Deň otvorených dverí vo Fritzmeieri - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Študenti sa najviac zaujímali o pozíciu zvárača

Deň otvorených dverí vo Fritzmeieri

Firma Fritzmeier Bánovce, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu Fritzmeier-Group zorganizovala trojdňovú prezentáciu a deň otvorených dverí.

Ing. Stanislav Vavro

16. 6. 2022

8:04

Stanislav Vavro
Študenti SOŠ strojníckej navštívili firmu Fritzmeier

Ako informoval konateľ spoločnosti Tomáš Kövecsi hlavnú pozornosť počas DOD tentokrát upriamili na prehliadku výrobných priestorov a ich zariadení, kde sa viacerí pozvaní zhodli v tom, že strojárstvo je v porovnaní s minulosťou na ďaleko vyššej úrovni.

„Dnes nás navštívili študenti so Strednej odbornej školy strojníckej, s ktorou máme uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní,“ uviedol riaditeľ Tomáš Kövecsi.

»»» Pozrite si videoreportáž z Dňa otvorených dverí vo firme Fritzmeier:

To, že akcia mala aj edukačný rozmer, sa potvrdilo hneď pri prvom stanovišti. Ekonomický manažér Jozef Števula žiakom predstavil formou interaktívnej prezentácie históriu vzniku firmy, ktorej korene siahajú až o roku 1926 a zastúpenie značky na svetových trhoch.

Podľa slov Števulu sa študenti zaujímali aj o výrobný program, ktorý je zameraný na produkciu kabín pre poľnohospodárske, stavebné a manipulačné stroje.

Počas prehliadky jednotlivých výrobných priestorov sa mali možnosť stredoškoláci oboznámiť i o tom, aké profesie v tejto strojárskej firme pracujú.

Pod odborným dohľadom majstra výroby Pavla Gieciho videli celý výrobný proces od prípravnej fázy až po zhotovenie kompletného výrobku – napríklad ako sa  páli laserom, ohýba ohraňovacím lisom, vŕtajú otvory v osi súčiastky, vyrábajú závity, brúsia kovové komponenty a zvára kabína s praktickou ukážkou technickej kontroly kvality.

„Naša firma ponúka zaujímavé a perspektívne zamestnanie pre profesiu zvárač CO2, obsluha laseru, obsluha CNC ohraňovacieho lisu, ako i strojný zámočník,“ uviedol Kövecsi.

Podľa slov konateľa má firma dobre nastavený i systém odmeňovania, nástupných benefitov, príplatkov nad rámec zákonníka práce vrátane nepeňažných zamestnaneckých výhod, ktoré sú jednou z motivácii v rámci ich firemnej kultúry.

Komentáre

Tipy a podnety