FS Brezová "Pod Juro pod" - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja

Tradičné spevy, ktorými naši predkovia privolávali jar, hojnosť a prosperitu

FS Brezová „Pod Juro pod“

Za čias Slovanov sa práve tento deň v roku, pri ktorom si spomíname na Juraja, považoval za predel medzi zimou a letom.

24. 4. 2022

9:00

alt test

BREZOVÁ POD BRADLOM – „Pod Juro pod“ je názov podujatia Folklórneho súboru Brezová, odkazujúceho na rovnomennú pieseň.

»»» Pozrite sa na lúku nad evanjelickým kostolom v Brezovej pod Bradlom

Že ste na Brezovej o takej piesni nepočuli? To je vcelku možné. Patrí do zvláštnej skupiny piesní spievaných na jar, v posledných dňoch pred Jurajom a k nám najbližšie ju zaznamenali vo Vaďovciach.

Táto zvláštna skupina piesní má omnoho silnejšiu tradíciu na trenčianskom Považí a pod úbočiami Bielych Karpát, kde to bola len jedna zložka obradov a zvykov, spojených s obdobím pred Jurajom.

Jozef Ľudovít Holuby spomína napríklad gúľanie mladých dievok po ozimine a opisuje radosť gazdu hladiaceho na svoje pole: „Ej, ale mi ju poriadne pogúľali! Budú-že tu za klasy, tak dlhé, jako boli tie dievky, čo sa po nej gúľali!“

„A tu sme zbystrili! V kronike obce Košariská sme sa totiž dočítali: ”Na Jura chodia mládenci a dievčatá gúľať po poli, po ozimine. Pri tom spievajú a výskajú.” Nie je to akési podobné?“, prezrádza s radosťou Katarína Pagáčová, umelecká vedúca FS Brezová.

Pálenie ohňov, magické veštenie ženíchov z uvitých vencov, váľanie po oziminách, či spevy dievčat pri vatre, to sú takmer zabudnuté zvyky ktoré sa členovia folklórneho súboru Brezová snažia odkrývať a oživovať, aby i dnešný človek mohol na pár chvíľ vstúpiť do sveta predkov.

„Veríme, že kým vatra dohorí, príjmu diváci pozvanie na spoločné spievanie pri našej súborovej muzike. Narichtujú si oblúbenú pesničku, do batoha nabalia niečo na zájedek a zápitek. Nech sa môžeme navzájom pohostit a je nám spolu veselšie,“ dokončila peknú myšlienku sympatická folkloristka Katka Pagáčová.

V závere reportáže je za spievajúcim členmi folklórneho súboru vidno časť kostolným múrov. Súčasný evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku.

 A čo dodať na záver? Všetko najlepšie všetkým Jurajom k ich dnešným meninám.

Autor a foto: Miroslav Bitarovský, zdroj: FS Bezová

Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku
Folklórny súbor Brezová

Komentáre