Opravy chodníkov aj obchádzková trasa - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Púchove aj v Dolných Kočkovciach

Opravy chodníkov aj obchádzková trasa

PÚCHOV/DOLNÉ KOČKOVCE – Polícia upozorňuje motoristov na čiastočné dopravné obmedzenie na ceste prvej triedy I/49 a to hneď na dvoch miestach. V Dolných Kočkovciach ako aj v Púchove.

29. 4. 2022

12:22

alt test

Ako uviedla polícia na svojich stránkach, od 2. mája dôjde na ceste I. triedy č. 49 v km 66,800 až 67,900 v obci Dolné Kočkovce, okr. Púchov, k čiastočným dopravným obmedzeniam z dôvodu opráv chodníkov vedúcich popri ceste I/49. Opravy budú prebiehať v 50 až 100 metrových úsekoch.

„Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba jazdné smery a bude usmerňovaná umiestneným dočasným dopravným značením a dopravnými zariadeniami, prípadne riadená náležite poučenými a spôsobilými osobami.

Vzhľadom k uvedenému žiadame motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty I/49 v obci Dolné Kočkovce dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky,“ informovala motoristickú verejnosť polícia.

Rovnako polícia upozorňuje motoristickú verejnosť, že od pondelka  02.05.2022) do 15.05.2022 budú na ceste I. triedy č. 49 v km 61,900 – 62,650 v k. u. Púchov, od kruhového objazdu pri OD LIDL po križovatku I/49 a miestnej komunikácie ul. Komenského čiastočné dopravné obmedzenia.
„Uvedený úsek cesty I/49 bude s obmedzeniami prejazdný iba v smere od ČR do mesta Púchov, v opačnom smere bude vyznačená obchádzková trasa a to od kruhovej križovatky pri OD LIDL po ceste I/49 Ul. 1. mája a následne po miestnych komunikáciách Ul. Gorazdova a Ul. Komenského, kde sa opätovne napojí na cestu I/49 smer ČR.
Ako polícia ďalej uviedla, obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením a bude riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami, v exponovanom čase bude doprava usmerňovaná príslušníkmi PZ.
„Žiadame motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty I/49 vyznačenou obchádzkovou trasou dbali na zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky,“ apelovala polícia na vodičov

Foto: archív Polícia SR Trenčiansky kraj

Komentáre