti Envi-pak. Bolo to v rámci medzinárodného projektu, ktorý podporuje zodpovedný prístup k triedeniu odpadov a ochrane životného prostredia.

Získaniu certifikátu predchádzal environmentálny audit zameraný na rôzne oblasti života organizácie z hľadiska prístupu k ochrane životného prostredia. „Snažili sme sa zistiť, čo všetko robí pre životné prostredie. No nie je to len o triedení odpadu, je to aj o prevencii, ktorá je nesmierne dôležitá, o šetrení zdrojov, elektriny, vody a podobne,“ priblížila riaditeľka oddelenia komunikácie spoločnosti Envi-pak Katarína Kretter.

Trenčiansky samosprávny kraj je zatiaľ jediným krajom a samosprávou, ktorá na Slovensku certifikát získala. „V prvom rade išlo o odpadové hospodárstvo samosprávy, teda, ako triedime jednotlivé komodity, ale tiež akým spôsobom napĺňame vlastnú zodpovednosť za životné prostredie, ktoré potrebujeme chrániť,“ vysvetlila manažérka prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy Úradu TSK Martina Kedrová.

Trenčiansky samosprávny kraj si prostredníctvom projektu Zelená župa už deväť rokov kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. „Máme viacero rozbehnutých projektov, či už je to environmentálna koncepcia, v rámci ktorej vzdelávame deti na našich stredných školách, ako sa majú správať voči životnému prostrediu, alebo samotná výstavba cyklotrás,” povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Veľmi dôležitá je podľa neho aj elektromobilita a elektronizácia služieb. „Asi najdrahšie projekty sú v oblasti znižovania energetickej náročnosti našich verejných budov,” dodal Baška.

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety