Slovensko vysychá, trápi ho sucho – Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Aktuálne počasie
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Situácia je alarmujúca

Slovensko vysychá, trápi ho sucho

Trenčiansky kraj – Nie soľ, ale voda bude onedlho cennejšia než zlato. Slovensko, ktoré sa mohlo vždy pýšiť dostatkom vody, vysychá. Problémom nie sú iba spodné vody, ale aj stav vody v riekach a vodných stavbách.

Tatiana Michalková

26. 7. 2022

8:00

Tatiana Michalková
Slovensko sa mení na púšť

Viaceré obce zakazujú polievať záhradky

Ministerstvo životného prostredia nedisponuje prehľadom o počte miest a obcí, v ktorých aktuálne platia obmedzenia používania pitnej vody. Toto je v kompetencii samospráv. Obec je tá, ktorá zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu. Obec môže všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody na iné účely, ako je nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v čase jej nedostatku.

Výskyt sucha v jednotlivých lokalitách Slovenska monitoruje Slovenský hydrometeorologický ústav od roku 2015. Tejto téme sa venuje aj medzinárodný projekt Intersucho, na ktorom spolupracujú meteorológovia, agro-klimatológovia, dendrochronológovia, eko-fyziológovia, historici, archivári, socio-ekonómovia a experti na spracovanie a interpretáciu družicových dát z Českej republiky, Slovenska, Spojených štátov amerických a Švajčiarska.

Tieto dáta prinášajú mimoriadne znepokojivé údaje. „Napríklad v 26. týždni tohto roka odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období rokov 1961 až 2010 ukazuje výskyt extrémneho sucha prakticky vo všetkých oblastiach Slovenska,“ konštatuje tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia.

Podľa ministerstva sa najčastejšie pôdne sucho vyskytuje v oblasti Východoslovenskej nížiny, severovýchodu Slovenska, Oravy a Kysúc. „Výskyt sucha závisí od momentálneho počasia a úhrnu zrážok. Preto sa sucho môže v niektorých obdobiach vyskytovať v akejkoľvek lokalite Slovenska. V posledných štyroch rokoch meteorológovia zaznamenali viacero období, počas ktorých sa sucho vyskytovalo prakticky na celom území Slovenska, od juhozápadu až po severovýchod krajiny,“ uviedlo ministerstvo.

Obce bez vodovodu a s vyschnutými studňami

Viaceré obce na celom Slovensku, ale aj v rámci Trenčianskeho kraja, apelujú pre sucho na svojich obyvateľov, aby pitnú vodu nepoužívali napríklad na polievanie záhradiek či napúšťanie bazénov.

Na Slovensku je však stále dosť takých obcí, kde ľudia nemajú verejný vodovod, ale sú odkázaní na vlastné studne. Takou je aj obec Petrova Lehota neďaleko Trenčianskych Teplíc, kde v určitých častiach studne už vyschli. Keďže neprší, minula sa aj voda, ktorú obyvatelia zberali zo striech. Niektorí si tak museli dať pitnú vodu doviezť z mesta Bánovce nad Bebravou.

„Napriek tomu, že v rokoch 2013 až 2020 pribudlo na Slovensku 84 obcí s verejným vodovodom, ešte stále je 457 obcí, to je 15,8 % z celkového počtu obcí bez verejného vodovodu. Obyvatelia sú zatiaľ zásobovaní pitnou vodou z individuálnych domových studní,“ konštatuje ministerstvo.

Podľa rezortu je v niektorých obciach verejný vodovod rozostavaný, pričom väčšinu prác budú realizovať v rokoch 2021 až 2027 z Environmentálneho fondu. Podľa ministerstva sú extrémne a čoraz častejšie suchá jedným z prejavov klimatickej zmeny.

„Slovensko sa na ne musí pripraviť a musí vedieť reagovať. Ministerstvo životného prostredia presadzuje konkrétne opatrenia, ktoré zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny. Treba zmeniť vzťah k vodnému hospodárstvu a posunúť sa k riešeniam blízkym prírode,“ konštatuje ministerstvo s tým, že konkrétnym opatrením je napríklad zamedzenie toho, aby sa voda z krajiny odplavovala „vybetónovanými tobogánmi – umelo upravenými korytami riek.“

Málo vody v riekach aj vo vodných stavbách

Jednou stranou mince je nízka hladina spodnej vody, druhou nízky stav vôd v riekach aj vo vodných stavbách. „Sú rieky, ktoré sú počas sucha úplne prázdne. Tam, kde sú na vodných tokoch vybudované vodné stavby, je hladinu riek pod nimi možné regulovať, a to v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku. Inak povedané, vodné stavby slúžia prioritne, okrem protipovodňovej ochrany, na akumulovanie vody v čase prebytku a dotovaní vodných tokov pod nimi v čase nedostatku, ako je tomu teraz,“ povedal Tomáš Januš, referent komunikácie a marketingu Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Ten dodáva, že obdobie sucha bude čím ďalej tým častejšie a preto by sa mal každý obyvateľ zaoberať šetrením a zachytávaním vody pri prehánkach. „Zároveň by mal štát začať uvažovať o budovaní ďalších akumulátorov vody v krajine, medzi ktoré bezpochyby patria aj veľké vodné stavby,“ uzavrel Januš s tým, že aktuálne je problém s nedostatkom vody takmer na celom území Slovenska.

Slovensko zažíva problém s vodou stále častejšie

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska hovorí, že problém s vodou nevznikol tento rok, ale je dlhodobý. „V tomto mesiaci v roku 2019 bolo suchom zasiahnutých 90 % územia Slovenska, dokonca sever a presnejšie Orava s Kysucami. Extrémne pôdne sucho vtedy zasiahlo viac ako 8 % plochy krajiny. V roku 2018 panovali extrémne a suché podmienky na Spiši a Šariši,“ povedal Kaliňák.

Jednou možnosťou ako tomu predchádzať je zaviesť efektívny vodný manažment. „A tu sa ukazuje, že Slovensko podcenilo agendu vidieka, pretože práve vidiek trpí najviac. Sme svedkami toho, ako sa samosprávy orientujú na individuálne výzvy, ktorými riešia zachytávanie dažďovej vody, reguláciu vodných tokov riek, ale tiež inštalujú zelené strechy a realizujú opatrenia vo vnútroblokoch, ktoré sledujú udržiavanie vody. Potrebujeme, aby ministerstvá spojili sily a prijali taký plán práce, podľa ktorého samosprávy budú vedieť kedy a kde budú zverejňované eurofondové výzvy, a tiež je dôležité, aby tento prístup bol komplexný. Vidíme, ako to ministerstvá riešia čiastkovo a výsledok poznáme,“ uzavrel Kaliňák.

Tatiana Michalková
Aj na výške hladiny Váhu vidno, že vody je málo
Tatiana Michalková
Na pilieroch mosta vidno, pokiaľ siahala ešte donedávna voda

Komentáre

Comments are not currently available for this post.

Tipy a podnety