Bojničanom už došla trpezlivosť! - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Petíciu proti výstavbe už podpísalo cez 5000 ľudí

Bojničanom už došla trpezlivosť!

BOJNICE – Ste za to, aby v okolí Bojnického zámku vyrástla nová výstavba? Jej plánovanie v lokalite Bažantnica, v bezprostrednej blízkosti Bojnického zámku, ktorý je považovaný za perlu Hornej Nitry a národné kultúrne dedičstvo spoločenského významu, Bojničanov rozhorčilo natoľko, že sa pustili do boja. Žiadajú vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery.

V bezprostrednej blízkosti Bojnickeho zámku má vyrásť nová výstavba. Tá rozhorčila nielen samotných Bojničanov, ale aj mnohých návštevníkov mesta. Spísali petíciu za zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bažantnica“ a vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery v okolí Bojnického zámku.  Podpísalo ju už doteraz 5354 ľudí.

„Vzhľadom na blízke okolie zámku, národnej kultúrnej pamiatky nadregionálneho významu žiadame zachovať spomínanú lokalitu v pôvodnom stave s využitím pre parkové úpravy a sady, tak ako tomu bolo v minulosti,“ uvádzajú organizátori petície.
„Plánovaná výstavba bude výrazným spôsobom rušiť pohľadové horizonty, ktorých dominantou je v súčasnosti Bojnický zámok. Terén v mieste navrhovanej zástavby je vo výškovej úrovni najvyššej veže, z čoho vyplýva, že  zástavba bude výrazne rušiť priame a panoramatické pohľady na zámok,“ skonštatovali organizátori petície. Zároveň jedným dychom dodali, že majú dokonca dôvodné podozrenie, že územné rozhodnutia, boli vydané v rozpore s platnou legislatívou. „Navrhovaná výstavba a prístupová komunikácia nie sú v súlade s plošným vymedzením, nekorešpondujú tvarovo ani pozičným, situačným umiestnením, so súčasne platným Územným plánom, v ktorom neboli pre danú lokalitu udelené súhlasy s perspektívnym použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely odpovedajúce lokalitám s plánovanou výstavbou,“ doplnili organizátori.

Kompetentných žiadajú o zrušenie územného rozhodnutia k plánovanej výstavbe.  Obrátili sa ministra životného prostredia, ministra dopravy a výstavby, ministerku kultúry, primátora mesta Bojnice, Slovenskú stavebnú inšpekcia a poslancov mesta Bojnice. „Žiadame Vás o zrušenie územného rozhodnutia k plánovanej výstavbe v lokalite Bažantnica v blízkosti Bojnického zámku a k bezodkladnému vyhláseniu dočasnej stavebnej uzávery v lokalite Bažantnica,“

uviedli organizátori petície s tým, že takto reagujú na naliehavosť situácie v meste Bojnice týkajúcej sa živelnej urbanizácie v katastrálnom území mesta. Podľa ich slov gradujúci tlak veľkého počtu rôznych investičných zámerov priamo ohrozuje a znehodnocuje krajinno-ekologické hodnoty a nenahraditeľné kultúrno-historické dedičstvo mesta. „Neustála degradácia pôvodných prevažne historických hodnôt na  území mesta, opakovane oslabuje autenticitu a jedinečnosť nášho mesta a národnej kultúrnej pamiatky akou je Bojnický zámok. Ako ďalej uviedli, požadujú, aby okolie Bojnického zámku bolo verejne prístupné.

Foto: archív: Organizátori petície

Komentáre

Tipy a podnety