Trenčín v znamení výročí - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Mesto odolalo požiaru, povodni i moru

Trenčín v znamení výročí

TRENČÍN – Trenčín si tento rok pripomína niekoľko mimoriadne významných výročí. Mesto odolalo aj tým najhorším ranám, aké mohlo dostať. Nezlikvidoval ho mor, ničivý požiar, povodeň a ani meteorit, ktorý spadol pri Trenčíne v roku 1672.

alt test
Morový stĺp v Trenčíne bol postavený v roku 1712 na pamiatku obetí morovej epidémie, ktorá postihla mesto v roku 1710

Trenčiansky hrad získal Matúš Čák

Mesto si tento rok pripomína už 720 rokov od chvíle, kedy v roku 1302 Václav III. daroval Matúšovi Čákovi Trenčianskemu hrad nad mestom. Matúš Čák sa narodil v roku 1260 a zomrel v roku 1321. Svojho času bol najmocnejším mužom a nekorunovaným kráľom západného a stredného Slovenska. Vlani si mesto pripomenulo 700. výročie jeho smrti. Používal aj nekalé praktiky, svoje dosiahol zastrašovaním, aj vraždami. „Nebol jediný. V Uhorsku prebiehali boje o moc neustále. Ak chcel prežiť, musel byť tvrdý,“ povedal historik z Trenčianskeho múzea Lukáš Trnkóci. Podľa neho získal Matúš veľa majetkov lžou. Keď v roku 1301 zomrel uhorský kráľ a v Uhorsku sa začal boj o moc, Matúš Čák otvorene podporil uchádzača, ktorý mu sľúbil majetky. Neskôr ale začal nadŕžať druhému uchádzačovi. Práve to mu pomohlo, aby rozšíril moc aj na západné a stredné Slovensko a získal Trenčiansky hrad ako dar. 

Strašná čierna smrť v meste

Obávaná čierna smrť zaútočila na mesto hneď niekoľkokrát. Mesto si v tomto roku pripomína 435. výročie moru. V archívoch sa ale nachádzajú aj ďalšie záznamy o chorobe, ktorá nekompromisne zabíjala obyvateľov mesta. Takýto záznam je aj z roku 1587. O pár rokov neskôr sa objavil mor opäť. V roku 1656 zabil vyše tristo obyvateľov a aby toho nebolo málo, ďalšia vlna prišla do mesta v roku 1710.  „V roku 1708 vypukol v meste ničivý požiar, ktorý ho takmer do posledného domu zničil. Zostalo po ňom len pár domov na predmestí. Následne v roku 1710 mesto zachvátil mor. Počas obliehania, moru a požiaru zomrelo v meste viac ako tisíc ľudí. Po všetkých týchto udalostiach sa robil v Trenčíne súpis obyvateľov a zistili, že v meste zostalo len 1071 osôb. Predtým tu žilo približne 3500 ľudí,“ povedal riaditeľ Štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza.

Trenčínu sa povodne nevyhýbali

Tento rok uplynie štyristo rokov od povodne, ktorá postihla Trenčín. Mnohé potopy mesto pustošili so železnou pravidelnosťou. Rieka Váh menila svoje koryto prakticky po každej veľkej vode. O existencii brodu cez Váh je zmienka už v súpise majetkov Nitrianskej kapituly z roku 1271. Z týchto dokumentov sa dajú vyčítať aj správy o oprave mostov po povodniach. V listine z roku 1379 sa píše o ťažbe dreva, ktoré je potrebné na opravu mosta cez Váh, ktorý silne poškodila povodeň a ľad. Opravy mostov sa spomínajú takmer každoročne v mestských výdavkoch. V roku 1556 bola povodeň natoľko ničivá, že mesto muselo zaplatiť až sto florénov za opravu. Ďalšie veľké povodne sa spomínajú v záznamoch z roku 1662, 1675 a 1683. V roku 1813 voda dokonca posunula most nižšie po toku Váhu. V rokoch 1703 a 1715 vzali ľady z Váhu celý most a na dlhší čas sa preto dalo cez rieku prejsť len na kompe. 

Pád meteoritu aj katastrofálne požiare

Tento rok si Trenčín pripomína aj 350. výročie pádu meteoritu. Ten mal spadnúť pri meste v roku 1672, bližšie informácie sa však v záznamoch neuvádzajú. V roku 1712 – teda pred 310 rokmi – dal Mikuláš Ilešházy postaviť na námestí v Trenčíne sochu svätej trojice a v roku 1857 – teda pred 165 rokmi – zachvátil mesto veľký požiar. Taktiež nebol prvým požiarom, ktorý spustošil Trenčín.  V roku 1708 požiar takmer celé mesto zničil. Zhorelo vtedy až 195 domov, z toho do tla 118. Okrem iných budov zničili plamene aj jezuitský, dnes piaristický kostol svätého Františka Xaverského, radnicu, obe mestské brány a šľachtický konvikt. Spálené bolo i predmestie. Len čo sa podarilo dať mesto ako tak dohromady, vypukol tu v roku 1857 ďalší ničivý požiar a v roku 1886 už znova oblizovali mesto plamene. 

Polárna žiara aj elektrické svetlo

V roku 1877, teda pred 145 rokmi, pozorovali v meste Trenčín severnú polárnu žiaru. Významný pre mesto je aj rok 1907, kedy sa udialo niekoľko dôležitých udalostí. Prvou z nich je nepochybne 115. výročie vzniku fabriky Merina, pôvodne firmy Tiberghien a syn, ale aj 115. výročie zavedenia elektrického osvetlenia trenčianskych ulíc či vytvorenia botanickej záhrady v mestskom parku. Firma Tiberghien v Trenčíne otvorila v roku 1910 vlastnú pradiareň. V rokoch prvej svetovej vojny bola výroba na čas pozastavená a priestory fabriky vtedy slúžili ako vojenská nemocnica a dôstojnícka škola. Už v dvadsiatych rokoch 20. storočia závodná elektráreň zásobovala elektrinou celý Trenčín. Začiatkom roka 2009 firma ohlásila ukončenie výroby. Dnes už chodí mnoho Trenčanov okolo bývalého areálu Meriny so smútkom v očiach. Väčšinu historických technických budov zrovnali so zemou.

Tatiana Michalková

Autor foto: Tatiana Michalková

Trenčiansky hrad daroval pred 720. rokmi Matúšovi Čákovi Trenčianskemu Václav III.

Komentáre

Tipy a podnety