Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene  - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Ministerstvo financií vyzvalo župu vrátiť dotácie

Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene 

TRENČÍN – Ministerstvo financií SR vyzvalo Trenčiansky samosprávny kraj vrátiť dotácie poskytnuté uznesením vlády SR, ktoré boli určené na výstavbu mosta v Ilave a vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v celkovej hodnote viac ako 6,2 mil. eur. A to aj napriek tomu, že podľa zákona kraj mohol dotácie čerpať do konca roka 2022. Uviedol Trenčiansky samosprávny kraj na svojich stránkach.

Marián Michalko

21. 6. 2022

14:02

archív TSK
Ilustračný obrázok

Ako ďalej Trenčiansky samosprávny kraj uviedol, ministerstvo tvrdí že župa do konca novembra 2021 nepožiadala o predĺženie lehoty na použitie dotácií na kapitálové výdavky do 31. decembra 2022, preto je povinná zúčtovať dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť. Župa sa však bráni. Podľa vyjadrenia župy, zákon však hovorí niečo iné.  

„Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. A to bez ďalšieho podmienenia požiadať o predĺženie termínu použitia dotácie,“ vysvetlila vedúca Odboru finančného Úradu TSK Renáta Ozimová. 

Trenčiansky samosprávny kraj tvrdenie, že pochybil, odmieta a proti zásahu Ministerstva financií sa bráni všetkými dostupnými prostriedkami.  

„Župa 30. mája 2022 podala žalobu proti zásahu Ministerstva financií SR, ktorou sa domáha, aby súd ministerstvu zakázal pokračovať v nezákonnom zásahu a umožnil použiť tieto dotácie v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja. A to v termíne do konca roka 2022 tak, ako umožňuje ustanovenie § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v platnom znení,“ povedal Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK.  

O tom, či ministerstvo postupovalo správne, bude rozhodovať  Krajský súd v Bratislave. 

archív TSK
Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene
archív TSK
Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene
archív TSK
Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene
archív TSK
Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene
archív TSK
Župa má vrátiť peniaze, bráni sa že neoprávnene

Komentáre

Tipy a podnety