Mestá a obce sa otáčajú štátu chrbtom - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Hrozí ostrý štrajk! – AKTUALIZOVANÁ SPRÁVA

Mestá a obce sa otáčajú štátu chrbtom

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Združenie miest a obcí zvolali mimoriadny snem, ktorý sa konal v utorok v Novom Meste nad Váhom a dnes v Senci. Je reakciou na dlhodobý vývoj, ignorovanie dialógu a problémy, na ktoré ZMOS dlhodobo poukazoval.

AKTUALIZOVANÉ: 20.5. 2022

Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska schválil zásadné postoje, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúsenosti z aplikačnej praxe samospráv. Združenie miest a obcí Slovenska tak vstupuje vo štvrtok (19. 5.) do štrajkovej pohotovosti. Na takýto krok vyzvalo svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk. Do konca júna majú symbolicky stiahnuť pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde. Samosprávy majú prioritne financovať kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy a financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov. Prerušiť, respektíve obmedziť, majú komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie. „Kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS,“ podotkol Kaliňák. Zároveň potvrdil, že združenie bude pripravovať celoslovenský ostrý štrajk a v prípade nesplnenia požiadaviek ho po 30. júni aj vyhlási.

Únia miest Slovenska, ktorej členom je aj Trenčín, bude iniciovať stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou s prosbou, aby sa postavila na stranu samospráv a pomohla ochrániť mestá a obce pred ich likvidáciou zo strany štátu. „Vláda a ministerstvo financií by mali nájsť peniaze na svoju rodinnú politiku vo svojich rezervách. Ak však štát zoberie peniaze samosprávam, aby dal peniaze na zvýšené benefity ľuďom, zároveň im peniaze berie, keďže kráti peniaze, ktoré slúžia na financovanie školských zariadení, bezpečnosti, kultúry, športu a ďalších služieb. Snažíme sa so cťou a zodpovedne voči našim obyvateľom zvládnuť všetky náročné krízy, jednu po druhej, no bojovať popritom ešte aj zo štátom, ktorý má evidentne záujem samosprávy zlikvidovať, to je už nad naše sily. Sme svedkami najcentralistickejšej vlády v histórii Slovenska a autoritárskych praktík niektorých jej členov,“ povedal primátor Trenčína a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

»»» Pozrite si rozhovory s Rudolfou Novotnou, Radomírom Brtáňom a Jozefom Trstenským, ZMOS Senec 18.5.2022

Zástupcovia samospráv z celého Slovenska zo Situáciu po pandémii a počas vlny zdražovania označili za dlhodobo neudržateľnú. Prekáža im, že o rozhodnutiach, ktoré majú negatívne dopady na mestá a obce, sa často dozvedia len z médií.

K primátorom a starostom sa prihovoril aj predseda TSK Jaroslav Baška. „Všetkých nás potešilo obhájenie 1. miesta našej župy v hodnotení transparentnosti,“ napísala na sociálnej sieti Rudolfa Novotná, primátorka mesta Bánovce nad Bebravou. Účastníci prišli na rokovanie v čiernych odevoch. „Hodnotili sme minulý rok, riešili sme pandemickú situáciu a v súčasnosti minister financii rieši rodinné prídavky, zaviesť daňový bonus a nájsť 1,3 miliardy eur na to, aby mohol tieto prídavky a bonusy zvýšiť. Keď sme si to však preložili na drobné, tak takmer 55 percent z tejto sumy by mali zaplatiť miestne samosprávy,“ povedal po sneme primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský. 

Predstavitelia samospráv chcú, aby štát podporoval rodiny s deťmi, ale najskôr by mala byť pomoc adresná, aby sa dostala tam, kde je naozaj potrebná. „Minister financií oznámil, že dohoda je jasná a istá, takže našou úlohou je teraz len apelovať na poslancov Národnej rady, ktorí pochádzajú z komunálu, a sú to starostovia a primátori, aby sa veľmi dobre zamysleli nad dosahom, ktorý môže mať táto legislatíva a ktorá určite bude mať na rozpočty samospráv už v roku 2022, potom aj v ďalších rokoch,“ poznamenal starosta obce Košeca a prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. 

Množstvo starostov, primátorov, dokonca dvoch županov, z ktorých je jeden Matovičov bratranec, odmietlo znižovanie príjmov samospráv. Na protest zvažovali stiahnutie štátnych vlajok na budovách úradov, či dokonca vypínanie verejného osvetlenia. Aj napriek tomu, že tento zámer prešiel vládou sú rozhodnutí iniciovať jeho zablokovanie v parlamente. „Je to mimoriadna situácia. Vláde sme dlhodobo vysielali signály seriózneho dialógu. Poukazovali sme na problémy a prišlo na naše slová. Vláda sa tvárila, že je hluchá a slepá a má záujem iba o svoje riešenia,“ uviedol v relácii Téma dňa na TA3 Michal Kaliňák, riaditeľ ústrednej kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska.

K výzve a apelu ZMOS-u sa pridáva aj SK8, ktoré hovorí o mimoriadnej situácii a výrazných zásahoch do rozpočtov samospráv. Zlepšovanie rodinnej, respektíve prorodinnej politiky vidí SK8 skôr v systémovom mieste v škôlke, kvalitnej základnej škole, športoviskách na stredných školách, skvalitnení sociálnych služieb či lepších cestách.

Mimoriadny snem ZMOS žiada vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky: 

1. aby v prípade, že bude schválené zvýšenie daňového bonusu a výnos z DPFO a ZČ v roku 2022 pre mestá a obce bude nižší ako predpokladaných 2.479 mld. Eur, sa vláda zaviazala dofinancovať tento rozdiel mestám a obciam, a to z prostriedkov štátneho rozpočtu; obdobne žiadame postupovať v roku 2023, ak bude v tomto roku výnos DPFO a ZČ nižší ako predpokladaných 2.682 mld. Eur,

2. novelizovať zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s účinnosťou od 1. 1. 2022 tak, aby sa legislatívne prinavrátil stav financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pred rok 2022,

3. novelizovať zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a to tak, aby financovanie neverejných škôl a školských zariadení bolo financované výlučne z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

4. zaviesť  doložky súladu pripravovanej legislatívy s Európskou chartou miestnej samosprávy a prerokovanie všetkých novelizácií zákonov týkajúcich sa samosprávy povinne v rámci medzirezortného pripomienkového konania pred ich predložením do NR SR,

5. pretransformovať poskytnutú pôžičku mestám a obciam z Ministerstva financií SR v dôsledku výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 na dotáciu,

6. umožniť jednoduchšie a voľnejšie využívanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v rozpočtoch miest a obcí,

7. aby zabezpečila podstatné zjednodušenie procesu podávania a vyhodnocovania žiadostí o finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie, rovnako ako i proces verejného obstarávania.

Autor: Miroslav Bitarovský, Pavol Konštiak

Foto a video: Miroslav Bitarovský

Komentáre

Tipy a podnety