Obce budú pýtať ďalšie peniaze od ľudí – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Občania pocítia zvýšenie cien za komunálne odpady

Obce budú pýtať ďalšie peniaze od ľudí

TRENČIANSKY KRAJ – Samosprávy, ktoré teraz skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu, môžu v ďalších rokoch vynaložiť až 100 až 120 eur za tonu. Toto nie je vtip, ale reálna situácia, ktorá hrozí od budúceho roku.

Pavol Konštiak

7. 8. 2022

18:30

PIXABAY
Ilustračné foto

Povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním prijali do zákona s účinnosťou od 1. januára 2021. Následne po diskusiách s Ministerstvom životného prostredia SR, najmä z dôvodu, že na trhu neboli zariadenia, ktoré by vedeli túto povinnosť zabezpečiť, umožnili jej odklad do 31. decembra 2022. 

Pokiaľ nedôjde k zmenám, tak v zmysle platnej legislatívy od 1. januára 2023 prevádzkovatelia skládok budú môcť na skládku prevziať len výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa tzv. parameter biologickej stability. „A to so sebou prináša mnohé, doteraz nezodpovedané praktické otázky, ako aj zvýšené náklady pre mestá, v konečnom dôsledku aj pre obyvateľov miest,“ uviedla špecialistka na životné prostredie v Trenčíne Zuzana Čachová.

Súvisiaci článok

 
Podľa jej slov, vyzbieraný zmesový komunálny odpad z miest môže ísť priamo na skládku. Občanom zároveň vytvárajú čoraz komfortnejšie podmienky pre triedenie, takže je možné predpokladať, že v zmesovom odpade už je prevažne odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu, respektíve ho ubúda. V novom roku budú musieť vyzbieraný zmesový odpad prepraviť do nejakého zariadenia, ktoré bude schopné zabezpečiť jeho požadovanú úpravu. „To znamená roztriediť ho na ľahkú a ťažkú frakciu, stabilizovať biologickú zložku, v kvalitnejších zariadeniach by malo byť možné vytiahnuť z tohto zmesového odpadu ešte vhodné komodity na recykláciu, napríklad kovy, prípadne sklo. Po tejto úprave bude možné uložiť takto upravený odpad na skládku,“ vysvetlila Čachová.  

No a tu prichádzame na koreň veci, kedy sa logicky predpokladá výrazný nárast investícií pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom. Výstavba týchto zariadení je investične veľmi náročná a aj samotná prevádzková činnosť nie je lacná. Aktuálnym problémom dnes však je aj to, že nie je dostatok dostupných zariadení, ktoré by vedeli túto povinnosť zabezpečiť, preto reálne hrozí, že ak mestá budú chcieť splniť túto povinnosť, budú musieť odpad prepravovať na dlhé vzdialenosti. „Otázkou však ostáva, či ich vôbec aj dané zariadenie prijme,“ tvrdí špecialistka na životné prostredie. 

Súvisiaci článok

 
Je potrebné si tiež uvedomiť, že požadovaná  úprava odpadu je nová aktivita, pre mestá aj pre trh pomerne neznáma. Mestám totiž chýbajú informácie, ako presne túto službu zazmluvňovať, či aké kritériá požadovať od tejto služby.  Chýbajú tiež usmernenia a podrobnejšie informácie k tomu, aké kritériá a povolenia musí zariadenie na úpravu odpadu spĺňať, ako a kto bude platiť zákonný poplatok. „Poplatok za uloženie odpadu na skládku v súčasnosti platia mestá,“ povedala nám hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová. 
 
Únia iniciatívne komunikuje s kompetentnými partnermi o potrebe hľadania  odpovedí na viaceré nedoriešené otázky. „Požiadali sme Ministerstvo životného prostredia  o metodické usmernenie k úprave odpadu, ako aj o osobné stretnutie k tejto problematike s pánom ministrom Budajom. Konkrétne odpovede sme zatiaľ nedostali. Pevne veríme, že sa ich dočkáme v dostatočnom predstihu,“ zdôraznila hovorkyňa.  

V tejto súvislosti sme oslovili aj samotné Ministerstvo životného prostredia SR. Na naše otázky do uzávierky neodpovedalo. 

Podľa odhadov odborníkov v odpadovom hospodárstve sa obciam a mestám zvýšia náklady za komunálne odpady minimálne dvojnásobne. „Obce budú nútené fakturované ceny od prepravných spoločností premietnuť do cien za komunálne odpady v rámci Všeobecného záväzného nariadenia,“ povedal pre Terajšok riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. 

Súvisiaci článok

Nielen výrazná inflácia, ale aj samotná úprava odpadu bude znamenať nárast približne o 30 až 50 percent nákladov, ktoré majú v súčasnosti obce pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom. „Náklady na úpravu odpadu bude určite ovplyvňovať aj to, v akej vzdialenosti bude mať obec dostupné zariadenie na požadovanú úpravu odpadu,“ dodala Čachová. 

Zvýšenie cien za komunálne odpady môže spôsobiť aj vznik nelegálnych skládok v katastrálnych územiach miest a obcí. „Už teraz v lesoch vidíme skládky, ktoré by tam vôbec nemali byť. Upozorníme na to starostu a o mesiac je tam skládka opäť,“ prezradil nám obyvateľ Handlovej Patrik, ktorý sa už nedokáže pozerať na tento neporiadok. 

V neposlednom rade treba brať do úvahy aj ten fakt, že sa zvyšujú a budú ešte zvyšovať ceny za energie a vstupné náklady, ktoré taktiež výrazne ovplyvnia celkové náklady na odpadové hospodárstvo. A s týmto budú musieť bojovať nielen obyvatelia obcí a miest, ale aj samotné samosprávy, ktoré sa snažia hľadať financie, kde sa len dá. 

Komentáre

Comments are not currently available for this post.

Tipy a podnety