Ako hodnotili pacienti nemocnice v kraji? - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja

Rebríček hodnotenia nemocníc podľa pacientov

Ako hodnotili pacienti nemocnice v kraji?

MYJAVA – Jedna zo slovenských poisťovní už po 16-ty krát zostavila rebríček hodnotenia nemocníc podľa pacientov. Ako v ňom dopadli nemocnice z Trenčianskeho kraja?

26. 4. 2022

16:14

Viac ako 7000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, vyplnili dotazník, hodnotiaci kvalitu slovenských nemocníc. Z nemocníc v Trenčianskom kraji v ňom uspela Nemocnica s poliklinikou v Myjave. Obsadila v kategórii všeobecné nemocnice  skvelé tretie miesto. Ako informovala nemocnica na svojich stránkach, dotazník pozostával z 12 otázok.

„Pacienti hodnotili ako v škole, známkami od 1 po 5. Neposudzovali odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice,“ uviedla myjavská nemocnica. Pacientom, ktorí sa prieskumu zúčastnili, poďakovali za prejavenú dôveru a pozitívne hodnotenia.

Pevne verím, že sa aj v budúcnosti, v prípade zdravotných problémov, budú obracať na našich zdravotníkov. V prvom rade je to zásluha zamestnancov nemocnice, aj napriek pandémií, dlhodobo poskytujú vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť s ľudským prístupom k pacientom,“ povedala Elena Štefíková, poverená riadením Nemocnice s poliklinikou Myjava a zároveň pripomenula, že vďaka investíciám do nemocnice sa vytvorili podmienky na kvalitné a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípravu stravy pre pacientov v modernej kuchyni, ako aj pranie nemocničnej bielizne v zrekonštruovanej práčovni. Podľa slov E. Štefíkovej všetky tieto faktory ovplyvňujú spokojnosť pacienta počas pobytu v zdravotníckom zariadení.

Foto: archív Nemocnica s poliklinikou Myjava

Komentáre