Pôjdu vlaky vyššou rýchlosťou? - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Takéto máme železnice

Pôjdu vlaky vyššou rýchlosťou?

TRENČIANSKY KRAJ – Nedávne vlakové nešťastie pri Vrútkach zviditeľnilo katastrofálny stav železničiarskej techniky. Rušňovodičom chýba spoľahlivé spojenie s výpravcom. Železničné trate sú dokonca na mnohých miestach nevyhovujúce.

Pavol Konštiak

16. 6. 2022

9:58

Peter Macháč
Manažér pre odborné a duálne vzdelávanie Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne Peter Macháč

Všetky modernejšie kabíny rušňovodiča obsahujú takzvanú GSM – R vysielačku. Práve cez ňu komunikuje rušňovodič s výpravcom. Ak túto techniku rušňovodiči nemajú, komunikujú cez mobilný telefón. „Nie všade je dobrý signál a niekedy sa nedá výpravcovi dovolať. Túto vysielačku by mali mať všetky vlaky, pretože jazdou neohrozujeme len cestujúcich, ale aj seba,“ povedal nám rušňovodič, ktorý na železnici pracuje takmer 15 rokov. 

Nehoda sa nemusela stať

Hovorca ZSSK Tomáš Kováč sa pre média vyjadril, že v tomto prípade sa ukázalo, že ak by na danej trati bolo zriadené traťové rádiové spojenie rušňovodiča s výpravcom, k tejto udalosti nemuselo dôjsť. Vyšetrovanie tejto nehody stále pokračuje. „Momentálne prebieha vyšetrovanie, preto sa k záverom nehodovej udalosti nevieme vyjadriť,“ uviedla hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová. 

Máme trate v celkovej dĺžke 3626 km

Železnice Slovenskej republiky ako manažér železničnej infraštruktúry spravujú trate v celkovej dĺžke 3626 km. Železničná sieť na Slovensku patrí právom k tým hustejším s dostatočným potenciálom pre verejnú vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú prepravu. Naša krajina sa nachádza v srdci Európy a ťaženiu z takéhoto potenciálu sme predurčení tak, ako profitujú iné krajiny z morí a turizmu. 

Obyvatelia Trenčianskeho kraja sa môžu právom tešiť aj ďalšiemu benefitu, akým je vysokorýchlostná trať, kde sa vybudovali nové tunely, mosty, vyrovnali sa oblúky, aby sme mohli cestovať traťovou rýchlosťou do 160 km/h. Ostatné trate v Trenčianskom kraji sú stavané na rýchlosť do 100 km/h, lokálne trate do 70 km/h. „Okrem zrekonštruovaných tratí ale nemôžeme zabúdať na modernizáciu vstupných brán do miest a obcí, železničných staníc a zastávok,“ vraví manažér pre odborné a duálne vzdelávanie Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne Peter Macháč. 

Ak hovoríme o rekonštrukcií tratí, tak poslednou bola modernizácia koridoru, ktorý sa diaľkovo ovláda z Centra riadenia dopravy so sídlom v Púchove a v Trnave, alebo diaľkovo ovládaná trať na Myjavu. „Plné cesty si môžeme všimnúť nielen z východu na západ, ale aj z juhu na sever, kde vidím potenciál budovania a modernizáciu železničných tratí. Za dôležitý považujem moment ukončenia modernizácie infraštruktúry, zvýšenia rýchlosti, komfortu a služieb, ako napríklad budovanie integrovaných dopravných systémov,“ podotýka Macháč.  

Pôjdu vlaky vyššou rýchlosťou?

Dosiahnuť traťovú rýchlosť 200 km/h je na Slovensku cieľ veľmi náročný, ale reálny. Samozrejme si musíme uvedomiť, že takáto rýchlosť sa bude týkať nie lokálnych tratí, ale dôležitých železničných koridorov, kde sme sa hlavne zaviazali zlepšovať parametre tratí, akými sú rýchlosť, priepustnosť alebo elektrifikácia. 

Aktuálne na sieti ŽSR evidujeme 76 tunelov v celkovej dĺžke viac ako 45 km.  „Na splnenie vízie 2030 by podľa môjho názoru bolo potrebné sa viac zamerať na procesy čerpania eurofondov, sústrediť sa na technológiu výstavby, využívať efektívne a automatizované stroje a zariadenia, ktoré sú prezentované na železničných veľtrhoch po Európe,“ hovorí manažér dopravnej školy v Trenčíne.

