Štatistici vyrazia aj za Trenčanmi - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Zapojili by ste sa?

Štatistici vyrazia aj za Trenčanmi

TRENČÍN – Štatistici vyrazia za Trenčanmi. Zaujímať ich bude využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach. Zapojili by ste sa do tejto, alebo inej štatistiky?

alt test

Zaujímajú vás štatistiky? Potom by ste mali zbystriť pozornosť. Ako informovalo mesto Trenčín, od 1. apríla 2022 môže zamestnanec Štatistického úradu SR navštíviť aj vašu domácnosť a pýtať sa na využívanie informačných a komunikačných technológií. Musí sa preukázať osobitným poverením. Toto zisťovanie potrvá do 27. mája 2022. Zapojili by ste sa do tejto alebo inej štatistiky?

„Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2022 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií,“ uviedlo mesto Trenčín a dodalo, že na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 170 obcí, medzi nimi aj mesto Trenčín.

„Do zisťovania IKT je zaradených 5 060 domácností. V období od 1. apríla do 27. mája 2022 navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa aj vybrané domácnosti v Trenčíne. Je povinný preukázať sa osobitným poverením,“ ozrejmilo mesto Trenčín. „Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ informovala generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie.

Za  ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Komentáre

Tipy a podnety