Bič v rukách miest – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Spravodajský web Fórum

Zvýši sa daň majiteľom schátraných stavieb?

Bič v rukách miest

TRENČIANSKY KRAJ – Snáď každé mesto alebo obec na Slovensku má problém so stavbou na svojom území, ktorú by najradšej zrovnalo so zemou. Doposiaľ však nemali samosprávy v rukách zbraň, ktorou by mohli účinne bojovať so schátranými stavbami. Teraz sa však situácia zmenila. Bude bičom na nezodpovedných majiteľov schválená novela zákona?

Tatiana Michalková

16. 8. 2022

8:00

Tomáš Somr
Machnáč, ikona Trenčianskych Teplíc a jedna z najznámejších schátraných stavieb

Parlament schválil novelu zákona číslo 582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vďaka nej budú môcť mestá vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby, alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život či zdravie osôb. Ľudsky povedané, mestá a obce budú môcť nedbalým majiteľom vyrubiť až desaťnásobne vyššiu daň. Ak by doposiaľ majiteľ platil euro za meter štvorcový, po novom to môže byť až desať eur. Zákon nadobudol účinnosť 15. júna tohto roku. Mestá si budú môcť zmenu aplikovať úpravou vo všeobecne záväznom nariadení k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

Najznámejšie schátrané stavby v Tepliciach

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice má tiež problém so schátranými stavbami. Keďže sem chodí množstvo kúpeľných hostí, sú tieto stavby viac na očiach ako v iných mestách. Snáď každý na Slovensku tak pozná liečebný dom Machnáč, kedysi funkcionalistickú pýchu mesta, ktorá dnes bezútešne chátra. Rovnako smutný osud postihol aj liečebné domy Lipa či Salvator. Primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková pre Terajšok potvrdila, že mesto bude chcieť uplatniť novelu zákona aj na tieto stavby. V Tepliciach už pripravujú všeobecne záväzné nariadenie tak, aby platilo od 1. januára budúceho roka. „Už na tom pracujeme. Určite budeme využívať aj tento nástroj. Ja sa z toho úprimne teším, pretože keď príde návštevník do mesta, on nerieši, komu to patrí. On vidí, že sú to schátrané, škaredé budovy a automaticky každý povie – no, je to tam hnusné, v tom meste,“ povedala primátorka mesta s tým, že poslanci by mohli nové všeobecne záväzné nariadenie schváliť už na najbližšom rokovaní zastupiteľstva v druhej polovici septembra. 

Promptný Púchov, už poslali prvú výzvu

Mesto Púchov na novelu zákona zareagovalo veľmi promptne a už 22. júna schválilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bol ustanovený koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby, a to tak, že sadzbu môže zvýšiť na 2-násobok, respektíve až 10-násobok v závislosti od lokality, kde sa schátraná stavba nachádza. Podľa hovorkyne mesta Laury Krošlákovej takto zvýšenú daň správca nie je oprávnený vyrubiť automaticky, ale musí dodržať niekoľko zákonných podmienok. Prvou je povinnosť príslušného stavebného úradu nariadiť vlastníkovi stavby určité povinnosti a určiť lehotu na ich splnenie. Pokiaľ vlastník nevykoná nápravu, správca dane mu pošle najmenej dve výzvy o zámere uplatniť na jeho nehnuteľnosť koeficient. Až následne, a to v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom bola doručená druhá výzva, môže vyrubiť zvýšenú sadzbu dane. Podľa L. Krošlákovej si Púchov nevedie osobitnú evidenciu stavieb, ktoré by mohli byť označené ako schátrané, o niektorých takýchto stavbách však vie. Aj priamo v centre mesta sa nachádza takáto stavba, ktorú obyvatelia poznajú ako starý dom kultúry. Preto sa mesto rozhodlo v tomto prípade konať hneď a stavebný úrad už vlastníkovi zaslal výzvu, ktorou mu nariadil vykonať na objekte nevyhnutné práce na zabezpečenie bezpečnosti okoloidúcich ľudí a opravu sklenej fasády, ktorá podľa vedenia mesta dehonestuje jeho centrum. „Lehota v súčasnosti plynie. Ak vlastník stavby nevykoná nariadené opatrenia, mesto pristúpi k vyrubeniu zvýšenej dane z nehnuteľnosti,“ uzavrela L. Krošláková. 

V Handlovej sa obávajú vymožiteľnosti

V meste Handlová sa podľa hovorkyne mesta Jany Paulínyovej nachádza približne päť takýchto stavieb, aj keď mesto si presnú evidenciu nevedie. Banícke mesto už pripravuje návrh úpravy všeobecne záväzného nariadenia k dani z nehnuteľnosti. „A teda takáto možnosť tu je. Avšak vymožiteľnosť platieb daní je diskutabilná vzhľadom k tomu, že v prípade takýchto stavieb je to zvyčajne problém viacerých majiteľov, respektíve nevysporiadaného majetku. Stavebný úrad si už viackrát prešiel dohľadom nad budovami, ktoré je možné považovať za ruiny, stále je to však súkromný majetok, na ktorý nie je možné siahnuť a zároveň nie je možné zjednať nápravu z vyššie uvedených dôvodov, ako je veľa príbuzných, neidentifikovaný majiteľ, respektíve spoločnosť, ktorá už nejestvuje a nemá legitímneho nástupcu. Vymáhanie takto vyrubenej dane je na základe tejto novely zákona pomerne komplikovaný a zdĺhavý proces,“ povedala J. Paulínyová. 

V Bojniciach viac pýtať zatiaľ nebudú

Kúpeľné mesto Bojnice, ktoré sa pýši jedným z najkrajších zámkov v Európe,  zvýšenú daň zavádzať nechce. „Zatiaľ nebudeme v meste tento poplatok riešiť,“ povedal zástupca primátora mesta Jozef Hatvanyi. Podľa hovorcu mesta Prievidza Michala Ďurejeho je zmenu možné aplikovať úpravou vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. „To znamená, že uvedené zmeny vo vyrubovaní dane môžeme aplikovať do 1. 1. 2023. Prehľad o takýchto stavbách v meste Prievidza riešime prostredníctvom Odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi. Treba totiž povedať, že prípadnej vyššej dani za predmetné stavby by mali predchádzať konania voči ich vlastníkom,“ povedal M. Ďureje. Prípadná vyššia daň za schátrané stavby bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva aj v neďalekom meste Partizánske.

Tomáš Somr
Machnáč, ikona Trenčianskych Teplíc a jedna z najznámejších schátraných stavieb
Tomáš Somr
Salvator v Trenčianskych Tepliciach, kedysi honosná stavba, dnes takmer ruina

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety