V Košariskách otvorili centrum Albertína - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Pomenované je podľa mena matky M.R. Štefánika

V Košariskách otvorili centrum Albertína

KOŠARISKÁ – Vzdelávacie centrum Albertína je súčasťou areálu Múzea Milana Rastislava Štefánika a bolo zriadené v novovybudovanej prístavbe polyfunkčnej budovy.

Miroslav Bitarovský

19. 6. 2022

17:00

Terajšok
Starosta Košarísk Štefan Antol a predseda Spoločnosti M.R. Štefánika Peter Novotňák slávnostne otvorili Vzdelávacie centrum Albertína

V kopaničiarskej obci Košariská slávnostne otvorili Vzdelávacie centrum Albertína. Vzdelávacie centrum je súčasťou areálu Múzea Milana Rastislava Štefánika a bolo zriadené v novovybudovanej prístavbe polyfunkčnej budovy. Areál rodného domu bol počas komunistického režimu zmenený a zdevastovaný, preto si vyžadoval zásadnú investíciu, ktorú sa pomalými krokmi darí obnovovať.

»»» Pozrite si videoreportáž zo slávnostného otvorenia Vzdelávacieho centra Albertína

Začiatok rekonštrukcie prístavby rodného domu

V rokoch 2019 – 2020 bola v rámci Roka Milana Rastislava Štefánika pre obec Košariská vyčlenená čiastka z Úradu vlády vo výške 189 000 € na rekonštrukciu oplotenia Materskej školy, revitalizáciu priestorov pred priečelím rodného domu M. R. Štefánika, rekonštrukciu hospodárskej budovy múzea a prístavbu, ktorou je práve vzdelávacie centrum múzea.

Zrekonštruovaná hospodárska budova bola odovzdaná do užívania pred oslavami 140. výročia jeho narodenia. V auguste 2020 začali stavebné práce na revitalizácií priestorov pred priečelím a prístavbe k hospodárskej budove. Na rozostavanom Vzdelávacom centre sa z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov zastavili stavebné práce.

Dokončenie rekonštrukcie

V roku 2022, vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v sume 63 720 € sa podarilo dokončiť Vzdelávacie centrum do finálnej podoby tak, aby mohlo slúžiť svojmu účelu.

Múzeum Milana Rastislava Štefánika rozširuje týmto otvorením svoju ponuku služieb pre návštevníkov o vzdelávacie aktivity realizované formou zážitku, kultúrne podujatia, audiovizuálne pásma, prezentácie filmových dokumentov, denné letné tematické tábory pre deti, odborné semináre, besedy, prednášky či  tvorivé workshopy.

Matka Milana Rastislava Štefánika

Albertína Zuzana Štefániková, rod. Jurenková sa narodila 25. apríl 1853 v Turej Lúke  Pri formovaní osobnosti M. R. Štefánika nezabúdame na zásluhy jeho matky, ktorá výraznou mierou zasiahla do rozvíjania charakterových vlastnosti svojho syna. Ona vniesla pokoj a porozumenie do rodinného prostredia, jej vďačíme za jeho život. Albertína pochádzala z uvedomelej slovenskej rodiny, kde sa udržiavala a rozvíjala národná tradícia a túžba po samostatnosti slovenského národa. Od svojho otca často počúvala, ako bojoval s Hurbanom a dobrovoľníkmi proti maďarským gardám za slobodu slovenského národa a posolstvo odovzdala aj svojim deťom. Úspešné študentské roky a vedecká kariéra Milana v nej vyvolávali obrovskú hrdosť a aj keď Milan žil ďaleko od nej, udržiavali aktívny kontakt prostredníctvom písomnej korešpondencie. Július Bodnár vo svojich spomienkach píše, že v Milanovi sa šťastne spojili povahy oboch rodičov, otcova odvaha a vytrvalosť a matkina nenáročnosť a nežnosť. Zomrela 7. júna 1928 v Spišskej Novej Vsi.

Práce na obnove areálu nekončia

Odkaz generála Milana Rastislava Štefánika nesie bohatú spleť fascinujúcich zážitkov, objavov, medzinárodných diplomatických úspechov, ktoré za svoj krátky a intenzívny život dosiahol. „Hľadáme ďalšie cesty, ako s pomocou partnerov zrealizovať projekt komplexnej obnovy areálu rodiska Milana Rastislava Štefánika do stavu, ktorý odráža význam jeho osobnosti pre Slovensko,“ tlmočil v tlačovej správe Štefan Antol, starosta obce Košariská 

Terajšok
Albertína Zuzana Štefániková, rodená Jurenková, matka M.R. Štefánika
Terajšok
Keď navštívite rodný dom Štefánika, môžete tam stretnúť aj samotného Milana Rastislava
Terajšok
Milanko, Albertínka a Betka v hranej scénke v rodnom dome M.R.Štefánika na Košariskách
Terajšok
Starosta Košarísk Štefan Antol a predseda Spoločnosti M.R. Štefánika Peter Novotňák slávnostne otvorili Vzdelávacie centrum Albertína
Terajšok
V priestoroch Vzdelávacieho centra Albertínka
Terajšok
Vzdelávacie centrum Albertína, Múzeum M.R.Štefánika Košariská

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tipy a podnety