Nový život starej polikliniky - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Novinky z Prievidze

Nový život starej polikliniky

PRIEVIDZA – Ako informoval hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje, mestskí poslanci v Prievidzi odsúhlasili zámer odpredaja budov bývalej polikliniky. Odpredajom získa mesto do svojho rozpočtu takmer 700 tisíc eur. A nielen to.

alt test

Budovy bývalej polikliniky celé roky chátrali, priestory boli zanedbané. Potom, čo mesto Prievidza získalo budovy do svojho vlastníctva, ponúklo predmetný majetok do obchodnej verejnej súťaže. „Táto obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná vzhľadom k tomu, že sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca,“ ozrejmil hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje. Teraz je už však všetko inak. Napriek tomu, že z dôvodu dlhodobého nevyužívania a neprevádzkovania objekt dlhodobo chátral a v súčasnosti je v zlom technickom stave, našiel sa o tieto priestory záujemca. Podľa slov hovorcu mesta, nový investor nielenže má v pláne zrekonštruovať objekty bývalej polikliniky na bytové jednotky, ale mestu ponúka aj pozemok, ktorý vlastní.

„Na programe mestského zastupiteľstva bola žiadosť súkromného investora o kúpu budov bývalej polikliniky. Žiadateľ plánuje predmetné nehnuteľnosti po získaní do svojho vlastníctva využiť na výstavbu nových bytových jednotiek, čim by došlo k zväčšeniu bytového fondu v meste. Po odsúhlasení žiadosti zo strany poslancov, investor zaplatí mestu sumu 693 118,94 eur. Mesto tieto finančné prostriedky použije na svoj rozvoj. Mesto zároveň od investora získa pozemky v sídliskovej časti mesta na Šulekovej ulici. Predmetný pozemok môže následne zhodnotiť a využiť na verejnoprospešný účel,“ vysvetlil M. Ďureje a ďalej dodal,  že ak  by budovy bývalej polikliniky chcelo prestavať mesto Prievidza na bytové jednotky vo vlastnej réžii, muselo by využiť mimorozpočtové zdroje napr. zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „V takom prípade by bolo mesto ako žiadateľ o príspevok povinné dodržať limitované obstarávacie náklady, limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu a ostatné podmienky stanovené pre získanie podpory na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti,“ vysvetlil hovorca mesta a doplnil, že v dôsledku výšky predpokladaných obstarávacích nákladov na prestavbu objektov polikliniky na nájomné byty by mesto za súčasných podmienok stanovených príslušnou legislatívou pre získanie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezískalo štátnu podporu tvorenú dotáciou a úverom, ale muselo by platiť značnú časť obstarávacích nákladov z vlastných zdrojov.

Foto: archív mesto Prievidza

Komentáre

Tipy a podnety