Tu na vás čakajú dopravné obmedzenia - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Dôležitá informácia pre vodičov v Prievidzi

Tu na vás čakajú dopravné obmedzenia

PRIEVIDZA – Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi upozorňuje širokú verejnosť o dvoch plánovaných čiastočných uzávierkach a dopravných obmedzeniach v meste Prievidza

alt test

Ako informovala polícia, prvé dopravné obmedzenie už začalo, a bude prebiehať od dnes, dňa 20.04.2022 do 01.05.2022, a to v úseku cesty I. triedy (I/64) v km 142,900 – km 143,458, jedná sa výjazd z okružnej križovatky pri OC Kaufland (bývalá OC Hypernova) po koniec mesta Prievidza.

„Upozorňujeme účastníkov cestnej premávky, že na ceste I. triedy bude v uvedenom úseku cesty počas realizácie prác zrušená obojsmerná premávka motorových vozidiel. Počas vykonávania prác bude v mieste čiastočnej uzávierky cesty I. triedy umožnený prejazd vozidlám iba v jednom jazdnom pruhu. Cestná premávka bude v tomto úseku organizovaná náležite poučenými osobami realizátora. Preto žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny označených osôb regulujúcich dopravu,“ vysvetlila polícia. Obyvateľov Bojníc časť Kúty zároveň upozornili, aby využívali na prejazd pozemnú komunikáciu vedenú cez obchodné centrá. Taktiež apelovali na  obyvateľov sídliska Necpaly, že počas asfaltovania pravého jazdného pruhu v smere na obce Nedožery-Brezany bude uzavretá križovatka cesty I/64 a Ul. Hornonitrianska (železničné priecestie).

„Druhý úsek dopravných obmedzení bude od dňa 24.04.2022 (nedeľa) do 01.05.2022 (nedeľa) v meste Prievidza na mostnom objekte v km 141,140 – km 141, 360 situovanom pred svetelnou križovatkou na vjazde do mesta Prievidza. Upozorňujeme širokú verejnosť, že zmena organizácie dopravy bude vedená a vyznačená prenosným dopravným značením, pričom bude počas celej doby prác zachovaná obojsmerná premávka motorových vozidiel,“ doplnila informácie o druhom úseku polícia a obrátili sa na všetkých vodičov so žiadosťou, aby sa plne venovali vedeniu motorového vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, dbali na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť a svoje cesty si plánovali s dostatočným časovým predstihom.

Foto: Polícia SR Trenčiansky kraj

Komentáre

Tipy a podnety