Z Teplíc do Dubnice skratkou - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Prepojí ich cyklotrasa

Z Teplíc do Dubnice skratkou

TRENČIANSKE TEPLICE – Trenčianske Teplice už čoskoro prepojí s Novou Dubnicou cyklotrasa. A nie hocijaká. Bude naozajstnou skratkou. Zo súčasných 6,5 kilometra skráti trasu na osemsto metrov.

alt test
Trenčianske Teplice prepojí s Novou Dubnicou cyklotrasa

Po tejto cyklotrase volali ľudia už roky. V minulosti sa za jej výstavbu dokonca spisovala petícia. Dnes je však všetko na dobrej ceste. „Uznesením mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 29. júna 2021 bolo schválené použitie rezervného fondu  na úhradu kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu cyklotrasy s trasovaním Trenčianske Teplice – Nová Dubnica, vrátane projektu rozvoja cyklistickej infraštruktúry v meste Trenčianske Teplice. Mesto zadalo vypracovanie projektu spoločnosti so sídlom v Bratislave. Po vypracovaní a predložení projektu cyklotrasy sa začal povoľovací proces. Jeho súčasťou je aj rokovanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov,“ informoval Miloš Mičega z trenčianskoteplického mestského úradu. Cyklotrasa povedie aj mimo pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. To už s majiteľmi rokovalo. Nová trasa povedie cez mesto smerom k časti Kaňová, kde je archeologická lokalita a aktuálne tam už začala výstavba novej štvrte. Za stajňou Kaňová povedie pozdĺž jestvujúceho vetrolamu ako spoločná cesta pre chodcov aj cyklistov. Merať bude iba niečo vyše osemsto metrov. Územné konanie sa už začalo.

Projekt cyklotrasy vypracovala firma z Bratislavy. Podľa nej bolo predmetom zadania komplexné riešenie cyklistickej dopravy v meste. Firma navrhla až dve cyklotrasy, pričom jedna by viedla priamo cez kúpeľný park a druhá paralelne ponad park. Kým pri prvej by cyklisti museli dodržiavať opatrenia, aby nedochádzalo k stretu s turistami, druhá by si vyžadovala pomerne rozsiahly výrub stromov a tiež by bola náročnejšia na stavbu. Predpokladané náklady na vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí Teplice s Novou Dubnicou, sú viac ako pol milióna eur. 

Tatiana Michalková

Autor foto: Juraj Škvarka

Komentáre

Tipy a podnety