Investície do kultúry - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Začala sa rozsiahla rekonštrukcia Kultúrneho domu v Nimnici

Investície do kultúry

NIMNICA – V novembri 2021 získala obec dotáciu na projekt „Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“ z Environmentálneho fondu vo výške 193.620,00 €.

alt test

V rámci tohto projektu bude počas rekonštrukcie obnovené, zateplenie fasády a aplikácia exteriérových omietok, výmena strešnej konštrukcie, výmena okien a dverí, rekonštrukcia javiska, vnútorných priestorov, nové interiérové nátery, vybudovanie fotovoltaiky ,sadová úprava blízkeho okolia kultúrneho domu. Informovala obec na svojich stránkach. Okrem prác, ktoré sú riešené z tejto podpory, obec z vlastných zdrojov dofinancuje novú elektroinštalácia a  ústredné kúrenie.

„Realizáciou projektu sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre obyvateľov a návštevníkov, ktorí  túto budovu využívajú a navštevujú. Odstráni sa zlý technický stav, obnoví a zveľadí sa majetok obce,“ uvádza obec s tým, že zníženie spotreby energie bude mať za následok zníženie prevádzkových nákladov. „Zrealizovaním projektu sa zlepšia zdravotné a hygienické podmienky v budove, predĺži sa jej životnosť a zlepší sa architektonický vzhľad.  Zníženie súčasnej spotreby energie sa prejaví v znížení prevádzkových nákladov a vo finančnom vyjadrení dôjde po realizácii projektu k úspore finančných prostriedkov. Ušetrené finančné prostriedky z úspory budú používané na ďalšie plánované investičné aktivity a rozvoj obce,“ vysvetľuje obec a dodáva, že projekt rekonštrukcie kultúrneho domu súčasne prispeje k zníženiu environmentálneho zaťaženia prostredia ako aj k zlepšeniu kvality životného prostredia v obce.

Foto: archív Obec Nimnica

Komentáre

Tipy a podnety