Múzeum hľadá ľudí, ktorí „boli pri tom.“ - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Záverečná etapa baníctva na hornej Nitre

Múzeum hľadá ľudí, ktorí „boli pri tom.“

HANDLOVÁ – Slovenské banské múzeum začalo mapovať záverečnú etapu baníctva v meste. Hľadajú ľudí, ktorí „boli pri tom“.

alt test

Ťažbe uhlia zvoní na Slovensku „umieráčik“. Ako informovalo Slovenské banské múzeum, baníctvo zažíva v súčasnosti obrovské štrukturálne zmeny.

„Zastavenie ťažby uhlia zasiahne viacero regiónov, ale dotkne sa hlavne regiónu horná Nitra,“ uviedlo Slovenské banské múzeum s tým, že túto záverečnú etapu baníctva sa rozhodli zmapovať a zdokumentovať.

„V súvislosti s prebiehajúcou transformáciou a postupným ukončovaním ťažby uhlia prichádzajú zmeny, ktoré sa bytostne dotýkajú aj samotných baníkov. Strata zamestnania, istôt, hodnôt, toto všetko ich núti zmeniť spôsob života i zmýšľania. Ako sa s takýmito zmenami vyrovnávajú, ako sa adaptujú, ako chápu sociálno-ekonomické premeny a aký majú vplyv na ich každodennosť,“ ozrejmilo Slovenské banské múzeum, čo  budú kľúčové otázky výskumných pracovníkov múzea.

Ako ďalej prezradili, prvou skúmanou lokalitou bude Handlová, kde prebehne prvá fáza etnologického výskumu.

„Rozhovory budú zamerané na tému identity baníka a jeho každodenného života, spomienky, rozprávania o bežných pracovných dňoch, ale aj sviatočných, o zážitkoch súvisiacich s ich povolaním. Aké nové povolanie si vedia predstaviť vykonávať, ako vidia svoju budúcnosť? Adaptácia baníkov na začaté procesy transformácie – ako sa stavajú k týmto zmenám, ako reagujú na akčný plán štátu? Rozumejú environmentálnym dôvodom útlmu baníctva? Ako vnímajú v tomto kontexte postoje Európskej Únie? Ako na to reagujú ich rodiny?“ vysvetľuje múzeum a dodáva, že ďalšou činnosťou bude fotodokumentácia a filmovanie banských prevádzok, objektov, strojného zariadenia, jeho presná lokalizácie, časozberná
dokumentácia priebehu likvidácie objektov, uzatvárania v podzemí a na povrchu, spracovanie historického vývoja lokality a jednotlivých bansko-technických pamiatok.

Počiatočná fáza výskumu sa podľa vyjadrenia Slovenského banského múzea začala koncom minulého roka a po uvoľnení pandemických opatrení sa zamestnanci múzea opäť vydajú do terénu. Rozhovory sa realizujú v priestoroch detašovaného pracoviska, v expozícii Uhoľné baníctvo v Handlovej.

Foto: archív mesto Handlová

Komentáre

Tipy a podnety