Zakryje výstavba výhľad na zámok? - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Ľudia spisujú petíciu

Zakryje výstavba výhľad na zámok?

BOJNICE – Bojničania chcú petíciou zastaviť novú výstavbu, ktorá má vzniknúť nad Bojnickým zámkom. Boja sa, že plánované domy v lokalite Bažantica zakryjú výhľad na zámok, ktorý je považovaný za perlu Hornej Nitry.

alt test

Je evidentné, že nová výstavba sa nepozdáva Bojničanom, ale ani obyvateľom okolitých miest a obcí. Petícia je spustená len pár dní a už ju stihlo podpísať viac ako 11-tisíc ľudí, pričom samotné Bojnice rátajú len okolo 5-tisíc obyvateľov. Iniciátori petície žiadajú: „Pomôžte nám zachrániť historické okolie Bojnického zámku!“ a zároveň sa obracajú na vládu aj na vedenie mesta Bojnice.  

»»» Pozrite si videoreportáž zo stretnutia petičného výboru na Bažantnici pri Bojnickom zámku:

 Volajú po zrušení územného rozhodnutia

Autori petície žiadajú zrušenie územného rozhodnutia k plánovanej výstavbe v lokalite Bažantica blízko Bojnického zámku. Tiež chcú dosiahnuť bezodkladné vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery v tejto oblasti. „Týmto reagujeme na naliehavosť situácie v meste Bojnice týkajúcej sa živelnej urbanizácie v katastrálnom území mesta. Gradujúci tlak spôsobený subjektmi, ktoré majú v katastri mesta Bojnice predovšetkým investičné zámery, priamo ohrozuje a znehodnocuje krajinno-ekologické hodnoty a nenahraditeľné kultúrno-historické dedičstvo mesta. Neustála degradácia pôvodných, prevažne historických hodnôt na území mesta oslabuje autenticitu a jedinečnosť nášho mesta a národnej kultúrnej pamiatky, akou je Bojnický zámok,“ vysvetľujú autori petície. 

Lokalita Bažantica je hneď pri zámku

Lokalita, v ktorej majú vyrásť domy, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jedného z najkrajších a najromantickejších zámkov Európy. Petičiari chcú, aby zostalo okolie zámku tak ako doposiaľ verejne prístupné. Problém vidia v tom, že lokalita je doslova nad zámkom a plánovaná výstavba podľa nich výrazne naruší výhľad na národnú kultúrnu pamiatku. „Vzhľadom na blízke okolie zámku, národnej kultúrnej pamiatky nadregionálneho významu a pôvodný charakter územia, žiadame zachovať spomínanú lokalitu v pôvodnom stave a riešiť územie v územnom pláne ako územie prírodného charakteru, s využitím pre parkové úpravy a sady, tak ako tomu bolo v minulosti,“ žiadajú petičiari. Podľa nich domy zámok prevýšia. „Terén v mieste navrhovanej zástavby je vo výškovej úrovni najvyššej veže, z čoho jednoznačne vyplýva, že navrhovaná zástavba v lokalite Bažantica nad zámkom bude výrazne rušiť priame a panoramatické pohľady na zámok z diaľkových pohľadov pri vstupe na územie Hornej Nitry,“ konštatujú autori petície. 

Je rozhodnutie v rozpore s platnou legislatívou?

Petičiari ďalej upozorňujú na to, že podľa ich názoru boli územné rozhodnutia vydané v rozpore s platnou legislatívou, pretože v súčasnom platnom územnom pláne neboli pre danú lokalitu udelené súhlasy s možným použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Podľa nich je aktuálne v platnosti územný plán z roku 1997, vrátane zmien a doplnkov z roku 2006, ktorý však stavebnú činnosť vôbec nereguluje a neudáva jasné pravidlá. „Následkom toho sú vydávané územné rozhodnutia a stavebné povolenia v medziach síce platného, avšak nedokonalého územného plánu. Viaceré stavebné objekty, ktoré boli v posledných rokoch realizované v katastrálnom území mesta Bojnice, sú postavené aj bez platného stavebného povolenia a v priamom rozpore s platnou legislatívou a súčasne platným územným plánom. To vedie k nenávratným škodám,“ zdôrazňujú autori petície. Nový územný plán je aktuálne v procese, ale do jeho úspešného dokončenia a nadobudnutia platnosti môžu ešte prejsť podľa nich aj dva roky. 

Zastaviť výstavbu? To asi nepôjde…

Podľa vedenia mesta Bojnice investor disponuje všetkými potrebnými povoleniami. Podľa zástupcu primátora Jozefa Hatvanyiho sú pozemky, na ktorých sa má stavať, v súkromných rukách a mesto nemôže vstupovať do súkromného vlastníctva. „Bažantica je územím, ktoré vlastní súkromný investor. Nie sú to pozemky mesta Bojnice, alebo pozemky, ktoré by mohlo mesto regulovať iným spôsobom, ako je strategický dokument – Územný plán mesta. Súkromní investori – vlastníci pozemkov Bažantice majú právoplatné územné rozhodnutie, ktoré vydal stavebný úrad na základe platného Územného plánu mesta Bojnice a súhlasných stanovísk dotknutých správcov a inštitúcií,“ povedal architekt mesta Bojnice Miloslav Šimánek. Ten zdôrazňuje, že stavebnú uzáveru, ktorú žiadajú iniciátori petície, pokladá za hrubý zásah do práv vlastníkov, kde by sa uzáverou nevyriešili veci v prospech aktivistov organizujúcich petíciu, alebo občanov, ktorí nepoznajú všetky súvislosti. „Mesto môže stavebnú uzáveru vyhlásiť iba v prípade verejného záujmu na dobu päť rokov, kde podkladom má byť aj platný územný plán. Tu dochádza k rozporu, nakoľko mesto v predmetnej lokalite vyčlenilo určité plochy na výstavbu v roku 1997, ako aj zmenami a doplnkami územného plánu z roku 2006, ktoré sú stále v platnosti,“ hovorí M. Šimánek a dodáva, že mesto predmetné plochy nikdy nevlastnilo. 

Konateľ spoločnosti, ktorá bude v Bojniciach v lokalite Bažantica stavať, Ján Badžgoň informoval, že v projekte za 7 miliónov eur nejde o výstavbu bytov, ale o ubytovacie kapacity penziónového typu, celkovo desať apartmánových domov. Územné konania podľa neho prebiehali niekoľko rokov, pričom sa všetky dotknuté orgány a inštitúcie vyjadrili k výstavbe kladne. A to vrátane Bojnického zámku. Ten považuje spustenie petície za výsostne účelové, najmä z toho dôvodu, že k nemu došlo pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.

Tatiana Michalková

Autor foto: organizátori petície

Investor chce stavať domy na lukratívnom mieste s výhľadom na Bojnický zámok
Vľavo majú vyrásť nové domy, Bojnický zámok sa nachádza len kúsok od plánovanej výstavby
Ľudia sa novej výstavby obávajú

Komentáre

Tipy a podnety