Vysoká inflácia ohrozuje školy – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Dosah pocítia aj žiaci

Vysoká inflácia ohrozuje školy

TRENČIANSKY KRAJ – Vysoká inflácia v podobe rekordných cien energií spôsobuje problémy nielen domácnostiam a firmám, ale aj školám a ich zriaďovateľom. Doplatia na to žiaci.

Denisa Hošková

14. 8. 2022

14:00

Tomáš Somr
Budú vysoké ceny energií pre školy likvidačné?

Otázka, ako znížiť spotrebu energie v škole, vyvoláva predstavu veľkých zmien v jej vykurovaní, osvetlení alebo zateplení. Realita je však taká, že skoro žiadna škola nemá na takéto práce dostatok finančných prostriedkov. Najmä, ak školy pracujú s rovnakým prevádzkovým rozpočtom ako pred rokmi. Výšku normatívu na žiaka totiž už viac ako 10 rokov nijako neupravovali. Súčasná situácia, kedy náklady na energie prudko vzrástli, je tak pre mnohé školy a ich zriaďovateľov vysoko kritická.

Školy šetria, kde sa dá

„Čo sa týka cien energií, situácia tento rok 2022 je už citeľne horšia, ako bola v minulom roku 2021. Ceny plynu aj elektriny nám pomerne výrazne narástli – plyn prakticky o 100 percent a elektrina niekde okolo 60 percent,” povedal pre Terajšok riaditeľ základnej školy v Nitrianskom Rudne Martin Škraban.

Hoci to pri čerpaní rozpočtu pociťujú, dokážu to zatiaľ finančne zvládať bez pomoci. Zvýšeným cenám ale museli podriadiť fungovanie školy. „Snažíme sa minimalizovať spotrebu a nakupujeme len veci nevyhnutné na prevádzku školy. Učebné pomôcky, školský nábytok a podobne sme napríklad tento rok zatiaľ vôbec nedopĺňali. Jednoduché to však vôbec nie je, keďže už doteraz sme nijako neplytvali. Najmä na elektrine už veľmi ušetriť nie je kde, pokiaľ nechceme obmedzovať fungovanie školy,” doplnil Škraban.

Podľa riaditeľových slov však hraničná situácia v podobe zatvorenia školy zatiaľ nehrozí. Má ale obavy, či enormné nárasty cien energií nebudú likvidačné pre iné školy. „Rozhodne by do toho celého mal vstúpiť štát, lebo hodiť to doslova na školy a na zriaďovateľov a pritom nechať školám rozpočty na úrovni roka 2011 je naozaj neudržateľné. Pri raste cien všetkého to už začína byť neúnosné, najmä pre školy, ktoré nie sú zateplené.”

Aktuálne ceny energií sa zásadným spôsobom dotkli aj rozpočtu základnej školy v Trenčianskom Jastrabí. Riaditeľ Boris Jantolák nám potvrdil, že budú nútení obmedziť všetky základné nákupy a investície potrebné na prevádzku školy, ako aj jej modernizáciu. „K júlu 2022 sme vyčerpali toľko financií, ako za celý minulý kalendárny rok 2021. Zatiaľ nám zo strany ministerstva školstva neboli navýšené finančné prostriedky, ktoré by tento stav kompenzovali. Samozrejme, že na to doplatia žiaci, pre ktorých sa nebude skvalitňovať materiálne vybavenie školy. Školy všeobecne trpia výrazným modernizačným dlhom, ktorý súčasná situácia ešte prehĺbi,” vysvetlil Jantolák.

Pridáva sa aj mesto Myjava, ktoré síce neplánuje prenášať zvýšené ceny energií na rodičov, žiakov, ani obmedzovať prevádzku školských a predškolských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, no priznáva, že situácia je kritická. „Dopady tu budú. Môžu byť v podobe obmedzeného alebo dokonca žiadneho procesu modernizácie škôl a škôlok, v pozastavení nákupov vybavenia, pozastavenia odmien pre zamestnancov. Jednoducho preto, že na iné, ako na energie a mzdy nebudú financie,” potvrdil Marek Hrin, referent mesta Myjava.

Podľa Lenky Kukučkovej z kancelárie predsedu TSK by rastúce ceny energií na jednotlivých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja mali žiaci a ich rodičia pocítiť len minimálne. Aj to len tí, ktorí sa stravujú v školských jedálňach, prípadne sú ubytovaní v školských internátoch, kde na základe nového všeobecne záväzného nariadenia pristúpili k minimálnemu zvýšeniu poplatkov. „Z dôvodu rastúcich cien energií kraj podával žiadosť na Dohodovacie konanie za rok 2022 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, za všetky školy v pôsobnosti kraja ide o 1,3 mil. eur. Zatiaľ sme neobdržali stanovisko, či tieto financie dostaneme. Určite by však nemala nastať situácia, aby nebol zabezpečený riadny výchovno-vzdelávací proces,” dodala Kukučková.

Peniaze sú, ale…

Oslovili sme preto rezort Branislava Gröhlinga s otázkou, či hľadá cestu kompenzácií pre školy, ktorým verejne prisľúbil, že im štát s nárastom cien finančne pomôže. Ako sme sa z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dozvedeli, v mesiacoch január a február 2022 vykonali zber údajov zo všetkých základných, stredných a aj vysokých škôl. Dáta, ktoré zbierali, obsahovali informácie o výdavkoch za energie, vodu a komunikácie v roku 2021, z toho skutočné výdavky za plyn a elektrinu a predpokladané výdavky za energie, vodu a komunikácie v roku 2022 (podľa uzatvorených zmlúv s dodávateľmi). Na základe získaných údajov v apríli tohto roka žiadali Ministerstvo financií SR o prostriedky na dofinancovanie zvýšených cien energií v školách vo výške 36 821 610 eur za oblasť regionálneho školstva a 14 852 903 eur za oblasť vysokého školstva. Doteraz pridelené neboli.

MF SR pre Terajšok potvrdilo schválenie povoleného prekročenia limitu výdavkov pre Ministerstvo školstva v sume 40 miliónov eur, do ktorého bolo zahrnuté aj financovanie prevádzkového normatívu z dôvodu nárastu cien energií v regionálnom školstve. Ako však ďalej uviedlo, eviduje množstvo žiadostí na rozpočtové opatrenia v súvislosti s rastom cien energií od viacerých rezortov a tieto následne posudzuje štandardným spôsobom v zmysle platných pravidiel.

Štát síce plánuje v budúcom roku navýšiť platy zamestnancom vo verejnej správe, teda aj učiteľom, no kedy školám pridelia kompenzačné financie, je zatiaľ otázne. Stále tak zostávame medzi poslednými krajinami OECD, ktoré investujú do školstva najmenej finančných prostriedkov k podielu HDP. 

Komentáre

Start the discussion at

Pokračovať na diskusiu
Tipy a podnety