Investičné zámery zmodernizujú Podkylavu - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Témou rokovaní sú verejný vodovod a verejné osvetlenie

Investičné zámery zmodernizujú Podkylavu

Podkylava – V obci rokujú o možnosti dobudovania vetvy verejného vodovodu a rozšírenia siete verejného osvetlenia.

Miroslav Bitarovský

9. 6. 2022

15:22

Terajšok
Ilustračný obrázok

Na základe potrieb občanov a na základe ich podnetov obec otvára tému rozšírenia siete verejného osvetlenia a dobudovania vetvy verejného vodovodu. Záujem o bývanie v príjemnom prostredí kopaníc je evidentná. Podkylava sa rozrastá. Badateľný rozvoj vedie obec k možnosti poskytnúť inžinierske siete aj ďalším záujemcom.

»»» Pozrite si rozhovor so starostom obce Podkylava

Ako prvé prebehlo rokovanie o možnostiach dobudovania vetvy vodovodu. Starosta obce Ján Morihladko informoval o predbežnej žiadosti na vybudovanie nových vodovodných prípojok pre nehnuteľnosti so súpisnými číslami 15, 16, 17, 18 a 20.

Z technických dôvodov to v danej lokalite zatiaľ nie je možné a na zabezpečenie tejto potreby bude nutné vybudovať novú vetvu vodovodu. „Obec pripraví technické riešenie a zhodnotí možnosti financovania. Tejto téme sa budú obecní poslanci venovať na nasledujúcich stretnutiach obecného zastupiteľstva,“ informoval starosta obce.

Ďalšou témou bolo rokovanie o možnostiach dobudovania siete verejného osvetlenia v obci. Na základe žiadostí od obyvateľov žijúcich v lokalite U Beňov a U Vrábelčakov starosta obce otvoril tému rozšírenia siete verejného osvetlenia v obci. Poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie štúdie na dobudovanie siete verejného osvetlenia pre dané lokality. „Následne vypracovanú štúdiu predložím poslancom na ďalšie prerokovanie, kde sa vyberie najvhodnejšie technické riešenie s ohľadom na funkčnosť a finančné možnosti obce,“ skonštatoval starosta Podkylavy Ján Morihladko.

Komentáre

Tipy a podnety