Cestujúci túžia po súkromí

Potreby cestujúcej verejnosti sa postupom času menia. Kým v 20. storočí existovala ešte tretia vozňová trieda s drevenými lavicami, dnes nie je dopyt len po pohodlnom sedadle, ale hneď tichom oddiely so stolíkom a wifi pripojením. Aktuálne sa v Trenčianskom kraji stretávame so širokou paletou vozového parku. Od 50-ročných rušňov až po tie najnovšie a najmodernejšie na dopravnom trhu. Samozrejme, na lokálnych tratiach, kde motorové vlaky obsluhujú obce, a trať tesne lemuje lesy, rieky  a cesty, je znížená stanovená rýchlosť na 80 km/h a menej. „Príležitosť zakúpenia nových vlakov na vodíkový pohon považujem za modernizáciu skokom,“ tvrdí Macháč, ktorý si myslí, že vlak blízkej budúcnosti je typ vlaku, ktorý má nulové emisie a je veľmi tichý. Je ekologický, nakoľko výfukové plyny tvorí iba para a kondenzovaná voda. „Dovolím si povedať, že ide o najlepšie riešenie pre neelektrifikované trate, ktorých máme na Slovensku a Trenčianskom kraji ešte veľmi veľa,“ dodáva Macháč. 

Častým problémom sú meškania vlakov

Meškanie vlakov vnímajú cestujúci veľmi citlivo. V prípade ročných štatistík a státisícov vypravených vlakov osobnej dopravy to vidíme ale pozitívnejšie. Bohužiaľ, cestujúci nesleduje čísla, výsledky za kvartál a výročné správy, ale iba svoje potreby, keďže každé, aj päť minútové meškanie mu môže spôsobiť problémy, napr. pri prestupovaní. Dôvodmi meškania môžu byť staničným rozhlasom veľmi často skloňované výlukové práce na trati. Ide o údržbu a modernizáciu koľají a trakčného vedenia, v ktorom sa nachádza striedavé napätie až 25 tisíc voltov. 
Ďalej oprava, údržba a výstavba mostov, tunelov alebo zariadení potrebných pre plynulý prechod koľajového vozidla z jednej koľaje na druhú bez zastavenia, teda výhybiek. 

Je veľmi dôležité udržiavať trate v prevádzkovom stave, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky. „Obmedzovaním počtu a rozsahu tak nechcených výluk by sme získali opačný efekt a to väčšie meškania vlakov, znížený komfort z cestovania. V takomto prípade sa stretávame s prechodným obmedzením traťovej rýchlosti a znižovaním jej výšky napríklad na 50 km/h, ale aj 10 km/h. Dôvodom takýchto zásahov do komfortu cestujúcich je určite aj aktuálne medializovaný spor o systém financovania železníc,“ vraví Macháč. 

Množstvo práce týchto ľudí

Železničná doprava je zelenou dopravou a podľa názoru odborníkov na dopravu by sa mala rozvíjať a nie stagnovať, obmedzovať, či dokonca rušiť. Z okna železničného vozňa alebo nástupiska a z pohľadu cestujúceho je železničná infraštruktúra vnímaná ako niečo automatické, niečo jednoduché. Opak je pravdou a za každou jazdou vlaku sa skrýva množstvo práce rušňovodičov, dispečerov, výpravcov, výhybkárov, posunovačov, vlakvedúcich, osobných pokladníkov, vozmajstrov, návestných majstrov, ale aj traťových robotníkov a iných prevádzkových a administratívnych pracovníkov viacerých podnikov. 

Nehody sú častým problémom

Výraznejším investovaním a obstaraním nových zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, vozidlového parku, alebo postupným zmodernizovaním tratí, budú títo pracovníci pracovať efektívnejšie, traťové rýchlosti budú vyššie, cestovanie vlakom sa stane  vyhľadávanejším. Meškania vlakov obmedzujú v neposlednom rade aj nehody na železničných priecestiach, ktoré sa stávajú najmä  z nepozornosti vodičov motorových vozidiel. Riskantným prechádzaním železničného priecestia, ktoré je vo výstrahe, ohrozuje vodič nielen posádku vozidla, ale  aj cestujúcich a najmä rušňovodiča vlaku. „Na zariadeniach tak vznikajú veľké škody, ktoré spôsobujú vznik meškania aj na dlhšie obdobie po nehode,“ prízvukuje Macháč. 

