„Papuču“ alebo obálku? Čo môžu mestskí policajti po novom - Aktuálne správy z Trenčianskeho kraja
Trenčín
Weather Data Source: Wetter Heute Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Weather for the Following Location: Banovce nad Bebravou map, Slovakia
Ilava
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia
Myjava
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Partizánske
Weather for the Following Location: Partizanske map, Slovakia
Prievidza
Weather Data Source: Wetter Heute Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Weather for the Following Location: Nove Mesto nad Vahom map, Slovakia
Považská Bystrica
Púchov
Weather for the Following Location: Puchov map, Slovakia

Mestská polícia v Prievidzi už využíva nové oprávnenie

„Papuču“ alebo obálku? Čo môžu mestskí policajti po novom

PRIEVIDZA – Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.

alt test

Ako informovala Mestská polícia v Prievidzi, výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur a ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.

„Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím ,ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi, je sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.
Platnosť priestupku je 2 roky. Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní a v správnom konaní a za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím ani možnosť použiť technický prostriedok proti odjazdu, tzv. „papuču“ sa v tejto súvislosti nezmenili. Mestská alebo obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v správnom konaní je to v právomoci Policajného zboru,“ vysvetľujú mestskí prievidzkí mestskí policajti. Podľa ich slov mestá a obce tak môžu po novom zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami. „Dokumentáciu musí vyhotoviť orgán obce alebo mesta, pričom fotodokumentácia od obyvateľa, oznamovateľa priestupku v tomto prípade nepostačuje. Môžu vydať rozkaz o pokute, prijať a vybaviť prípadné podanie odporu ako aj rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu,“ doplnili mestskí policajti z Prievidze. Podľa ich slov odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru. „Súvisí to stým, že množstvo okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Znamená to teda, že pokiaľ vodič v meste poruší predpisy a parkuje v rozpore s platnými predpismi, mestská polícia môže vec riešiť aj v rámci objektívnej zodpovednosti a bez priameho kontaktu s priestupcom. Mestská polícia Prievidza preto odporúča vodičom dodržiavať pravidlá cestnej premávky, aby sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu v podobe pokuty zaslanej poštou,“ uzavrela Mestská polícia v Prievidzi.

Komentáre

Tipy a podnety