Sokolské župy vystúpia v Brne - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Viac ako stovka sokolských cvičencov nacvičovala v Opatovej

Sokolské župy vystúpia v Brne

TRENČÍN – Viac ako stovka Sokolských cvičencov sa stretla v Opatovej, kde spoločne nacvičovali tanec s ktorým vystúpia na prestížnom podujatí Sokolské Brno 2022. Zúčastnili sa ho Sokolky z Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika a Bratislavskej sokolskej župy T.G. Masaryka.

Rasťo Harakal

9. 6. 2022

20:01

Terajšok
Sokolský nácvik v Opatovej

Jednota Sokol v Trenčíne má dlhoročnú tradíciu. Ako prípravu na víkendové podujatie si vybrali Opatovú. „Stretlo sa tu 140 cvičencov zo Sokolskej únie Slovenska. Je to Bratislavská župa T. G. Masaryka. Považská sokolská župa. M. R. Štefánika. Jednotlivé jednoty nacvičovali svoje tance. A potom sme cvičili v priestorové usporiadanie tejto skladby s ktorou vystúpime v Brne na akcii Sokolské Brno 2022,“ povedala starostka Považskej sokolskej župy Daniela Valentová.

Sokolská akcia v Brne sa koná pri príležitosti 190. výročia narodenia Dr. Tyrša a pri 160. výročí Sokola.

História Jednoty SOKOL Trenčín sa začala písať 20. februára 1919. Myšlienky sokolstva sa šírili na Slovensko zo susedného Česka. Pokrokové názory založené na demokratických zásadách postupne oslovili početnú skupinu obyvateľov mesta Trenčín. Okrem základnej činnosti , t.j. športovo- telovýchovnej, v Sokole pôsobil divadelný, hudobný aj bábkový odbor.

V dvadsiatych rokoch minulého storočia Sokol získal, vďaka svojej všestrannej spoločenskej  činnosti, významné postavenie v meste Trenčín. Vrcholom činnosti Sokolov bola príprava a účasť na všesokolských zletoch v Prahe vystúpeniami v hromadných skladbách. 

Počas 100 ročnej histórie Sokola bola jeho činnosť viackrát prerušená aj zakázaná. Sokoli však i naďalej pôsobili v novovzniknutých telovýchovných organizáciách, aby napokon, po nežnej revolúcii, v roku 1991 obnovili  činnosť Sokola v Trenčíne.

Cvičenky Jednoty SOKOL Trenčín od obnovenia činnosti nacvičili 6 hromadných skladieb, s ktorými vystúpili spolu na 16 medzinárodných podujatiach  vo viacerých štátoch Európy a aj v USA.
Komentáre

Tipy a podnety