Novinka z Púchova, ktorá poteší deti - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja

Leto sa blíži

Novinka z Púchova, ktorá poteší deti

PÚCHOV – Mesto spúšťa ďalšiu novinku sociálneho balíčka pre rodiny – denný letný tábor pre všetky púchovské deti zo sociálne alebo finančne znevýhodneného prostredia. Už toto leto.

5. 4. 2022

15:27

alt test

Mesto Púchov sa rozhodlo počas najbližších letných prázdnin spustiť pilotný projekt bezplatného Denného letného tábora pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodneného prostredia, ktorý pripravilo Oddelenie školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Púchov v spolupráci s Centrom voľného času Včielka Púchov.

„Podmienkami pre získanie možnosti zúčastniť sa niektorého z denných táborov, ktoré počas mesiacov júl a august 2022, každý týždeň, organizuje Centrum voľného času Včielka, sú: vek dieťaťa v rozmedzí 7 – 12 rokov, dieťa musí mať trvalý pobyt na území mesta Púchov a domácnosť, v ktorej žije, má maximálny mzdový príjem do 800 eur mesačne,“ ozrejmila hovorkyňa mesta Púchov Laura Krošláková s tým, že žiadosť je nutné zaslať elektronicky, prípadne osobne doručiť na Mestský úrad Púchov. Ako ďalej uviedla, k žiadosti je nutné priložiť doklad o mzdovom príjme rodiča/rodičov. Následne budú žiadosti do denného letného tábora posudzované na Komisii vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže pri MsZ v Púchove, kde skontrolujú splnené náležitosti jednotlivých žiadostí. „Je nutné podotknúť, že na tábor nie je právny nárok. Pri splnení všetkých podmienok žiadosti kontaktujú rodičov poverení pracovníci centra voľného času, ktorí im na základe ponuky táborov na leto 2022 ponúknu niektorý z nich, prispôsobený podľa im vyhovujúceho termínu,“ doplnila L. Krošláková. Radosť neskrývala ani primátorka mesta Púchov Katarína Heneková. „Som veľmi rada, že nápad spustenia letného táboru pre deti zo sociálne alebo finančne znevýhodnených rodín, sa stretol s podporou Oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Púchov, Komisie vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže i Centra voľného času Včielka. Súčasná pandemická situácia nám dovoľuje organizovať tábory pre oveľa väčší počet detí ako minulý rok, a tak verím, že môžeme touto cestou pomôcť rodičom, ktorým finančná situácia neumožňuje dieťa umiestniť do denného tábora. Tábory organizované centrom voľného času majú vysoký kredit a dobré meno a vždy sú plne obsadené. Púchovské deti tak môžu počas letných prázdnin stráviť niekoľko dní v skvelom kolektíve, zabaviť sa, naučiť sa nové veci, športovať či zvyšovať svoje umelecké či tvorivé zručnosti,“ uviedla K. Heneková a jedným dychom dodala, že sa tešia na všetky deti, ktoré túto možnosť využijú počas nadchádzajúcich letných prázdnin a spríjemnia si tak prázdninové dni, spoznajú nových kamarátov a prežijú nezabudnuteľné leto.

Ilustračné foto: archív pixabay

Komentáre