„Vodári“ radia ako správne napúšťať bazén - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Letná sezóna už klope pomaly na dvere

„Vodári“ radia ako správne napúšťať bazén

Chystáte sa napúšťať bazén? Vodárenská spoločnosť má pre vás tip, ako na to.

Leto už pomaly ale isto klope na dvere a s ním aj sezóna kúpania sa. Či už v prírodných, umelých jazerách či kúpaliskách, alebo domácich bazénov. Vodárenská spoločnosť informuje, ako napustiť bazén.
„Pred napúšťaním majte na pamäti, že verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti,“ vysvetľuje vodárenská spoločnosť a dodáva, že pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia a dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.
Ako teda správne postupovať pri napúšťaní bazéna a nespôsobiť problémy?
„Ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu, informujte o tejto skutočnosti vodárenskú spoločnosť, konkrétne vám územne prislúchajúce stredisko a zvoľte si ten správny čas na napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku,“ informujú „vodári“. Podľa ich slov najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 a 05:00 hodinou a medzi 10:00 až15:00 hodinou. Zároveň radia, že pokiaľ je to možné, je lepšie rozdeliť  napúšťanie na viac dní a počas noci.
„Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia
bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré ma za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu,“ ozrejmuje vodárenská spoločnosť. Veľmi dôležitý je podľa vyjadrenia „vodárov“ aj zvoliť vhodný postup a napúšťanie bazéna pomaly.
„Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody,“ dodávajú „vodári“ a jedným dychom doplňujú, že bazén je možné naplniť nielen vodou z vodovodnej prípojky, ale je možné si ju nechať doviezť aj cisternou.
„Túto službu si môžete objednať, upozorňujeme, že autocisterny slúžia prioritne na náhradné zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva, a tak ich použitie na napúšťanie bazénov je limitované možnosťami prevádzkového strediska,“ skonštatovali „vodári“ a upozornili aj na to, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vodovodu z verejného vodovodu s rozvodmi z iného zdroja, napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a podobne. Hrozí tu podľa slov „vodárov“ totiž, že ak  čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode, môže nastať kontaminácia vody vo verejnom vodovode.

Ilustračné foto

Komentáre

Tipy a podnety