Prírode blízke hospodárenie v lesoch - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Lesníci sa stretli v Starej Turej a Starej Myjave

Prírode blízke hospodárenie v lesoch

STARÁ TURÁ – Lesnícky deň v lokalitách pod Veľkou Javorinou bol zameraný na prírode blízke hospodárenie v lesoch

Miroslav Bitarovský

23. 6. 2022

19:23

Terajšok
Účastníci Lesníckeho dňa počas terénnych ukážok v mestských lesoch Starej Turej

Nosnou témou lesníckeho dňa bolo pripomenúť si Prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL) v podmienkach mestských a obecných lesov a poukázať na výsledky praktickej realizácie PBHL za uplynulých 10 rokov.

»»» Pozrite si videoreportáž z Lesníckeho dňa v Starej Turej, časti Brezovka

„Je to veľmi odborná záležitosť, stretlo sa tu niekoľko profesorov, docentov, lesnícky aj environmentálne vzdelaných, ktorí svojou odbornou vedeckou činnosťou vedia nasmerovať, ako prírode blízke hospodárenie v lesoch správne riešiť,“ povedal pre Terajšok Pavol Konečný, odborný lesný hospodár zo spoločnosti Obecné lesy Stará Myjava.

Stará Turá vlastní okolo 1800 hektárov lesov, čo je pomerne veľká plocha. „Žijeme tu v krásnom prostredí a na to, aby sme fungovali, máme svoju mestskú organizáciu Lesotur, ktorá sa stará o tieto lesy,“ zdôraznil primátor Starej Turej Leopold Barszcz, ktorý sa spolu so starostami okolitých obcí zúčastnil tejto akcie.  „Pre mňa je veľkým potešením, že sa urobila takáto aktivita, kde odborníci diskutujú o lese, o jeho benefitoch, o jeho funkciách. Takže som veľmi rád, že sa kolegovia na toto podujali a že sa venujú aj takýmto otázkam, ktoré môžu byť aj do budúcnosti veľmi dôležité a prospešné,“ zakončil rozhovor primátor Barszcz.

Ako povedal v diskusii Ivan Durec, štatutár spoločnosti Lesotur, mestské lesy Stará Turá, verejnosť je citlivá na rôzne geometrické tvary a ruby pásového charakteru, ktoré sú niekedy nevyhnutné, aby sa bez poškodenia následného porastu dostala drevná hmota z lesa. „Pokiaľ sa zvolia iné spôsoby bližšie k prírode, že ako v pralese, keď vám vypadne nejaká skupina stromov a máte pod tým mladý les a dostane priestor, čiže striedanie generácií sa robí šetrnejšie, tak to vnímajú občania pozitívne,“ vysvetlil prírode blízke hospodárenie Ivan Durec.

Lesy mesta Stará Turá, kde sa konala prvá časť lesníckeho dňa, sa rozprestierajú v lesných oblastiach Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina. Prevažnú časť tvorí súvislý komplex lesných porastov v pohorí Bielych Karpát v oblasti pod Veľkou Javorinou, najvyšším vrchom Bielych Karpát. Lesné spoločenstvá majú do veľkej miery zachované prirodzené drevinové zloženie s dominantným zastúpením buka ako hlavnej dreviny. Z ďalších hospodárskych drevín je významne zastúpený dub zimný.

Pojem „Prírode blízke hospodárenie v lesoch“ je v našom zákone ukotvený od roku 2019. Príkladov PBHL nájdeme u nás zatiaľ pomerne málo. Ide o vybrané lokality v rámci Lesov SR, v Trenčianskom kraji sú to územia v okrese Prievidza a predovšetkým obecné lesy Stará Myjava.

Prírode blízke hospodárenie v lesoch kopíruje procesy pralesa a je súčasťou moderného lesníctva. Jeho výsledkom je „veľa stromov a málo holín“. Ťažba dreva nevyhnutne patrí k starostlivosti o lesy. Avšak prírode najbližší je výberkový spôsob ťažby, kde lesník vyberá strom z lesa individuálne a šetrne s kvalitnou technikou. PBHL zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje pôdu a chráni vzácnu lesnú pôdu.

Terajšok
Ivan Durec počas Lesníckeho dňa v rámci odbornej diskusie v lesoch mesta Stará Turá
Terajšok
Ivan Durec, riaditeľ Lesotur, lesy mesta Stará Turá
Terajšok
Pavol Konečný, odborný lesný hospodár, Obecné lesy Stará Myjava
Terajšok
Účastníci Lesníckeho dňa počas terénnych ukážok v mestských lesoch Starej Turej
Terajšok
Účastníci Lesníckeho dňa počas terénnych ukážok v miestnej časti Stará Turá - Súš

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tipy a podnety