Železničný koridor od Žiliny do Bratislavy

Železničné trate do Trenčianskeho kraja ústia zo všetkých svetových strán a ich význam je pre osobnú a nákladnú dopravu veľmi dôležitý. Asi najviac diskutovaný a známi je železničný koridor, ktorý smeruje od Žiliny do Bratislavy. Hovoríme už o vysokorýchlostnej trati s najvyššou traťovou rýchlosťou do 160 km/h, kde si najmä vodiči motorových vozidiel určite všimli nové stavebné prvky, ako cestné nadjazdy a podjazdy, ktoré minimalizujú stret cestného vozidla s koľajovým. Aj keď sa takýto typ stavby stretol u množstva ľudí s nepochopením, právom ho označujeme za významný bezpečnostný prvok. „Predstavte si, aké by boli následky pri tak vysokej rýchlosti. Určite oveľa vážnejšie, ako je tomu v súčasnosti, napríklad pri traťovej rýchlosti 80 km/h a už teraz smrteľných nehodách,“ zdôrazňuje odborník na železničnú dopravu Macháč.  

V prípade, ak by sme chceli spočítať dĺžku všetkých tratí v Trenčianskom kraji, prišli by sme k číslu takmer 236 km. Okrem vysokorýchlostnej trate, ktorá je ovládaná z takzvaných Centier riadenia dopravy z Trnavy a Púchova, pripočítame vzdialenosti aj dôležitej trate ako Púchov – Lúky pod Makytou, ktorá smeruje do Českej republiky, alebo Trenčianska Teplá – Horné Srnie, Nemšová – Lednické Rovne a Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce, kde časť trate po Myjavu je diaľkovo ovládaná zo železničnej stanice v Novom Meste nad Váhom. 

V Trenčianskom kraji máme aj výnimočnú úzkokoľajnú trať – Trenčiansku elektrickú železnicu (TREŽ), ktorá uskutočňuje pravidelnú letnú prevádzku počas víkendov a sviatkov do 18. septembra 2022. Ak by sme chceli spomenúť všetky trate, tak musíme uviesť aj takzvanú Čachtickú spojku v Novom Meste nad Váhom, takzvaný triangel, ktorého dĺžka je asi 1,5 km a v časoch, kedy jazdili parné rušne, zastával neodmysliteľnú úlohu napríklad pri ich otáčaní, aby nejazdili tendrom dopredu. Takáto jazda tendrom dopredu totiž výrazne obmedzovala rýchlosť vlaku. „V súčasnosti pri doriešení technických detailov by mohla byť Čachtická spojka efektívne využívaná napríklad pre vlaky smerujúce od Bratislavy na Vrbovce bez potreby úvraťovej jazdy a náročnej zmeny smeru jeho jazdy,“ uzatvára manažér dopravnej školy v Trenčíne.  

Dĺžka tratí 

– Koridor Žilina-Bratislava 89,2km 
– Čachtická spojka 1,5 km 
– Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce 44,7 km až po štátnu hranicu 
– Trenčín – Chynorany 51,7km 
– Trenčianska Teplá – Horné Srnie št. hr. 12,8km pokračovanie Vlárský průsmyk CZ 
– Nemšová – Lednické Rovne 17,3km odbočná stanica na trati Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá 5,4 km 
– Púchov – Lúky pod Makytou 13 km

Verbujú nových ľudí

ŽSR naďalej evidujú nedostatok zamestnancov v nosných prevádzkových typových pozíciách, predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji – oblastné riaditeľstvo Trnava, kde vnímajú vysokú mieru rizika s ohľadom na výšku životných nákladov a veľkú konkurenciu zo strany iných zamestnávateľov. V rámci náboru je najväčšia pozornosť venovaná uchádzačom s požadovaným dopravným, elektrotechnickým a iným technickým vzdelaním. 

Nedostatok zamestnancov a uchádzačov s elektrotechnickou kvalifikáciou sa postupne stáva celoslovenským problémom. „Popri klasických benefitoch ako starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov, stravovacích benefitov či doplnkového sporenia ponúkame – pre vybrané prevádzkové profesie príspevok na ubytovanie v sume do 250 eur po dobu 36 mesiacov, ak je pracovisko vzdialené aspoň 150 km od miesta trvalého bydliska,“ objasňuje hovorkyňa Achbergerová. Okrem iného pre vybrané prevádzkové profesie poskytujú príspevok na splátky hypotekárneho úveru mesačne v sume do 350 eur po dobu 60 mesiacov, ak je nehnuteľnosť vzdialená aspoň 100 a viac km od miesta trvalého bydliska. 

Peter Macháč
Manažér pre odborné a duálne vzdelávanie Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne Peter Macháč
Peter Macháč
Manažér pre odborné a duálne vzdelávanie Strednej odbornej školy dopravnej v Trenčíne Peter Macháč
ŽSR
Nehoda vlakov vo Vrútkach
Terajšok
Ilustračné foto

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tipy a podnety