Bioodpad z Trenčína končí v kompostárni – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Najväčším problémom kompostovania sú plasty

Bioodpad z Trenčína končí v kompostárni

Za prvý rok a pol zberu kuchynského bioodpadu ho Trenčania odovzdali viac ako 3 150 ton.

Michal Večeřa

31. 7. 2022

12:04

 1. januára 2021 sa v Trenčíne začalo so zberom kuchynského bioodpadu z domácností.

Zuzana Čachová, Útvar životného prostredia mesta Trenčín: „Za rok 2021 a prvý polrok 2022 sme vyzbierali 1 308 ton zeleného bioodpadu a 3 150 ton kuchynského bioodpadu. Do domácností sme rozmiestnili približne 16 760 košíkov. Ešte nejakých 8 300 košíkov máme k dispozícii pre domácnosti a v meste máme rozmiestnených približne 3 600 bionádob, ktoré máme pri rodinných domoch, ale aj na sídliskách pri bytových domoch.“

Bioodpad z Trenčína zvážajú do kompostárne na Zámostí, kde ho ďalej spracovávajú.

Miroslav Zavřel, regionálny riaditeľ Marius Pedersen: „Najskôr sa bioodpad odváži a následne podľa potreby sa bioodpad drví, premieša sa a založia sa jednotlivé zakládky hroble na to, aby mohol vznikať kompostovací proces.“

O samotný kompostovací proces sa už postarajú baktérie. Zamestnanci kompostárne musia dohliadať na správnu teplotu a vlhkosť.

Miroslav Zavřel, regionálny riaditeľ Marius Pedersen: „Akonáhle teplota začne stúpať nad hranicu 65 stupňov, začína sa kompost prekopávať. Tie chladnejšie vrstvy zhora dostávame dovnútra hroble, lebo ani tie baktérie potom nepracujú tak, ako by mali pracovať.“

Po zhruba 10 až 12 týždňoch vznikne kompost. Kompost trenčianskej kompostárne momentálne prechádza validačným procesom, aby ho mohli používať ako hnojivo do záhrad alebo na mestskú zeleň. Zatiaľ ho využívajú pri rekultivácii skládok. Aj keď je kompostovací proces závislý od počasia, najväčším problémom je niečo iné.

Miroslav Zavřel, regionálny riaditeľ Marius Pedersen: „Najväčší problém býva s tým, že do nádob sa dostáva strašne moc plastových vreciek.“

Zuzana Čachová, Útvar životného prostredia mesta Trenčín: „Týmto chceme poprosiť našich občanov, aby nepoužívali vôbec plastové vrecká na vyhadzovanie bioodpadu, aby používali len kompostovateľné vrecká. A ak kompostovatelné vrecká nemajú k dispozícii, tak radšej nech bioodpad voľne vysypú do nádoby.“

Kompostovateľné vrecká je bežne dostať v obchodoch. Pokiaľ ale v zbernom dvore odovzdáte 3 litre starého kuchynského oleja, dostanete rolku kompostovateľných vreciek zdarma.

Komentáre

Comments are not currently available for this post.

Tipy a podnety